Jenis sumbangan dan mata keahlian

Terdapat banyak cara untuk menyumbang kepada Cochrane dan mendapat keahlian Setiap 1,000 mata yang diperoleh lebih 12 bulan mendapat keahlian satu tahun. Jika anda telah menyumbang kepada Cochrane dengan cara yang tidak diwakili di sini, sila e-mel membership@cochrane.org.

PenyumbangTugasMata setiap tugas
Pengarang atau pengarang bersamaTerbitkan protokol Cochrane3000
 Terbitkan ulasan Cochrane atau semak kemaskini5000
 Menyumbang kepada Buku Panduan Cochrane5000
 Sunting Buku Panduan Cochrane5000
   
Pusat dan BidangSokongan pembangunan Pusat Cochrane atau Bidang500
 Menyumbang kepada aplikasi pembiayaan500
 Membangunkan perkongsian (misalnya Persatuan Antarabangsa Organisasi Pesakit IAPO)500
   
PenggunaUlasan rakan sebaya pengguna ulasan atau protokol Cochrane500
 Kenal pasti ulasan keutamaan500
 Kenal pasti hasil pesakit yang penting500
 Membangunkan bantuan membuat keputusan500
 Aktiviti promosi (persembahan, poster, media sosial, surat berita, sumber lain untuk mempromosikan kerja Cochrane)500
 Pos blog mempromosi Cochrane500
 Menghadiri acara Cochrane (kolokium)500
 Bersukarela di acara Cochrane (kolokium)200 mata setiap hari
 Mentor pengguna lain1000
 Rekrut pengguna kepada Cochrane500
   
Sukarelawan KumpulanSaringan1 mata setiap rekod kajian disaring
   
Kajian semula setaraKajian semula setara protokol atau ulasan Cochrane500
   
PelajarMelengkapkan latihan (cth. program mobiliti Antarabangsa Cochrane)1000
   
Sukarelawan PertukaranTugasApa-apa tugas yang diselesaikan melalui PertukaranTugas cth. pengekstrakan data200
   
JurulatihMenyelaras bengkel, seminar, persembahan500
 Melatih pengguna dan orang lain (misalnya. Program Kemahiran Penilaian Kritikal CASP)500
   
PenterjemahSaringan teks penuh100
 Pengekstrakan data200
 Terjemahan Memsource1 mata setiap 2 perkataan yang diterjemahkan
Kesihatan pergigian Cochrane
Wikipedian
Latihan project Kesihatan Pergigian Wikipedia-Cochrane500
 Lebih 15,000 aksara yang ditambah kepada artikel Kesihatan Oral Wikipedia (status editor Pertengahan atau Lanjutan)500
Share/Save