Lamotrygina w ramach leczenia uzupełniającego lekoopornej padaczki ogniskowej

Kluczowe informacje

1. Lamotrygina jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w ramach leczenia wspomagającego napadów ogniskowych u osób z padaczką lekooporną. Padaczka ogniskowa charakteryzuje się występowaniem napadów w określonym obszarze mózgu.
3. Lamotrygina prawdopodobnie jest skuteczna w zmniejszaniu częstości napadów u dzieci i dorosłych, ale potrzebne są dalsze badania kliniczne w celu oceny długoterminowych skutków jej stosowania oraz porównania lamotryginy z innymi lekami stosowanymi w leczeniu uzupełniającym.

Czym jest padaczka i jak się ją leczy?

Padaczka to zaburzenie mózgu, które powoduje nawracające napady drgawkowe. U około jednej trzeciej osób padaczka utrzymuje się pomimo stosowania leków przeciwpadaczkowych. Starsze leki przeciwpadaczkowe mogą wywoływać wiele działań niepożądanych, dlatego ważne jest opracowanie skutecznych nowych terapii. Kilka nowych leków zostało opracowanych jako terapie "add-on" (do stosowania w połączeniu z innymi lekami). Jednym z nich jest lamotrygina.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy lamotrygina podawana jako leczenie uzupełniające jest lepsza niż placebo (leczenie pozorowane) lub brak leczenia uzupełniającego pod względem zmniejszania częstości napadów i rezygnacji z leczenia, a także poprawy funkcji poznawczych (zdolności uczenia się) i jakości życia. Chcieliśmy także dowiedzieć się, czy zastosowane leczenie wiązało się z jakimikolwiek działaniami niepożądanymi.

Co zrobiliśmy?

Wyszukaliśmy badania, w których oceniano leczenie uzupełniające z zastosowaniem lamotryginy w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia uzupełniającego u osób w każdym wieku z padaczką ogniskową, która nie reagowała na wcześniejsze leczenie (padaczka ogniskowa lekooporna). Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy nasze zaufanie w stosunku do wiarygodności wyników w oparciu o takie czynniki jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 14 badań, które objęły łącznie 1806 osób (dorosłych, dzieci i niemowląt).

Lamotrygina, stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u osób z lekooporną padaczką ogniskową, jest prawdopodobnie skuteczniejsza niż placebo w osiąganiu zmniejszenia częstości napadów o 50% lub więcej. Ponadto prawdopodobieństwo przerwania leczenia przez osoby stosujące dodatkowo lamotryginę nie jest większe niż w przypadku osób stosujących placebo. Jednak dodanie lamotryginy do zwykłego leczenia prawdopodobnie prowadzi do większej liczby działań niepożądanych, takich jak niestabilność (ataksja), zawroty głowy, podwójne widzenie (diplopia) i nudności.

Konieczne są dalsze badania wysokiej jakości w celu pełnej oceny korzyści i szkód związanych z leczeniem uzupełniającym z zastosowaniem lamotryginy w porównaniu z placebo lub brakiem dodatkowego leczenia, a także w porównaniu z innymi nowymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Mamy umiarkowane zaufanie do danych naukowych, głównie dlatego, że w badaniach odnotowano niewiele zdarzeń (drgawki, rezygnacja z leczenia, działania niepożądane).

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizacją poprzedniego. Dane naukowe są aktualne do dnia 3 października 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Jakubowska Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information