Interwencje w celu zapobiegania wypadkom przy pracy wśród pracowników budowlanych

Szacuje się, że odsetek wypadków przy pracy wśród pracowników budowlanych jest najwyższy spośród głównych gałęzi przemysłu. Kilka strategii kontroli wypadków zostało zaproponowanych przez różne organizacje, jednak ich skuteczność w zmniejszaniu częstości urazów w przemyśle budowlanym pozostaje niepewna.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Ustalenie, które interwencje są najbardziej skuteczne w ograniczaniu urazów w miejscu pracy u pracowników budowlanych.

Najważniejsze informacje

Dokonaliśmy przeglądu systematycznego dostępnej literatury z zakresu przeciwdziałania wypadkom przy pracy pracowników budowlanych. W tym zaktualizowanym przeglądzie uwzględniliśmy 17 badań, oceniając dane naukowe jako bardzo niskiej jakości. Wieloaspektowe interwencje i zachęty dla firm do modernizacji sprzętu mogą być skuteczne w redukcji liczby obrażeń. Jednak w przypadku zdecydowanej większości środków bezpieczeństwa, które rutynowo zalecają podręczniki bezpieczeństwa, konsultanci i kursy bezpieczeństwa, nadal potrzebna jest baza danych.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Przyjrzeliśmy się różnym rodzajom interwencji w miejscu pracy, w tym wprowadzeniu nowych przepisów, kampaniom na rzecz bezpieczeństwa, szkoleniom, inspekcjom, pracującej służbie zdrowia i dotacjom firmowym. Oceniliśmy jakość badań naukowych i skuteczność interwencji, oceniając dane naukowe jako bardzo niskiej jakości.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Samo wprowadzenie przepisów prawnych może ale nie musi wpływać na zmniejszenie częstości wypadków z skutkiem śmiertelnym lub bez skutku śmiertelnego u pracowników budowlanych. Interwencje ukierunkowane regionalnie, takie jak kampanie na rzecz bezpieczeństwa, szkolenia, kontrole lub usługi w zakresie ochrony zdrowia pracujących mogą nie być skuteczne w ograniczaniu liczby obrażeń innych niż śmiertelne wśród pracowników budowlanych. Jednakże wieloaspektowa kampania na rzecz bezpieczeństwa i wielopłaszczyznowy program na rzecz miejsc pracy wolnych od narkotyków na poziomie przedsiębiorstwa, wraz z dotacjami na wymianę rusztowań, mogą być skuteczne w ograniczaniu liczby obrażeń innych niż śmiertelne.

Dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych strategii mających na celu poprawę przestrzegania przez pracodawców i pracowników środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 1 kwietnia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Łukasz Bajor Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Karolina Kosowska

Tools
Information