Tradycyjna technika założenia taśmy podcewkowej w nietrzymaniu moczu u kobiet

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Tradycyjna technika założenia taśmy podcewkowej (sling operation; przyp. tłum.) stosowana jest w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Wysiłkowe nietrzymanie moczu polega na mimowolnym wypływie moczu podczas kaszlu, śmiechu, kichania lub wysiłku z powodu uszkodzenia mięśni podtrzymujących pęcherz moczowy oraz uszkodzenia nerwów, co może wystąpić podczas porodu. Znaczna część dochodów kobiet i ich rodzin może być przeznaczana na leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu. Czasami wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje z nietrzymaniem moczu związanym z parciem naglącym - taka sytuacja nazywana jest mieszanym nietrzymaniem moczu. Operacja założenia taśmy podcewkowej polega na podwieszeniu cewki moczowej za pomocą taśmy wykonanej z materiału biologicznego lub syntetycznego. Wyniki pokazują, że nie ma wystarczającej ilości danych, które pozwoliłyby rozstrzygnąć czy tradycyjna operacja założenia taśmy podcewkowej jest lepsza lub gorsza niż inne metody leczenia. Należy poczekać na odległe wyniki leczenia. W odniesieniu do kosztów, krótki przegląd badań zawierających dane ekonomiczne i efekty leczenia sugerują, że tradycyjne operacje założenia taśmy podcewkowej są tańsze w porównaniu z wstrzykiwaniem kolagenu, jednak droższe w porównaniu z zakładaniem taśm minimalnie inwazyjnych (minislingi; przyp. tłum.) Niniejszy przegląd obejmował niewiele badań wysokiej jakości porównujących zakładanie taśmy podcewkowej z innymi technikami chirurgicznymi oraz jedno badanie porównujące zakładanie taśmy podcewkowej z leczeniem zachowawczym.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Andrzej Komorowski