Stopniowe zwiększanie objętości mleka podawanego niemowlętom z bardzo niską masą urodzeniową w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit

Cel przeglądu

Czy ograniczenie tempa zwiększania objętości mleka podawanego codziennie niemowlętom z bardzo niską masą urodzeniową przez pierwsze kilka tygodni po urodzeniu zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych problemów jelita?

Wprowadzenie

Skrajne wcześniaki (urodzone ponad 8 tygodni przed planowanym terminem porodu) lub noworodki o bardzo niskiej masie urodzeniowej (poniżej 1500 g) są narażone na ryzyko rozwoju poważnego zaburzenia o nazwie martwicze zapalenie jelit (ang. necrotising enterocolitis, NEC), w którym dochodzi do zapalenia i obumarcia jelita. Uważa się, że jednym z możliwych sposobów zapobiegania tej chorobie jest ograniczenie objętości mleka podawanego codziennie niemowlętom przez pierwsze kilka tygodni po urodzeniu.

Charakterystyka badań

Szukaliśmy badań z randomizacją (RCT; rodzaj badań w którym uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których porównywano powolne i szybkie tempo zwiększania ilości mleka podawanego noworodkom z bardzo niską masą urodzeniową oraz wcześniakom. Uwzględniliśmy 14 badań obejmujących łącznie 4033 noworodki (w jednym dużym badaniu uczestniczyło 2804 noworodki). Dane naukowe są aktualne do października 2020 roku.

Kluczowe wyniki

Łączna analiza badań wykazała, że powolne zwiększanie objętości pokarmu prawdopodobnie nie wpływa na ryzyko wystąpienia NEC lub zgonu (dane naukowe o umiarkowanej wiarygodności).

Wnioski i wiarygodność danych naukowych

Powolne zwiększanie objętości pokarmu u noworodków z bardzo niską masą urodzeniową oraz u wcześniaków prawdopodobnie nie zmniejsza ryzyka wystąpienia NEC lub zgonu przed wypisem ze szpitala.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Glegoła Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information