Dodavanje lamotrigina u liječenju parcijalne epilepsije otporne na lijekove

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je poremećaj u kojem neočekivana električna pražnjenja u mozgu izazivaju napadaje. Otprilike jedna trećina pacijenata s epilepsijom i dalje ima napadaje usprkos tome što se trenutno liječe (starim) antiepileptičnim lijekovima. Osim toga, stari antiepileptični lijekovi imaju mnogo štetnih učinaka.

Zato je razvoj novih djelotvornih terapija za liječenje povratnih napadaja vrlo važan. Kao rezultat te potrebe, razvijen je spektar novih antiepileptičnih lijekova kao dodatak liječenju. Lamotrigin je jedan od njih.

Što je cilj ovog pregleda literature?

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je analizirati rezultate lamotrigina s obzirom na napadaje, štetne učinke, kogniciju (sposobnost učenja i razumijevanja) i kvalitetu života u usporedbi s placebom. Analizirane su studije u kojima je lamotrigin korišten kao dodatak liječenju osoba s parcijalnom epilepsijom koji ne odgovaraju na liječenje dosadašnjim antiepileptičnim lijekovima.

Ponavljanim pretraživanjem literature, koje je napravljenu s ciljem obnavljanja starije verzije ovog sustavnog pregleda, nismo pronašli niti jednu novu studiju koja bi se mogla dodati. Prema tome, zaključci su ostali nepromijenjeni. Pregled literature uključuje 14 randomiziranih kontroliranih pokusa s ukupnim brojem od 1958 sudionika.

Rezultati

Lamotrigin, primijenjen u kombinaciji s drugim antiepileptičnim lijekovima u pacijenata koji imaju parcijalnu epilepsiju otpornu na lijekove, može smanjiti učestalost budućih napadaja. Međutim, dodavanje lamotrigina uobičajenom liječenju mnogo je češće povezano s povećanjem neželjenih učinaka kao što su nestabilnost, vrtoglavica, dvoslike (diplopija) i mučnina.

Kvaliteta dokaza

Procijenili smo pokuse s obzirom na rizik od pristranosti. Sveukupno, ocijenili smo kvalitetu dokaza kao visoku.

Zaključak

Potrebna su daljnja visokokvalitetna istraživanja kako bi se potpuno procijenila učinkovitost i sigurnost lamotrigina i usporedila s drugim novijim antiepileptičnim lijekovima.

Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do 28. svibnja 2015.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anđela Milardović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr