Wywołanie porodu pod koniec ciąży lub blisko terminu jej zakończenia w przypadku podejrzenia noworodków bardzo dużych w stosunku do wieku płodowego (makrosomii)

Czego dotyczy problem?

W przypadku noworodków, które są bardzo duże (inaczej makrosomiczne lub z masą urodzeniową >4000 g) poród może być trudny i niekiedy powodować urazy. Jednym z rozwiązań, których celem jest zmniejszenie urazu, jest wcześniejsza indukcja porodu, zanim dziecko będzie za duże. Określenie masy ciała dziecka przed porodem bywa trudne i nie jest precyzyjne. Kliniczne oszacowanie masy płodu opiera się na badaniu palpacyjnym macicy oraz pomiarze wysokości dna macicy. Jednak oba te parametry ulegają zmianom. Badanie ultrasonograficzne również nie jest precyzyjne, dlatego nie zawsze podejrzenie dużej masy ciała dziecka potwierdza się przy porodzie. Taki stan może martwić rodziców.

Dlaczego jest to ważne?

Za wcześnie wywołany poród może spowodować, że dziecko urodzone przedwcześnie nie będzie miało prawidłowo wykształconych narządów.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Odnaleźliśmy 4 badania, w których oceniono indukcję porodu między 37. a 40. tygodniem ciąży u kobiet, u których podejrzewano, że ich dziecko było duże. Łącznie w badaniach udział wzięło 1190 kobiet w ciąży bez rozpoznanej cukrzycy. Wyszukiwanie danych naukowych przeprowadziliśmy 31 października 2015 roku. Badania były umiarkowanej lub dobrej jakości, jednakże nie było możliwe zaślepienie kobiet oraz personelu medycznego pod kątem tego, do której grupy przydzielono uczestniczki. Może to skutkować występowaniem błędu systematycznego.

Co to oznacza?

W grupie indukcji porodu, liczba porodów podczas których doszło do zaklinowania barku (dystocji barkowej) lub złamań kości (zazwyczaj obojczyka, które leczy się bez powikłań) zmniejszyła się. Jakość danych naukowych była umiarkowana dla dystocji barkowej oraz wysoka dla złamań. Nie stwierdzono jednoznacznej różnicy między grupami pod względem ryzyka uszkodzenia połączeń nerwowych, które wysyłają sygnały z kręgosłupa do ramion, rąk oraz dłoni noworodka (uszkodzenie splotu barkowego) (niska jakość danych ze względu na bardzo małą liczbę takich zdarzeń) lub ryzyka wystąpienia objawów niedotlenienia noworodka podczas porodu. Strategia indukcji porodu zmniejszyła średnią masę urodzeniową o 178 g. Badania nie różniły się pod względem liczby kobiet, u których wykonano cięcie cesarskie lub wykorzystano dodatkowe narzędzia (kleszcze, próżnociąg - przyp. tłum.) przy porodzie. Podsumowując, z indukcją porodu wiążą się korzyści, jednak mogą wystąpić również pewne zdarzenia niekorzystne związane z wywołaniem porodu krótko przed terminem. Gdy istnieje podejrzenie, że dziecko może być bardzo duże, należy omówić z rodzicami możliwość indukcji porodu.

Pomimo tego, że niektórzy rodzice oraz lekarze mogą uważać, że istniejące dane naukowe są wystarczające, aby wywołanie porodu można było uznać za uzasadnione, inni mogą się z tym nie zgadzać. Potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań wysokiej jakości, w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego czasu indukcji porodu pod koniec ciąży oraz poprawy w zakresie dokładności rozpoznawania makrosomii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information