Berkomunikasi dengan orang muda dan orang dewasa melalui peranti mudah alih mereka untuk meningkatkan kesihatan seksual dan pembiakan

Tujuan ulasan ini

Kami menilai kesan menghantar mesej yang disasarkan oleh peranti mudah alih kepada orang muda dan orang dewasa mengenai kesihatan seksual dan pembiakan mereka (SRH). Penyakit kelamin (STI) dan kehamilan yang tidak disengajakan adalah penyebab utama penyakit dan kematian awal di seluruh dunia.

Mesej utama

Terdapat jurang dalam bukti mengenai kesan mesej yang disasarkan oleh peranti mudah alih kepada orang muda dan orang dewasa mengenai SRH mereka. Jenis mesej ini mungkin mempunyai faedah dalam beberapa bidang. Walau bagaimanapun, bukti yang ada selalunya mempunyai kepastian rendah atau sangat rendah.

Apakah yang telah dikaji dalam ulasan ini?

Komunikasi klien yang disasarkan (TCC) adalah intervensi di mana sistem kesihatan menghantar maklumat kepada orang tertentu, berdasarkan status kesihatan mereka atau faktor lain yang khusus kepada kumpulan populasi tersebut. Jenis TCC yang biasa adalah mesej teks yang mengingatkan orang untuk pergi ke janji temu atau yang menawarkan maklumat dan sokongan penjagaan kesihatan. Ulasan kami menilai sama ada TCC dapat mengubah tingkah laku orang, penggunaan perkhidmatan kesihatan, dan kesihatan dan kesejahteraan. Kami memberi tumpuan kepada komunikasi mengenai SRH kepada orang muda (berumur 10 hingga 24 tahun), dan kepada orang dewasa.

Apa yang berlaku apabila orang muda menerima mesej yang disasarkan melalui peranti mudah alih?

Berbanding dengan orang yang tidak mendapat mesej

Orang muda mungkin mempunyai pengetahuan SRH yang lebih baik dan mungkin menggunakan kontraseptif sedikit lebih banyak. Kami tidak tahu sama ada mesej tersebut mempengaruhi penggunaan kondom orang muda; penggunaan perkhidmatan SRH; atau jumlah ujian positif untuk STI, memerlukan pengguguran, atau mematuhi ubat HIV, kerana bukti tersebut hilang atau kepastian yang sangat rendah.

Berbanding dengan orang yang menerima mesej yang dihantar dengan cara lain

Kami tidak tahu apa kesan mesej tersebut kerana buktinya hilang.

Berbanding dengan orang yang mendapat mesej yang tidak disasarkan

Kami tidak tahu sama ada mesej tersebut meningkatkan pengetahuan SRH atau meningkatkan penggunaan kondom atau kontraseptif kerana kepastian bukti sangat rendah. Mesej tersebut dapat mengurangkan jumlah orang yang mendapat STI (tetapi ada kemungkinan mereka meningkat, atau membuat sedikit atau tidak ada STI). Mesej-mesej tersebut dapat meningkatkan jumlah orang muda yang menghadiri perkhidmatan untuk ujian STI / HIV. Kami tidak tahu sama ada mesej tersebut mempengaruhi jumlah orang muda yang melakukan pengguguran atau membantunya mengambil ubat HIV kerana buktinya hilang.

Kami tidak pasti sama ada mesej tersebut membawa kepada akibat yang lebih tidak diingini di kalangan orang muda daripada tiada mesej, atau jenis komunikasi lain.

Apa yang berlaku apabila orang dewasa menerima mesej yang disasarkan oleh peranti mudah alih?

Berbanding dengan orang yang tidak mendapat mesej

Mesej mungkin sedikit meningkatkan penggunaan kontraseptif. Mereka juga dapat mengurangkan jumlah orang dewasa yang memerlukan pengguguran berulang, walaupun ada kemungkinan mereka meningkatkan, atau membuat sedikit atau tidak ada perbezaan dalam jumlah pengguguran. Kami tidak tahu sama ada mesej tersebut mempengaruhi penggunaan kondom orang dewasa atau bilangan STI kerana kepastian bukti sangat rendah atau hilang. Mesej-mesej tersebut sedikit sebanyak dapat meningkatkan kepatuhan orang dewasa terhadap ubat HIV di kalangan orang dewasa dengan HIV, tetapi mungkin sedikit atau tidak ada perbezaan terhadap jumlah CD4 dan sedikit meningkatkan beban virus. Mesej-mesej tersebut sedikit sebanyak dapat meningkatkan penggunaan perkhidmatan SRH orang dewasa, tetapi hasilnya bercampuraduk mengikut jenis perkhidmatan kesihatan.

Berbanding dengan orang yang menerima mesej yang dihantar dengan cara lain

Orang dewasa yang menerima pesanan boleh menghadiri perkhidmatan SRH secara keseluruhan, tetapi buktinya bercampur-campur. Kami tidak tahu apa kesan mesej terhadap tingkah laku dan kesihatan lain kerana kami tidak mempunyai bukti.

Berbanding dengan orang yang mendapat mesej yang tidak disasarkan

Orang dewasa yang menerima pesanan boleh menghadiri perkhidmatan SRH secara keseluruhan, tetapi buktinya bercampur-campur. Kami tidak tahu apa kesan mesej terhadap tingkah laku dan kesihatan lain kerana kami tidak mempunyai bukti.

Kami tidak pasti sama ada mesej tersebut membawa kepada akibat yang lebih tidak diingini di kalangan orang dewasa daripada tiada mesej atau jenis komunikasi lain.

Adakah ulasan ini terkini?

Kami mencari kajian-kajian yang diterbitkan sehingga Ogos 2017. Kami melakukan kemas kini carian pada bulan Julai 2019 dan kajian yang berkaitan dilaporkan di bahagian 'Ciri-ciri kajian yang menunggu klasifikasi'.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Wong Chun Hoong (Hospital Sultanah Aminah). Disunting oleh Shaun Lee (Monash University Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information