Stosowanie ogrzewanego i nawilżanego powietrza podczas przeziębienia

Pytanie badawcze

Przeanalizowaliśmy skutki inhalacji ogrzanym i nawilżonym powietrzem dostarczanym przez urządzenie (RhinoTherm) u osób z przeziębieniem.

Wprowadzenie

Przeziębienie jest jedną z najczęstszych infekcji u ludzi. Zwykle nie powoduje powikłań, ale może prowadzić do nieobecności w pracy lub szkole ze względu na dyskomfort spowodowany objawami. Przeziębienie rozpoznaje się na podstawie objawów, a w terapii stosuje się głównie leki objawowe. Do objawów należą: gorączka, utrata apetytu, złe samopoczucie, uczucie zimna oraz ból głowy, mięśni i o różnej lokalizacji. Wiele z tych objawów jest spowodowanych nieżytem wynikającym z obrzęku błony śluzowej i gęstego śluzu wewnątrz nosa. Przez dziesięciolecia przeziębienie leczono inhalacjami pary wodnej, aby ułatwić usuwanie śluzu. Istnieją dane laboratoryjne wskazujące, że wirus wywołujący przeziębienie może być wrażliwy na ciepło, ale skuteczność tej interwencji nie została sprawdzona w badaniach klinicznych przeprowadzonych na dużą skalę. Inhalacje pary wodnej są nadal stosowane, ponieważ dają subiektywne odczucie zmniejszenia objawów przeziębienia.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne do 24 lutego 2017 roku.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy sześć badań klinicznych z randomizacją, przeprowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z pięciu publikacji, obejmujących łącznie 387 uczestników, opublikowanych w latach 1987-1995 w języku angielskim. We wszystkich badaniach w leczeniu objawów przeziębienia używano urządzenia RhinoTherm, które dostarczało ogrzewanego, nawilżonego powietrza przez różny czas i przy różnym tempie przepływu. Trzy badania były przeprowadzone w USA, dwa w Wielkiej Brytanii i jedno w Izraelu. Do większości badań włączano osoby z naturalnie występującym przeziębieniem, natomiast w jednym uczestników zarażano wirusem wywołującym przeziębienie.

Źródła finansowania badań

Urządzenie RhinoTherm było dostarczone przez Netzer Sereni w czterech badaniach i przez A Beacham w dwóch badaniach. Jedno badanie było finansowane z wewnętrznych środków finansowych Cleveland Clinic, a inne było wspierane z funduszy dostępnych dla autorów. W pozostałych badaniach nie podano informacji na temat źródeł finansowania.

Główne wyniki

W żadnym z włączonych badań nie zgłoszono nasilenia objawów klinicznych po inhalacji ogrzanym i nawilżonym powietrzem. U uczestników dwóch badań nie obserwowano utrzymywania się objawów, jednak wyniki były niespójne. W dwóch badaniach zgłoszono łagodne działania niepożądane. Nie stwierdzono wpływu leczenia na wydalanie rynowirusa (wirus będący najczęstszą przyczyną zakażenia górnych dróg oddechowych - przyp. tłum.).

Jakość danych naukowych

Korzystając z kryteriów GRADE, oceniliśmy jakość dowodów naukowych jako niską dla następujących danych: zmniejszenie nasilenia klinicznych objawów przeziębienia (mierzonych przez zmniejszenie liczby punktów w skali oceny objawów); liczba uczestników z subiektywną odpowiedzią: leczenie nie pomogło i liczba uczestników, u których wyhodowano wirusa w posiewie z nosa, z powodu ryzyka wystąpienia błędu systematycznego i niespójności wyników badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Piotr Sawiec i Małgorzata Kołcz

Tools
Information