Fizjoterapia klatki piersiowej w zapaleniu płuc u dorosłych

Pytanie badawcze

Czy fizjoterapia klatki piersiowej jest skuteczna i bezpieczna jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc?

Wprowadzenie

Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych dotykających wszystkie grupy wiekowe na całym świecie. Antybiotyki stanowią podstawę leczenia zapalenia płuc, a niektóre inne terapie wspomagające, takie jak wspomaganie tlenem, mogą być również korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia klatki piersiowej, technika udrożniania dróg oddechowych, była szeroko stosowana jako terapia wspomagająca w zapaleniu płuc u dorosłych bez wiarygodnych dowodów.

Okres wyszukiwania danych

Zebrane dane są aktualne do maja 2022 roku.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 8 badań obejmujących łącznie 974 uczestników. W tej aktualizacji włączyliśmy 2 nowe badania (540 uczestników). Wszystkie badania obejmowały pacjentów hospitalizowanych. W badaniach analizowano 5 rodzajów fizjoterapii klatki piersiowej, a mianowicie: konwencjonalną fizjoterapię klatki piersiowej (techniki ręczne pomagające w oczyszczaniu plwociny), techniki aktywnego cyklu oddechowego (ACBT; zestaw ćwiczeń oddechowych pomagających w oczyszczaniu plwociny), osteopatyczne leczenie manipulacyjne (OMT; terapeutyczne zastosowanie sił kierowanych ręcznie przez fizjoterapeutę w celu poprawy funkcji oddechowych i oczyszczania plwociny), dodatnie ciśnienie wydechowe (zastosowanie urządzenia zwiększającego opór przepływu powietrza w celu poprawy oczyszczania plwociny) oraz oscylację ściany klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (wibracja ściany klatki piersiowej za pomocą specjalistycznego urządzenia w celu promowania oczyszczania plwociny).

Kluczowe wyniki

1. Zgon

Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej, OMT i oscylacja ścian klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii lub z terapią placebo) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie liczby zgonów, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

2. Wyleczalność

OMT (w porównaniu z terapią placebo) może poprawić odsetek wyleczonych chorych (wskaźnik zdefiniowany przez autorów badań), ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) i ACBT mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na poprawę wskaźnika wyleczeń, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

3. Czas pobytu w szpitalu

Dodatnie ciśnienie wydechowe (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu w szpitalu o 1,4 dnia, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. OMT, konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej i ACBT (w porównaniu z terapią placebo lub niestosowaniem fizjoterapii) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas pobytu w szpitalu, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

4. Czas trwania gorączki

Dodatnie ciśnienie wydechowe (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu w szpitalu o 0,7 dnia, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska. Konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) lub OMT (w porównaniu z terapią placebo) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas trwania gorączki, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

5. Czas stosowania antybiotyków

OMT (w porównaniu z terapią placebo) i ACBT (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na czas stosowania antybiotyków, ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

6. Czas pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIT)

Oscylacja ściany klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas pobytu na OIT o 3,8 dnia u osób z ciężkim zapaleniem płuc, które otrzymały wentylację mechaniczną (zastosowanie urządzenia do wspomagania oddychania), ale wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska.

7. Czas trwania wentylacji mechanicznej

Oscylacja ściany klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości (w porównaniu z niestosowaniem fizjoterapii) może skrócić czas trwania wentylacji mechanicznej o 3 dni u osób z ciężkim zapaleniem płuc, które otrzymały wentylację mechaniczną, ale pewność wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska..

8. Zdarzenia niepożądane (niechciane zdarzenia, które wyrządzają szkodę pacjentowi)

W 1 badaniu odnotowano 3 poważne zdarzenia niepożądane (nie sprecyzowano jakie), które przyczyniły się do wcześniejszego zakończenia OMT. W 1 badaniu odnotowano działania niepożądane w postaci krótkotrwałej tkliwości mięśni po leczeniu u 2 uczestników. W innym badaniu nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Podsumowując, wiarygodność danych naukowych jest bardzo niska ze względu na ograniczenia badawcze, małą liczbę uczestników i/lub nieprecyzyjność wyników (oszacowane efekty leczenia były bardzo nieprecyzyjne). Dane naukowe o bardzo niskiej wiarygodności sugerują, że niektóre metody fizjoterapeutyczne mogą nieznacznie skrócić czas pobytu w szpitalu, czas trwania gorączki, czas antybiotykoterapii i czas pobytu na OIT, a także czas trwania wentylacji mechanicznej, ale wymaga to dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information