Kinesko bilje u kombinaciji sa zapadnom medicinom u liječenju teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS)

Teški akutni respiratorni sindrom (engl. severe acute respiratory syndrome, SARS) je akutna respiratorna bolest, koju karakteriziraju simptomi slični gripi (nalik prehladi), a koja se prvi put pojavila 2002. godine. SARS je brzo napredujuća, akutna bolest dišnog sustava stečena u zajednici, a koja se širi na sve kontakte. Kineski i zapadni lijekovi igrali su važnu ulogu u liječenju SARS-a, a ovaj je sustavni pregled procijenio učinkovitost i sigurnost ovog integriranog pristupa liječenju. Među 5327 potvrđenih slučajeva, 3104 osoba liječeno je tradicionalnom kineskom medicinom. Istražena je uloga kineskog bilja u liječenju SARS-a kako bi se ponudilo učinkovitu metodu za liječenje SARS-a.

Pronađeno je 12 randomiziranih kontroliranih istraživanja (RCT) i jedno „quasi“ randomizirano kontrolirano istraživanje, koji su uključivali 640 ispitanika oboljelih od SARS-a. Klinički dokazi pokazuju da integrirana zapadna i kineska medicina ne smanjuju stopu smrtnosti. Moguće je da različito kinesko bilje u kombinaciji sa zapadnim lijekovima može poboljšati simptome, kvalitetu života i apsorpciju plućnog infiltrata, te smanjiti potrebne doze kortikosteroida. Nisu zabilježeni značajni štetni događaji. Dokazi su slabi zbog loše kvalitete uključenih istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Vesna Ivkov. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information