ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی در درمان سندرم حاد تنفسی شدید (SARS)

سندرم حاد تنفسی شدید (severe acute respiratory syndrome; SARS) یک بیماری حاد تنفسی است، که مشخصه آن نشانه‌های شبه-‌آنفلوآنزا (flu-like) است، و اولین بار در سال 2002 پدید آمد. SARS یک بیماری تنفسی سریعا پیشرونده، حاد، و اکتسابی از جامعه است، که به تمام افرادی که با فرد بیمار تماس دارند، سرایت می‌کند. ترکیبی از داروهای چینی و غربی نقش مهمی را در درمان SARS ایفا کرده‌ و این مرور، اثربخشی و ایمنی این رویکرد درمانی یکپارچه را ارزیابی کرد. از میان 5327 مورد تایید شده ابتلا به بیماری، 3104 بیمار داروی سنتی چینی دریافت کردند. ما نقش گیاهان چینی را در درمان SARS بررسی کردیم تا روشی موثر را برای درمان SARS پیشنهاد دهیم.

ما 12 کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و یک شبه-RCT را که شامل 640 بیمار مبتلا به SARS بودند، شناسایی کردیم. شواهد بالینی نشان می‌دهد که ترکیب یا یکپارچه‌سازی داروهای غربی و چینی میزان مرگ‌ومیر را کاهش نمی‌دهد. ترکیب گیاهان مختلف چینی با داروهای غربی ممکن است نشانه‌های بیماری، کیفیت زندگی و جذب انفیلتراسیون ریوی را بهبود بخشیده، و دوز کورتیکواستروئید را کاهش دهد. هیچ حادثه جانبی شدیدی شناسایی نشد. به دلیل کیفیت پائین کارآزمایی‌های وارد شده، شواهد ضعیف هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی، در برابر استفاده از داروهای غربی به‌تنهایی، هیچ تفاوتی را در کاهش مرگ‌ومیر ایجاد نکرد. ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی ممکن است منجر به بهبود نشانه‌های بیماری، کیفیت زندگی و جذب انفیلتراسیون ریوی شده و دوز مصرفی کورتیکواستروئید را برای بیماران مبتلا به SARS کاهش دهد. به دلیل کیفیت پائین کارآزمایی‌های وارد شده، شواهد ضعیف هستند. پیگیری طولانی‌مدت در این کارآزمایی‌های وارد شده لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سندرم حاد تنفسی شدید (severe acute respiratory syndrome; SARS) یک بیماری حاد تنفسی است که توسط نوعی کروناویروس جدید پدید می‌آید، که نخستین‌بار در شهر فوشان، چین، در تاریخ 22 دسامبر 2002 دیده شد. از گیاهان چینی در درمان آن استفاده شد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی احتمالی ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی در برابر داروهای غربی به‌تنهایی، در بیماران مبتلا به SARS.

روش‌های جست‌وجو: 

ما به جست‌وجو در CENTRAL، شماره 3؛ 2012؛ MEDLINE (1966 تا هفته چهارم فوریه، 2012)؛ EMBASE (1990 تا مارچ 2012) و منابع علمی زیست‌پزشکی چین (شماره 3؛ 2012) پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCTها درباره ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی در برابر استفاده از داروهای غربی به‌تنهایی برای بیماران با تشخیص SARS.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور (XL؛ MZ) به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کردند. داده‌های دو حالتی و پیوسته را با 95% فاصله اطمینان (CI) استخراج کردیم. برای داده‌های دو حالتی، از خطر نسبی (RR) استفاده کردیم. براي داده‌های پیوسته، تفاوت‌های میانگین (MD) را محاسبه کردیم. در صورتی که بین مطالعات ناهمگونی وجود داشت، نتایج کلی را بر اساس مدل اثرات تصادفی محاسبه کردیم. اگر ناهمگونی میان مطالعات تشخیص داده نشود، از مدل اثر ثابت استفاده کردیم. برای ارزیابی ناهمگونی از نمره Z و تست Chi2 با P < 0.05 استفاده کردیم. هیچ موردی از حوادث جانبی گزارش نشد.

نتایج اصلی: 

ما 12 RCT و یک شبه-RCT را وارد کردیم. در مجموع 640 بیمار مبتلا به SARS و 12 گیاه چینی شناسایی شدند. ما به این نتیجه نرسیدیم که ترکیب گیاهان چینی با داروهای غربی در برابر داروهای غربی به‌تنهایی باعث کاهش مرگ‌ومیر می‌شود. دو گیاه ممکن است نشانه‌های بیماری را بهبود بخشند. پنج گیاه می‌توانند جذب انفیلتراسیون ریوی را افزایش دهند. چهار گیاه ممکن است دوز مصرفی کورتیکواستروئیدها را کم کنند. سه گیاه ممکن است کیفیت زندگی بیماران مبتلا به SARS را بهبود بخشند. یک گیاه ممکن است مدت زمان بستری را در بیمارستان کوتاه کند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information