ประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาทาไล่แมลงเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียมีอะไรบ้าง

ใจความสำคัญ

• ยาทาไล่แมลงอาจลดอุบัติการณ์และความชุกของโรคมาลาเรียที่เกิดจาก พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ได้เล็กน้อย

• การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายซึ่งมีทางเลือกอื่นน้อยกว่า

• ยาทาไล่แมลงอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความชุกและอุบัติการณ์ของมาลาเรียในพื้นที่ที่มีตาข่ายเคลือบยาฆ่าแมลง และทางเลือกอื่นๆ ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย

มาลาเรียคืออะไร

มาลาเรียเป็นโรคที่เกิดจากปรสิตอย่างน้อย 5 ชนิดในสกุล พลาสโมเดียม และแพร่กระจายโดยการกัดของยุง ก้นปล่อง โรคนี้มักส่งผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่เขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะในแอฟริกา มีผู้ป่วยโรคมาลาเรียมากกว่า 247 ล้านรายและมีผู้เสียชีวิต 619,000 รายในปี 2021 ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา โรคนี้ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนสู่ร่างกาย ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้เกิดไข้ อาการไม่สบาย (ความรู้สึก 'แค่รู้สึกไม่สบาย') และอาการที่ไม่รุนแรงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจเกิดโรคที่ซับซ้อนได้ ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนเม็ดเลือดแดงที่ไหลเวียนลดลงอย่างรุนแรง และปัญหาในตับ สมอง และอวัยวะอื่นๆ

โรคมาลาเรียสามารถรักษาได้ด้วยยาหลายชนิด ซึ่งโดยทั่วไปมักมีประสิทธิผล เครื่องมือบางอย่างที่ป้องกันยุงกัด เช่น ตาข่ายที่มียาฆ่าแมลง สามารถป้องกันผู้คนจากการถูกยุงกัด และช่วยลดจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ยุงที่หากินในบ้านและบนตัวมนุษย์ พวกมันมีประสิทธิภาพน้อยกว่ากับสายพันธุ์ที่สามารถหากินนอกบ้านได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำจัดโรคได้จริงๆ

เราต้องการค้นหาอะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้คือเพื่อค้นหาว่ายาทาไล่แมลง (สารที่ทาบนผิวหนังเพื่อป้องกันยุงกัด) สามารถป้องกันโรคมาลาเรียในผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่โรคนี้เกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่ เราสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลที่มีต่อคนที่อาจไม่ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากมาตรการอื่น ซึ่งมักใช้เพื่อป้องกันโรคมาลาเรียมากกว่า

เราต้องการทราบว่ายาทาไล่แมลงดีกว่ายาหลอก หรือไม่มีวิธีการใดๆ เลย เพื่อลดตัวชี้วัดสองประการของการแพร่เชื้อมาลาเรีย:

• อุบัติการณ์ของมาลาเรีย (จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง);

• ความชุกของมาลาเรีย (จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ช่วงเวลาหนึ่ง)

เรายังต้องการทราบว่ายาทาไล่แมลงก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ต่อผู้ที่ใช้ยาไล่ยุงหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาวรรณกรรมที่มีอยู่สำหรับการศึกษาที่เปรียบเทียบผลของยาทาไล่แมลง (เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อป้องกันยุงกัด) กับยาหลอกหรือไม่มีวิธีการ เราเปรียบเทียบและสรุปผลลัพธ์ของการศึกษาที่นำเข้ามา และจัดอันดับความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐานที่ได้ให้ไว้ ตามวิธีการที่ใช้ในแต่ละการศึกษา

เราพบอะไร

เรารวบรวมการศึกษาทั้งหมด 8 การศึกษา ซึ่งรวมถึงคนมากกว่า 60,000 คน การศึกษาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียต่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้

ยาทาไล่แมลงที่ได้รับการประเมิน ได้แก่ โลชั่น สบู่ และเครื่องสำอาง เราพบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ายาทาไล่แมลงอาจลดอุบัติการณ์และความชุกของโรคมาลาเรียที่เกิดจาก P falciparum เล็กน้อยในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องมืออื่นในการป้องกันยุงกัด อย่างไรก็ตาม การค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่ายาทาไล่แมลงอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสถานที่ที่เครื่องมือเหล่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ยาทาไล่แมลงถือว่าปลอดภัย และความชุกของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มีน้อยมาก

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ประโยชน์ของยาทาไล่แมลงเห็นได้ชัดเจนในหมู่ผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องในการออกแบบการศึกษาที่รวมไว้ไม่ได้ทำให้เราสรุปข้อสังเกตเหล่านี้กับบริบทอื่นได้ เรารวมเฉพาะกรณีของโรคมาลาเรียที่เกิดจากปรสิตเท่านั้น P falciparum นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าการศึกษาต่างๆ วัดและรายงานความสม่ำเสมอในการใช้ที่แตกต่างกัน และมักไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมใช้ยาทาไล่แมลงตามคำแนะนำจริงหรือไม่

การทบทวนนี้เป็นปัจจุบันเพียงใด

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ายาทาไล่แมลงที่สามารถป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่ที่มีมาตรการควบคุมแมลงพาหะอื่นๆ เราพบว่าความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุหลักมาจากความเสี่ยงของการเกิดอคติ มีสิ่งที่บอกถึงผลในการป้องกันในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ลี้ภัย ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงมาตรการควบคุมพาหะนำโรคมาตรฐานอื่นๆ ได้

การทดลองทางคลินิกที่มีกำลังเพียงพอมากขึ้นซึ่งดำเนินการในค่ายผู้ลี้ภัยสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่เป็นไปได้ของยาทาไล่แมลงในสภาพแวดล้อมนี้ การศึกษาแบบสุ่มเป็นรายบุคคลยังมีแนวโน้มที่จะจำเป็นเพื่อทำความเข้าใจว่ายาทาไล่แมลงมีผลต่อการป้องกันส่วนบุคคลหรือไม่ และระดับที่การเบี่ยงเบนไปสู่ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับการป้องกันส่งผลต่อไดนามิกของการแพร่เชื้อโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์เพิ่มเติมที่เป็นไปได้ของยาทาไล่แมลงมักถูกจำกัดในบริบทที่มีวิธีการอื่นๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มาตรการที่ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น การใช้ตาข่ายคลุมด้วยยาฆ่าแมลง (LLINs) และการฉีดพ่นสารตกค้างในอาคาร (IRS) ยังคงเป็นแกนหลักของการควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรีย มาตรการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ยุงที่ชอบหาอาหารและพักผ่อนในบ้าน แต่มีความสามารถในการป้องกันการแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นกลางแจ้งหรือนอกเวลานอนปกติได้อย่างจำกัด ในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายต่ำ การกำจัดโรคมาลาเรียจะต้องแก้ไขช่องว่างในการควบคุมเหล่านี้ และพบเครื่องมือเสริม การใช้ยาทาไล่แมลงอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชากรที่อาจไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการควบคุมโรคมาลาเรียแบบเป็นโปรแกรม เช่น ผู้ลี้ภัย ทหาร หรือผู้สัญจรไปมาในป่า การทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดประสิทธิผลของยาทาไล่แมลงเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีความเสี่ยงสูงที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของยาทาไล่แมลงเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับวิธีการพื้นฐานอื่นๆ (ตาข่ายที่ใช้ยาฆ่าแมลงที่ติดทนนาน หรือการฉีดพ่นสารตกค้างในอาคาร หรือทั้งสองอย่าง) เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมาลาเรียในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีความเสี่ยงสูงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฉพาะถิ่น

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2023: the Cochrane Infectious Diseases Group Specialized Register; ส่วนกลาง (ใน Cochrane Library); MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; และ LILACS นอกจากนี้เรายังค้นหาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนทดลองใช้และรายงานการประชุม และติดต่อองค์กรและบริษัทต่างๆ เพื่อค้นหาการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่ได้เผยแพร่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และการทดลอง cluster-randomized controlled trials (cRCTs ของยาทาไล่แมลงเฉพาะที่ที่พิสูจน์แล้วว่าไล่ยุงได้ นอกจากนี้เรายังรวมการศึกษาแบบ non-randomized studies ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่: การศึกษาแบบ controlled before-after studies (CBA), controlled interrupted time series (ITS), และ controlled cross-over trials.

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 4 คนประเมินการทดลองอย่างอิสระเพื่อนำเข้าและดึงข้อมูล ผู้ประพันธ์ 2 คนประเมินความเสี่ยงของอคติ (RoB) อย่างเป็นอิสระต่อกันโดยใช้เครื่องมือ Cochrane RoB 2 ผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่ 5 แก้ไขข้อขัดแย้งใดๆ ที่พบ เราวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทำ meta-analysis โดยแบ่งกลุ่มว่าการศึกษาต่างๆ รวมประชากรที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อมาลาเรียหรือไม่ (เช่น ผู้ลี้ภัย ผู้เดินป่า หรือกองทหารที่ประจำการ) เรารวมผลลัพธ์จาก CRCT เข้ากับ RCT โดยการปรับสำหรับการจัดกลุ่มและนำเสนอผลลัพธ์โดยใช้ forest plots เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เรารวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ Plasmodium falciparum ใน meta-analysis เท่านั้น

ผลการวิจัย: 

13 บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ 8 การทดลองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและได้รับการอธิบายในเชิงคุณภาพ เรารวม 6 การทดลองไว้ใน meta-analysis (5 CRCTs และ 1 RCTs)

ผลต่ออุบัติการณ์ของโรคมาลาเรีย

ยาทาไล่แมลงอาจลดการติดเชื้อ P falciparum และอุบัติการณ์ทางคลินิกเล็กน้อย เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ทั้ง 2 ร่วมกัน (อัตราส่วนอุบัติการณ์ (IRR) 0.74, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.56 ถึง 0.98; 3 crCTs และ 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 61,651 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); แต่ไม่ใช่เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ทั้งสองนี้อย่างเป็นอิสระ 2 cRCT และ 1 RCT (ผู้เข้าร่วม 12,813 คน) ประเมินผลของยาทาไล่แมลงต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อ (IRR 0.76, 95% CI 0.56 ถึง 1.02; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) 1 cRCT (ผู้เข้าร่วม 48,838 คน) ประเมินผลต่ออุบัติการณ์ทางคลินิก (IRR 0.66, 95% CI 0.32 ถึง 1.36; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) 3 การศึกษา (2 cRCT และ 1 RCT) รวมผู้เข้าร่วมที่อยู่ในกลุ่มที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ในขณะที่ 1 cRCT เท่านั้นไม่รวมผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงสูง

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ยาทาไล่แมลงถือว่าปลอดภัย ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้เข้าร่วมที่ใช้ยาทาไล่แมลงต่ำมาก (0.6%, 283/47,515) และจำกัดอยู่ที่ปฏิกิริยาทางผิวหนังเล็กน้อย

ผลต่อความชุกของโรคมาลาเรีย

ยาทาไล่แมลงอาจลดความชุกของ P falciparum เล็กน้อย (odds ratio (OR) 0.81, 95% CI 0.67 ถึง 0.97; 3 crCTs และ 1 RCT; ผู้เข้าร่วม 55,366 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) 2 การศึกษา (1 cRCT และ 1 RCT) ดำเนินการในค่ายผู้ลี้ภัย และรวมเฉพาะประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ได้รับวิธีการควบคุมเวกเตอร์อื่น ๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 สิงหาคม 2023

Tools
Information