ประเภทของการสนับสนุนและคะแนนการเป็นสมาชิก

มีหลายวิธีในการมีส่วนร่วมกับ Cochrane และรับสมาชิก ทุกๆ 1,000 คะแนนที่ได้รับในช่วง 12 เดือน คุณจะได้เป็นสมาชิกหนึ่งปี หากคุณมีส่วนร่วมกับ Cochrane ในลักษณะที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่โปรดส่งอีเมลมาที่ membership@cochrane.org

ผู้สนับสนุนภารกิจคะแนนต่อภารกิจ
ผู้ประพันธ์หรือผู้ประพันธ์ร่วมตีพิมพ์ Cochrane protocol3000
 ตีพิมพ์ Cochrane review หรือ review update5000
 มีส่วนร่วมใน Cochrane Handbook5000
 แก้ไข Cochrane Handbook5000
   
ศูนย์และสาขาสนับสนุนการพัฒนาศูนย์หรือสาขาของ Cochrane 500
 มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุน500
 พัฒนาความร่วมมือ (เช่น IAPO International Association of Patient Organisations)500
   
ผู้บริโภคConsumer peer review ของ Cochrane protocol หรือ review500
 ลำดับความสำคัญของรีวิว500
 ระบุผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่สำคัญ500
 พัฒนาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ500
 กิจกรรมส่งเสริม (การนำเสนอ โปสเตอร ์สื่อสังคม จดหมายข่าว แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานของ Cochrane)500
 โพสต์บล็อกส่งเสริม Cochrane500
 เข้าร่วม Cochrane events (colloquium)500
 อาสาสมัครใน Cochrane events (colloquium)200 คะแนนต่อวัน
 ให้คำปรึกษาผู้บริโภคอื่น ๆ1000
 สรรหาสมาชิกใหม่เข้ามาใน Cochrane500
   
กลุ่มอาสาสมัครการคัดกรองการศึกษา1 คะแนนต่อการคัดกรองการศึกษาหนึ่งเรื่อง
   
Peer reviewerPeer review of a Cochrane protocol หรือ review500
   
นักศึกษาบรรลุการฝึกงาน (เช่น Cochrane International Mobility Programme)1000
   
อาสาสมัคร TaskExchange งานใด ๆ ที่เสร็จสิ้นผ่าน TaskExchange เช่น การดึงข้อมูล200
   
ผู้ฝึกอบรมประสานงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา การนำเสนอผลงาน500
 อบรมผู้บริโภคและอื่นๆ (เช่น CASP Critical Assessment Skills Programme)500
   
นักแปลการคัดกรองบทความฉบับเต็ม100
 การดึงข้อมูล200
 การแปลใน Memsource1 คะแนนต่อการแปล 2 คำ
Cochrane Oral Health
Wikipedian
โครงการอบรม Cochrane-Wikipedia Oral Health 500
 มากกว่า 15,000 ตัวอักษรที่เพิ่มเข้ามาในบทความของ Oral Health Wikipedia (Intermediate status หรือ Advanced editor status)500
Share/Save