Jesu li elektroničke cigarete korisne za prestanak ili smanjenje pušenja, i jesu li sigurne?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Elektroničke cigarete (e-cigarete) su elektronički uređaji koji stvaraju aerosol nalik dimu, a koji korisnik udiše prilikom njihova korištenja. Taj dim obično sadrži nikotin bez većine drugih toksina (otrova) koje pušači udišu kad puše cigarete. E-cigarete postale su popularne među pušačima koji žele smanjiti rizik povezan s pušenjem. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati mogu li e-cigarete pomoći pušačima da prestanu pušiti ili da smanje pušenje, i jesu li e-cigarete sigurne kad se koriste u tu svrhu.

Obilježja uključenih istraživanja

Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda. Prva verzija ovog Cochrane sustavnog pregleda literature objavljena je 2014. godine i uključila je 13 istraživanja. U ovoj obnovljenoj verziji pretražena je literatura dostupna do siječnja 2016. Pronađeno je 11 novih istraživanja. Samo dva od uključenih istraživanja su randomizirani kontrolirani pokusi. Ti su pokusi pratili ispitanike najmanje 6 mjeseci. Takva vrsta istraživanja daje najbolje dokaze. Preostala 22 istraživanja ili nisu pratila ispitanike dulje vrijeme ili nisu razvrstale ispitanike na način da bi se e-cigarete mogle izravno usporediti s nečim drugim. Takva istraživanja nam daju lošije informacije o tome mogu li e-cigarete pomoći u prestanku pušenja, ali nam mogu dati informacije o njihovoj kratkoročnoj sigurnosti. Dva randomizirana kontrolirana pokusa provedena su u Novom Zelandu i Italiji, a usporedila su e-cigarete s ili bez nikotina. Procijenjeno je da su te studije imale nizak rizik od pristranosti. U jednom kliničkom pokusu uključeni su ispitanici koji su htjeli prestati pušiti, dok u drugom kliničkom pokusu to nije bio slučaj. Istraživanje provedeno među osobama koje su htjele prestati pušiti također je usporedilo e-cigarete s nikotinskim naljepcima.

Ključni rezultati

Kombinirani rezultati iz dva klinička pokusa koja su uključila 682 ispitanika pokazuju da korištenje e-cigareta koje sadrže nikotin povećava vjerojatnost dugoročnog prestanka pušenja u usporedbi s e-cigaretama bez nikotina. Nije bilo moguće odrediti je li e-cigareta bolja od nikotinskog naljepka za prestanak pušenja jer je broj ispitanika u toj studiji bio premalen. Potrebno je više istraživanja za procjenu tog učinka. Ostale su studije bile loše kvalitete, ali podupiru prikazane rezultate. Nijedna od pronađenih studija nije pokazala da osobe koje su koristile e-cigaretu u kratkom do srednjem roku koji je bio analiziran (dvije godine ili kraće) povećava zdravstvene rizike u usporedbi s pušačima koji nisu koristili e-cigaretu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza općenito je niska jer se dokazi temelje na malom broju kliničkih pokusa, iako su te studije bile dobro provedene Potrebno je više istraživanja o e-cigaretama. Neke od njih već se provode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr