Interwencje w leczeniu zapalenia tkanki łącznej (cellulitisu) i róży

W tym przeglądzie omówiono interwencje stosowane w leczeniu infekcji skóry takich jak zapalenie tkanki łącznej (cellulitis) i róża. Większość ekspertów uważa te dwa terminy za różne sposoby opisu tego samego schorzenia, dlatego w niniejszym przeglądzie rozpatrywane będą one razem. Dla uproszczenia używamy jednego terminu "cellulitis" w odniesieniu do obu schorzeń.

Cellulitis to częsta, bolesna infekcja skóry, zwykle bakteryjna, która w ciężkich przypadkach może wymagać hospitalizacji. W jej leczeniu zalecane są różne rodzaje terapii, dlatego niniejszy przegląd ma na celu zebranie danych naukowych na temat najlepszych dostępnych metod leczenia.

Infekcja najczęściej dotyka skórę podudzi, ale może również objąć skórę dowolnej części ciała, i pojawia sę zwykle w wyniku uszkodzenia skóry. Objawy obejmują silny ból, obrzęk i stan zapalny, którym często towarzyszą gorączka, dreszcze, nudności i ogólne złe samopoczucie. Zwykle leczy się ją antybiotykami, jednak w celu zmniejszenia bólu, zaczerwienienia i obrzęku oraz poprawy krążenia w obszarze skóry stosuje się kortykosteroidy i zabiegi fizykalne.

Zidentyfikowaliśmy 25 kontrolowanych badań z randomizacją. W żadnym z badań nie oceniano tych samych antybiotyków i nie stosowano standardowego schematu leczenia w grupie kontrolnej. Nie jesteśmy w stanie określić najlepszego sposobu leczenia cellulitisu, a nasze ograniczone wnioski opierają się głównie na pojedynczych badaniach klinicznych. Ani jedno leczenie nie było znacząco lepsze od pozostałych. Zaskakującym jest, że antybiotyki doustne okazały się skuteczniejsze od antybiotyków podawanych dożylnie w przypadku umiarkowanego i zaawansowanego cellulitisu. Wymaga to dalszych badań. Antybiotyki podawane w zastrzyku domięśniowym były tak samo skuteczne jak podawane dożylnie, przy mniejszej częstości występowania działań niepożądanych. W jednym badaniu okazało się, że dodanie kortykosteroidów do antybiotyku skracało czas pobytu w szpitalu, jednak konieczne są dalsze badania kliniczne w tym zakresie. Pojedyncze małe badanie wykazało, że terapia wibracyjna może przyspieszyć powrót do zdrowia, ale do tego typu wyników pojedynczych badań należy podchodzić z ostrożnością. Nie mieliśmy wystarczających danych, aby uzyskać miarodajne wyniki dotyczące zdarzeń niepożądanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska; Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information