Penggunaan saliran selepas pembedahan pankreas

Soalan ulasan

Bolehkah penggunaan saliran mengurangkan komplikasi pasca pembedahan selepas pembedahan pankreas?

Latar belakang

Penggunaan saliran pembedahan telah dianggap wajib selepas pembedahan pankreas. Walau bagaimanapun, peranan saliran dalam mengurangkan komplikasi selepas pembedahan pankreas (disebut komplikasi pasca pembedahan) adalah kontroversi.

Ciri-ciri kajian

Kami telah mencari semua kajian relevan, yang dikendalikan dengan baik sehingga November 2017. Kami telah memasukkan enam kajian rawak terkawal (kajian di mana peserta diletakkan secara rawak kepada dua atau lebih intervensi, mungkin memasukkan intervensi kawalan atau tanpa intervensi, dan keputusan kajian dibandingkan). Enam kajian merangkumkan 1384 peserta yang menjalani pembedahan pankreas. Empat daripada enam kajian telah merawakkan 1110 peserta untuk penggunaan saliran (bilangan peserta = 560) atau tanpa penggunaan saliran (N = 550). Satu ujian telah merawakkan 170 peserta ke saliran aktif (saliran dengan sedutan bertekanan rendah atau tinggi, N = 82) dan saliran pasif (saliran tanpa sedutan, N = 78). Satu ujian merawakkan 114 peserta dengan risiko rendah fistula pankreas pasca pembedahan (komplikasi semasa pankreas terputus dari usus yang berdekatan, dan kemudian disambungkan semula untuk membolehkan jus pankreas yang mengandungi enzim pencernaan memasuki sistem pencernaan) untuk pembuangan saliran awal (N = 57) atau pembuangan saliran lewat (N = 57).

Keputusan utama

Mungkin terdapat sedikit atau tidak ada perbezaan dalam kematian pada 30 hari (1.5% dengan saliran berbanding 2.3% tanpa saliran), komplikasi keseluruhan (61.7% berbanding 59.7%), atau tempoh tinggal di hospital (14.3 hari berbanding 13.8 hari) antara kumpulan penggunaan saliran dan tanpa penggunaan saliran. Penggunaan saliran mungkin mengurangkan sedikit kematian pada 90 hari (0.8% berbanding 4.2%). Kami tidak pasti sama ada penggunaan saliran mengurangkan jangkitan pada perut (7.9% berbanding 8.2%), atau perlunya intervensi radiologi tambahan untuk komplikasi pasca pembedahan (10.9%% berbanding 12.1%). Penggunaan saliran boleh menyebabkan jangkitan luka yang serupa (9.8% berbanding 9.9%), memerlukan prosedur terbuka tambahan untuk komplikasi pasca pembedahan (9.4% berbanding 7.1%), dan skor kualiti hidup (105 mata berbanding 104 mata) jika dibandingkan dengan tanpa penggunaan saliran. Terdapat satu komplikasi berkaitan saliran (tiub saliran rosak) di dalam kumpulan yang menggunakan saliran (0.2%).

Saliran aktif boleh menyebabkan kadar kematian yang serupa pada 30 hari (1.2% dengan saliran aktif berbanding 0% dengan saluran pasif), dan komplikasi keseluruhan (22.0% berbanding 32.1%) apabila dibandingkan dengan tanpa saliran pasif. Kami tidak pasti sama ada saliran aktif mengurangkan jangkitan intra-abdomen (0% berbanding 2.6%), jangkitan luka (6.1% berbanding 9.0%), atau perlunya prosedur terbuka tambahan untuk komplikasi pasca pembedahan (1.2% berbanding 7.7%). Saliran aktif mengurangkan sedikit tempoh tinggal di hospital (penurunan 14.1% dari tempoh ‘purata’ tinggal di hospital).

Tidak ada kematian dalam kedua-dua kumpulan dalam satu kajian kecil yang menguji pembuangan saliran awal berbanding lewat. Pembuangan saliran awal boleh mengurangkan komplikasi keseluruhan (38.6% dengan pembuangan saliran awal berbanding 61.4% dengan pembuangan saliran lewat), tempoh tinggal di hospital (penurunan 21.5% dari tempoh 'purata' tinggal di hospital), dan kos hospital (17.0% penurunan ‘purata’ kos hospital). Kami tidak pasti sama ada pembuangan saliran awal mengurangkan keperluan prosedur terbuka tambahan untuk komplikasi pasca pembedahan (0% berbanding 1.8%).

Adalah tidak jelas sama ada penggunaan saliran rutin mempunyai sebarang kesan terhadap pengurangan kematian 30 hari, atau komplikasi pasca pembedahan. Saliran abdomen rutin mungkin mengurangkan sedikit kematian pada 90 hari. Saliran aktif kelihatan mempunyai kaitan dengan discaj lebih awal dari hospital berbanding saliran pasif, dan pembuangan awal kelihatan lebih baik daripada pembuangan lewat bagi orang yang berisiko rendah fistula pankreas pasca pembedahan.

Kualiti bukti

Semua kajian adalah berisiko tinggi terhadap bias (menunjukkan kemungkinan terlebih menilai kelebihan atau meremehkan bahaya). Keseluruhannya, kualiti bukti bervariasi dari sangat rendah hingga sederhana.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Amirul Mohd Sallehuddin Mannan (Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah). Disunting oleh Shazlin Shaharudin (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information