ยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาสำหรับอาการปวดมะเร็ง

ยาที่ใช้กัญชาช่วยให้ผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดมะเร็งได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

ยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา (CbMs) ไม่ได้บรรเทาอาการปวดจากมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน

การศึกษาวิเคราะห์ไม่อนุญาตให้มีความเห็นเกี่ยวกับสถานะของยาเหล่านี้ในบันไดยาแก้ปวดสำหรับอาการปวดมะเร็งขององค์การอนามัยโลก (WHO)

การทดลองกับ CbMs ในมะเร็งจำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ดีกว่าที่เคยดำเนินการมาแล้ว

ความเจ็บปวดในมะเร็งและการรักษา

1 ใน 2 หรือ 3 คนที่เป็นมะเร็งจะมีอาการปวดในระดับปานกลางหรือรุนแรง ความเจ็บปวดมีแนวโน้มที่จะแย่ลงเมื่อมะเร็งดำเนินไป

องค์การอนามัยโลกแนะนำการใช้ยาที่มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีนสำหรับอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงจากมะเร็ง แต่ 1 ใน 6 ถึง 10 ของผู้ที่มีอาการปวดจากมะเร็งจะไม่ได้รับการบรรเทาความเจ็บปวดที่เพียงพอจากยาที่มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน มีการแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ใช้ต้นกัญชาเพื่อรักษาอาการปวดจากมะเร็ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงกัญชาสมุนไพรที่สูดดมหรือกิน และน้ำมันชนิดต่างๆ สเปรย์หรือยาเม็ดที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ของกัญชาที่ได้จากพืชหรือสังเคราะห์ขึ้น บางคนที่มีอาการปวดจากมะเร็งได้รายงานว่า CbMs นั้นมีประสิทธิผลสำหรับพวกเขา และมักจะถูกเน้นย้ำในสื่อต่างๆ

เราต้องการค้นหาอะไร

CbMs บรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็งในผู้ที่เป็นมะเร็งหรือไม่

CbMs เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองทางคลินิกที่ตรวจสอบ CbMs เปรียบเทียบกับยาอื่นๆ เพื่อรักษาอาการปวดมะเร็งในผู้ใหญ่

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 14 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1823 คน การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดรวมผู้เข้าร่วม 399 คนและการศึกษาที่เล็กที่สุดรวมผู้เข้าร่วม 10 คน

มีการศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่ (6) อยู่ในอเมริกาเหนือ

การศึกษา 5 ฉบับ ใช้ CbM 1 ครั้งและกินเวลาน้อยกว่า 1 วัน การศึกษาอื่นกินเวลาระหว่าง 2 ถึง 8 สัปดาห์

บริษัทยาให้ทุนสนับสนุนการศึกษา 7 ฉบับ

การศึกษา 6 ฉบับ เปรียบเทียบสเปรย์ฉีดปากกับส่วนผสมของ tetrahydrocannabinol (THC) ที่ได้จากพืช ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ออกฤทธิ์ทางจิตของกัญชา และ cannabidiol (CBD) ซึ่งเป็นส่วนประกอบต้านการอักเสบของกัญชา กับยาปลอม (ยาหลอก) การศึกษา 7 ฉบับ เปรียบเทียบ cannabinoid เทียมที่เลียนแบบผลของ THC กับยาหลอก จากการศึกษา 7 ฉบับนี้ มี 2 ฉบับที่เปรียบเทียบกับยาที่มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน (โคเดอีน) ด้วย การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบ CBD กับยาหลอก

เราไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาสมุนไพร

ผลลัพธ์หลัก

สเปรย์ฉีดปากที่มีส่วนผสมของ THC และ CBD ที่ได้จากพืชอาจไม่ได้ดีไปกว่ายาหลอกในการลดความเจ็บปวดในผู้ที่มีอาการปวดจากมะเร็งระดับปานกลางถึงรุนแรงแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วย opioid ก็ตาม 32 คนจาก 100 คนรายงานว่าดีขึ้นมากหรือดีขึ้นมาก ๆ ด้วยสเปรย์ฉีดปากที่มีส่วนผสมจากกัญชา และ 23 คนจาก 100 คนที่ได้สเปรย์ยาหลอก จำนวน 19 คนจาก 100 คนถอนตัวก่อนกำหนดเนื่องจากผลข้างเคียงจากสเปรย์ฉีดปากที่มีส่วนประกอบของกัญชา และ 16 คนจาก 100 คนจากสเปรย์ฉีดปากที่เป็นยาหลอก ไม่มีความแตกต่างในด้านผลข้างเคียงที่รุนแรงระหว่างสเปรย์ฉีดปากที่มีส่วนประกอบของกัญชาและสเปรย์ฉีดปากที่เป็นยาหลอก

cannabinoid เทียมที่เลียนแบบผลของ THC อาจไม่ดีไปกว่ายาปลอมในการลดความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดหรือรังสีเคมีบำบัดในผู้ที่เป็นมะเร็งศีรษะและคอและมะเร็งปอดบางประเภท

ปริมาณ cannabinoid เทียมที่ให้เพียงครั้งเดียวที่เลียนแบบผลของ THC อาจดีกว่าการใช้ยาหลอกที่ให้เพียงครั้งเดียว แต่อาจไม่แตกต่างจากการใช้ยาคล้ายมอร์ฟีนในปริมาณเล็กน้อยในการลดความเจ็บปวดจากมะเร็งระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังจากการหยุดการรักษาด้วยยาแก้ปวครั้งก่อนเป็นเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมงครึ่ง

CBD อาจไม่เพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวในการลดความเจ็บปวดในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม

เราไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางในหลักฐานที่ว่าสเปรย์ฉีดปากที่มีส่วนผสมของ THC และ CBD ที่ได้จากพืชไม่ได้ลดความเจ็บปวดจากมะเร็งอย่างรุนแรงแม้จะมีการรักษาด้วย opioid เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราสามารถใช้ได้

เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐานที่ว่า cannabinoid เทียมที่เลียนแบบผลของ THC (nabilone) ไม่ได้ลดความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราสามารถใช้ และเนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็ก

เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐานที่ว่า cannabinoids เทียมที่เลียนแบบผลของ THC ลดความเจ็บปวดจากมะเร็งหลังจากที่ยาบรรเทาความเจ็บปวดก่อนหน้านี้หยุดไปหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราสามารถใช้ได้ และเนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็ก.

เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐานที่ว่า CBD ที่เพิ่มในการดูแลแบบประคับประคองมาตรฐานไม่ได้ลดความเจ็บปวดจากมะเร็ง เนื่องจากมีเพียงการศึกษาเดียวที่มีอยู่

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนมกราคม 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่า oromucosal nabiximols และ THC ไม่มีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งชนิดดื้อต่อ opioid ระดับปานกลางถึงรุนแรง มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่า nabilone ไม่มีประสิทธิผลในการลดความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับ (ด้วยรังสี) เคมีบำบัด ในผู้ที่เป็นมะเร็งศีรษะและคอและมะเร็งปอดชนิด non-small cell มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าสาร synthetic THC analogues ที่ให้ครั้งเดียวไม่ดีกว่ามอร์ฟีนที่เทียบเท่าขนาดต่ำที่ให้ครั้งเดียวในการลดความเจ็บปวดจากมะเร็งระดับปานกลางถึงรุนแรง มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าน้ำมัน CBD ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวในการลดความรุนแรงของความเจ็บปวดในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นมะเร็ง 30% ถึง 50% ของผู้ที่เป็นมะเร็งจะมีอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง สิ่งนี้สามารถส่งผลเสียอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา Opioid (คล้ายมอร์ฟีน) มักใช้เพื่อรักษาอาการปวดมะเร็งในระดับปานกลางหรือรุนแรง และได้รับการแนะนำสำหรับจุดประสงค์นี้ในลำดับขั้นของการรักษาความเจ็บปวดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ความเจ็บปวดไม่ได้รับการบรรเทาอย่างเพียงพอด้วยยา opioid ใน 10% ถึง 15% ของผู้ที่เป็นมะเร็ง ในคนที่บรรเทาอาการปวดจากมะเร็งได้ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมียาแก้ปวดชนิดใหม่เพื่อเสริมหรือทดแทน opioids อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของยาที่มีส่วนประกอบของกัญชา ซึ่งรวมถึงกัญชาทางการแพทย์ สำหรับการรักษาอาการปวดและอาการอื่นๆ ในผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็ง เทียบกับยาหลอกหรือยาแก้ปวดอื่นๆ ที่มีใช้กันสำหรับอาการปวดมะเร็ง

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุม ของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 26 มกราคม 2023

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) แบบ double-blind ของกัญชาทางการแพทย์ ยาที่ที่มีพื้นฐานมาจากพืชและกัญชาสังเคราะห์กับยาหลอกหรือการรักษาอื่น ๆ ที่ใช้อยู่สำหรับอาการปวดมะเร็งในผู้ใหญ่ โดยมีระยะเวลาการรักษาใด ๆ และผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คนต่อกลุ่มการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักคือ 1. สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่รายงานว่าไม่แย่ไปกว่าความเจ็บปวดเล็กน้อย; 2. Patient Global Impression of Change (PGIC) ดีขึ้นมากหรือดีขึ้นมากๆ และ 3. การถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลลัพธ์รองคือ 4. จำนวนผู้เข้าร่วมที่รายงานการบรรเทาอาการปวด 30% หรือมากกว่า และการใช้ opioid โดยรวมลดลงหรือคงที่; 5. จำนวนผู้เข้าร่วมที่รายงานการบรรเทาอาการปวดตั้งแต่ 30% ขึ้นไป หรือ 50% หรือมากกว่า; 6. ความรุนแรงของความเจ็บปวด; 7. ปัญหาการนอนหลับ ;8. ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล; 9. การให้การรักษารายวันและปริมาณ opioid ที่ให้เพิ่ม; 10. การออกกลางคันเนื่องจากขาดประสิทธิภาพ; 11. อาการไม่พึงประสงค์ของระบบประสาทส่วนกลางทั้งหมด เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 14 ฉบับ ที่มีผู้เข้าร่วม 1823 คน ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่รายงานว่าไม่แย่ไปกว่าความเจ็บปวดเล็กน้อยในการรักษาภายใน 14 วันหลังจากเริ่มการรักษา

เราพบ RCTs 5 ฉบับ ที่ประเมิน oromucosal nabiximols (tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD)) หรือ THC เพียงอย่างเดียว โดยผู้เข้าร่วม 1539 คนมีอาการปวดปานกลางหรือรุนแรงแม้จะมีการรักษาด้วย opioid ระยะเวลาการปกปิดของ RCTs อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 สัปดาห์ การศึกษา 4 ฉบับ ที่มีการออกแบบ parallel design และมีผู้เข้าร่วม 1333 คนสำหรับ meta-analysis

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่าไม่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทางคลินิกสำหรับสัดส่วนของ PGIC มากหรือมากๆ (ความแตกต่างของความเสี่ยง (RD) 0.06, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.01 ถึง 0.12; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม (NNTB) 16, 95% CI 8 ถึง 100) มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าไม่มีความแตกต่างที่มีความสำคัญทางคลินิกในสัดส่วนของการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RD 0.04, 95% CI 0 ถึง 0.08; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติม (NNTH) 25, 95% CI 16 ถึง ไม่มีที่สิ้นสุด) มีหลักฐานความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง nabiximols หรือ THC และยาหลอกในความถี่ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RD 0.02, 95% CI −0.03 ถึง 0.07) มีหลักฐานความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่า nabiximols และ THC ใช้เป็นยาเสริมสำหรับการรักษาความเจ็บปวดจากมะเร็งที่ดื้อต่อ opioid ไม่แตกต่างจากยาหลอกในการลดความรุนแรงของความเจ็บปวดโดยเฉลี่ย (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) −0.19, 95% CI −0.40 ถึง 0.02)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่า synthetic THC analogue (nabilone) ที่ให้นานกว่า 8 สัปดาห์ไม่ได้ดีกว่ายาหลอกในการลดความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดหรือรังสีเคมีบำบัดในผู้ที่เป็นมะเร็งศีรษะและคอและมะเร็งปอดชนิด non-small cell (การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 89 คน, การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ) การศึกษาเหล่านี้ไม่สามารถวิเคราะห์ความทนทานและความปลอดภัยได้

มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าสาร synthetic THC analogues ดีกว่ายาหลอก (SMD −0.98, 95% CI −1.36 ถึง −0.60) แต่ไม่เหนือกว่า codeine ขนาดต่ำ (SMD 0.03, 95% CI −0.25 ถึง 0.32; single-dose trials 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 126 คน) ในการลดความเจ็บปวดจากมะเร็งระดับปานกลางถึงรุนแรงหลังจากหยุดการรักษาด้วยยาแก้ปวดก่อนหน้านี้เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงครึ่ง (single-dose trials 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 66 คน) การศึกษาเหล่านี้ไม่สามารถวิเคราะห์ความทนทานและความปลอดภัยได้

มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าน้ำมัน CBD ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวในการลดความรุนแรงของความเจ็บปวดในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม ไม่มีความแตกต่างในจำนวนการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 144 คน, การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ)

เราไม่พบการศึกษาใดที่ใช้กัญชาสมุนไพร

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 3 ตุลาคม 2023

Tools
Information