Porównanie podwójnej i pojedynczej inseminacji domacicznej u subpłodnych par

Cel przeglądu Autorzy Cochrane dokonali przeglądu danych naukowych dotyczących efektów podwójnej inseminacji domacicznej (IUI), w porównaniu z pojedynczą IUI, u subpłodnych par (tj. par, które próbowały zajść w ciążę przez co najmniej rok).

Wprowadzenie U par, które próbowały zajść w ciążę przez co najmniej rok, częstym sposobem wywołania ciąży jest umieszczenie plemników bezpośrednio w macicy, a więc w pobliżu jajeczek. Postępowanie takie połączone jest ze stosowaniem leków stymulujących płodność w celu pobudzenia uwalniania jajeczek (IUI ze stymulacją jajników). Inseminacja jest mniej stresująca, inwazyjna i kosztowna w porównaniu z zapłodnieniem in vitro (gdzie jajo łączy się z plemnikiem poza organizmem) i podobnymi procedurami. Często stosuje się ją, gdy partner jest subpłodny lub gdy przyczyna niemożności zajścia w ciążę jest nieznana. Inseminację domaciczną (IUI) przeprowadza się raz w cyklu miesiączkowym, ale czasami próbuje się ją przeprowadzić dwukrotnie (podwójna IUI). W różnych badaniach klinicznych uzyskiwano rozbieżne wnioski na temat tego, czy zastosowanie podwójnej IUI przyczyniło się do większej liczby ciąż niż stosowanie pojedynczej IUI.

Charakterystyka badania Znaleźliśmy 9 badań z randomizacją (badań klinicznych, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których porównywano wykonywanie podwójnej i pojedynczej IUI u 2751 kobiet. Dowody są aktualne do lipca 2020 r.

Kluczowe wyniki Główna analiza, której dowody zostały ocenione jako niskiej jakości, wskazuje, że nie ma pewności, czy zastosowanie podwójnej inseminacji domacicznej zwiększa liczbę żywych urodzeń i zmniejsza liczbę poronień, w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej IUI. Dowody sugerują, że jeśli szansa na urodzenie żywego dziecka po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 16%, to szansa na urodzenie dziecka po zastosowaniu podwójnej IUI powinna wynosić od 12% do 27%. Dowody wskazują, że jeśli szansa poronienia po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 1,5%, to po zastosowaniu podwójnej IUI wyniosłaby od 1,5% do 5%. Przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem badań o najwyższej jakości wykazało podobne wyniki dla obu punktów końcowych. Wskaźnik ciąż może być większy przy stosowaniu podwójnej IUI. Wynik ten należy interpretować ostrożnie ze względu na niską jakość danych naukowych. Dane naukowe sugerują, że jeśli szansa na zajście w ciążę po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 14%, to po zastosowaniu podwójnej IUI wyniosłaby od 16% do 23%. Kiedy jednak przeanalizowano tylko badania wysokiej jakości, pozytywny efekt podwójnej IUI został utracony i nie odnotowano już poprawy.

Nie mamy pewności, czy stosowanie podwójnej IUI zmniejsza odsetek ciąż mnogich (obecność dwóch lub więcej płodów) i pozamacicznych (gdy zapłodnione jajo zagnieżdża się poza błoną śluzową macicy, zwykle w jednym z jajowodów), w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej IUI. Dane naukowe sugerują, że jeśli szansa na zajście w ciążę mnogą po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 0,7%, to taka szansa po podwójnej IUI powinna wynieść od 0,7% do 3,2%. Wyniki badań wykazują, że jeśli szansa na ciążę pozamaciczną po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 0,8%, to taka szansa po podwójnej IUI wyniosłaby od 0,3% do 3,2%.

Jakość danych naukowychJakość danych naukowych była niska. Główne ograniczenia obejmowały: niejasne ryzyko błędu systematycznego oraz obecność małych badań z nieprecyzyjnymi wynikami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Krzeszewska, Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information