Karmienie mlekiem przez sondę dożołądkową we wlewie ciągłym w porównaniu z wlewem przerywanym u wcześniaków o masie ciała poniżej 1500 gramów

Pytanie badawcze

Czy u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową ciągłe karmienie przez sondę (rurkę) wprowadzoną do żołądka przez nos lub usta jest lepsze niż karmienie przez sondę co 2–3 godziny?

Wprowadzenie

Wcześniaki, które urodziły się ważąc mniej niż 1500 gramów nie są w stanie koordynować odruchów ssania, połykania i oddychania. Podawanie pokarmu do żołądka (żywienie dojelitowe) wspomaga rozwój przewodu pokarmowego i wzrastanie. Dlatego oprócz karmienia przez wprowadzoną do żyły rurkę (tzw. żywienie pozajelitowe), wcześniaki można także karmić mlekiem przez rurkę umieszczoną w nosie i w żołądku (karmienie nosowo-żołądkowe) lub w ustach i w żołądku (tzw. karmienie orogastryczne). Zazwyczaj określoną ilość mleka podaje się w ciągu 10–20 minut co 2–3 godziny (przerywane karmienie przy użyciu zgłębnika w tzw. bolusie). Niektórzy klinicyści preferują karmienie wcześniaków w sposób ciągły. Każda metoda karmienia ma potencjalnie korzyści, ale może przynosić także szkodliwe skutki.

Charakterystyka badania

Uwzględniono 9 badań, w których wzięło udział 919 niemowląt. Jedno z badań nadal oczekuje na klasyfikację. W siedmiu spośród uwzględnionych badań raportowano dane dotyczące niemowląt o maksymalnej masie ciała od 1000 do 1400 gramów. Do dwóch badań włączono niemowlęta ważące do 1500 gramów. Niniejsze wyszukiwanie jest aktualne do 17 lipca 2020 r.

Kluczowe wyniki

Dzieci karmione w sposób ciągły mogą osiągnąć pełne żywienie enteralne nieco później niż dzieci karmione w sposób przerywany. Pełne żywienie enteralne definiuje się jako przyjmowanie przez dziecko określonej objętości mleka ludzkiego lub modyfikowanego przez przewód pokarmowy. Sprzyja to rozwojowi układu pokarmowego, zmniejsza ryzyko zakażeń spowodowanych zakładaniem cewnika dożylnego stosowanego w żywieniu pozajelitowym, a także może skrócić czas pobytu w szpitalu.

Nie ma pewności, czy istnieje jakakolwiek różnica między karmieniem ciągłym i przerywanym w odniesieniu do liczby dni wymaganych do odzyskania wagi urodzeniowej, dni przerw w karmieniu i tempa przyrostu masy ciała.

Karmienie ciągłe może przyczyniać się do niewielkiej bądź żadnej różnicy w tempie przyrostu długości ciała lub obwodu głowy, w porównaniu z karmieniem przerywanym.

Nie ma pewności, czy karmienie ciągłe ma jakikolwiek wpływ na ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit (częstej i poważnej choroby jelit u wcześniaków), w porównaniu z karmieniem przerywanym.

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych jest niska lub bardzo niska z powodu małej liczby niemowląt uczestniczących w badaniach oraz dlatego, że badania przeprowadzono w sposób, który mógł przyczynić się do uzyskania błędnych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Gabriela Lis Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information