Późne (po ≥7 dniach od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków

Pytanie badawcze: Celem przeglądu było określenie względnych korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków hamujących stan zapalny, zwanych glikokortykosteroidami (GKS), po ≥7 dniach od urodzenia w celu zapobiegania uszkodzeniu płuc znanemu jako dysplazja oskrzelowo-płucna (niekiedy nazywana przewlekłą chorobą płuc) u wcześniaków.

Wstęp: Glikokortykosteroidy mogą zmniejszać stan zapalny w płucach noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną, ale też wywoływać poważne działania niepożądane. Dysplazja oskrzelowo-płucna stanowi poważne powikłanie u noworodków leczonych na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej i wiąże się zarówno ze zwiększonym ryzykiem zgonu, jak i z pogorszeniem długoterminowych wyników leczenia. Najprawdopodobniej główną jej przyczyną jest utrzymujący się stan zapalny płuc. GKS stosuje się w profilaktyce i leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej ze względu na ich silne działanie przeciwzapalne, szczególnie u dzieci, których nie można odłączyć od wentylacji mechanicznej.

Charakterystyka badań: Dokonaliśmy przeglądu wszystkich badań klinicznych przeprowadzonych wśród dzieci urodzonych przedwcześnie leczonych GKS począwszy od 7. dnia życia oraz w których raportowano wskaźniki dotyczące dysplazji oskrzelowo-płucnej w późniejszym okresie noworodkowym. Do przeglądu włączono 23 badania (obejmujące 1817 noworodków). Wyniki wyszukiwania są aktualne do 25 września 2020 r.

Najistotniejsze wyniki: Wyniki niniejszego przeglądu wskazują, że stosowanie u noworodków GKS ogólnoustrojowo począwszy od 7. dnia życia lub później po urodzeniu zmniejsza ryzyko zgonu i dysplazji oskrzelowo-płucnej, nie zwiększając jednocześnie częstości występowania mózgowego porażenia dziecięcego (zaburzenia wpływającego na zdolność poruszania się) w okresie późniejszego dzieciństwa. Niemniej jednak, wyniki długoterminowe nie zostały odpowiednio zbadane. Uzasadnione wydaje się ograniczenie późnego stosowania GKS wyłącznie do dzieci, których nie można odłączyć od aparatury wspomagającej oddychanie oraz minimalizowanie dawki i czasu trwania leczenia.

Obecnie oczekujemy na publikację wyników dwóch trwających badań.

Wiarygodność dowodów: Ogólnie jakość danych naukowych potwierdzających nasze wnioski dla większości głównych wyników była wysoka.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Nowak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information