Stopniowe zwiększanie objętości pokarmu w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelita u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Czy ograniczenie tempa zwiększania objętości mleka podawanego codziennie niemowlętom z bardzo niską masą urodzeniową przez pierwsze kilka tygodni po urodzeniu zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych problemów jelita?

Wprowadzenie

Bardzo niska masa urodzeniowa noworodków (poniżej 1500 g podczas porodu) stanowi ryzyko rozwoju poważnego zaburzenia o nazwie martwicze zapalenie jelita (w którym dochodzi do zapalenia i obumarcia jelita). Uważa się, że jednym z możliwych sposobów zapobiegania tej chorobie jest ograniczenie objętości mleka podawanego codziennie niemowlętom przez pierwsze kilka tygodni po urodzeniu.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy badań klinicznych porównujących powolne i szybsze tempo zwiększania objętości podawania mleka noworodkom z bardzo niską masą urodzinową. Gdy przygotowywaliśmy aktualizację wyszukiwania w czerwcu 2017 r., odnaleźliśmy 10 badań obejmujących łącznie 3753 noworodków.

Główne wyniki

W połączonej analizie włączonych badań nie wykazano wpływu stopniowego zwiększania ilości podawanego pokarmu na ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit lub zgonu (umiarkowana jakość danych), jednakże zasugerowano, że niemowlęta karmione wolniej mają większe ryzyko wystąpienia poważnych infekcji niż dzieci karmione szybciej (niska jakość danych).

Wnioski

Powolne karmienie wydaje się nie mieć żadnych korzyści i może powodować poważne szkody.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Bała