Szczepionki w zapobieganiu przeziębieniu

Pytanie badawcze

Czy szczepionki mogą pomóc w zapobieganiu przeziębieniu?

Wprowadzenie

Główną przyczyną przeziębienia jest wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych. Osoby przeziębione czują się źle, mają katar, niedrożny nos, kichają, kaszlą, czasem boli je gardło i mają lekko podwyższoną temperaturę ciała. Przeziębienie zazwyczaj mija, gdy układ odpornościowy ogranicza wpływ infekcji wirusowej. Leczenie tego schorzenia ma na celu złagodzenie objawów. W skali globalnej przeziębienie jest powszechnie występującą chorobą generującą duże straty ekonomiczne. W Stanach Zjednoczonych straty ekonomiczne spowodowane przeziębieniami szacuje się na ponad 40 mld USD rocznie, w tym miliony opuszczonych dni pracy i dni szkolnych. W Europie całkowity koszt jednego epizodu może wynosić do 1102 EUR. Duże są też wydatki na niewłaściwe przepisywanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Trudnym zadaniem jest wyprodukowanie szczepionki zapobiegającej przeziębieniu, ponieważ jest ono wywoływane przez kilka rodzajów wirusów. Działanie szczepionek w zapobieganiu przeziębieniu u osób zdrowych jest nadal nieznane.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 26 kwietnia 2022 r.

Charakterystyka badań

Nie zidentyfikowaliśmy żadnych nowych badań kwalifikujących się do włączenia w momencie wykonywania aktualizacji. W niniejszym przeglądzie uwzględniono jedno wcześniej zidentyfikowane badanie z randomizacją (RCT; rodzaj badania, w którym uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia) przeprowadzone w 1965 roku. W badaniu tym wzięło udział 2307 młodych, zdrowych wojskowych w ośrodku szkoleniowym Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Oceniano w nim działanie żywej atenuowanej (osłabionej) szczepionki adenowirusowej, inaktywowanej szczepionki typu 4 oraz inaktywowanej szczepionki typu 4 i 7 w porównaniu z placebo (szczepionką pozorowaną).

Źródła finansowania badań

Włączone badanie było finansowane przez instytucję rządową.

Główne wyniki

Nie stwierdzono różnic w częstości występowania przeziębienia między osobami, które otrzymały żywą atenuowaną szczepionkę adenowirusową a tymi, które otrzymały placebo. Nie stwierdzono różnic między grupami w zakresie zdarzeń niepożądanych. Jednak, ponieważ uczestnicy badania nie byli reprezentatywni dla populacji ogólnej i istniały błędy w sposobie przeprowadzenia badania, nasze zaufanie do wyników jest bardzo małe. Konieczne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy szczepionki mogą zapobiegać przeziębieniu. Obecne dowody nie potwierdzają zastosowania szczepionki przeciwko adenowirusom w celu zapobiegania przeziębieniu u zdrowych osób.

Wiarygodność danych naukowych

Oceniliśmy wiarygodność danych naukowych jako bardzo niską ze względu na duże ryzyko błędu systematycznego; populacja badana obejmowała tylko młodych mężczyzn, liczba włączonych osób oraz przypadków przeziębień były niewielkie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Wiktoria Leśniak, Karolina Moćko

Tools
Information