ประโยชน์และความเสี่ยงของยาเฉพาะที่สำหรับรักษาโรคตาแดงที่แพร่ระบาดคืออะไร

โรคตาแดงที่เป็นโรคระบาดคืออะไร
โรคเยื่อบุตาอักเสบจากการแพร่ระบาดคือการอักเสบของเยื่อบุลูกตา ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มตาขาว (ชั้นนอกสีขาวของตา) และภายในเปลือกตา ซึ่งมักเกิดจากสายพันธุ์เฉพาะของกลุ่มไวรัสที่เรียกว่า adenoviruses การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ง่ายภายในครัวเรือน สถานพยาบาล และชุมชน ในบางคน การอักเสบทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่กระจกตา ('แทรกซึม') และเยื่อบุตา ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตาอย่างต่อเนื่องและการมองเห็นไม่ดี

มีการรักษาอย่างไร
การรักษามักจะทำด้วยการประคบเย็น น้ำตาเทียม และบางครั้งก็ใช้สเตียรอยด์

เราต้องการค้นหาอะไร
เราต้องการทราบว่ายาเฉพาะที่มีอยู่สามารถบรรเทาอาการหรืออาการแสดงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้หรือไม่ และยาเหล่านี้ผุ้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดีหรือไม่

สิ่งที่เราทำ
เราทบทวนการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาประเภทหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่า) ของเด็กและผู้ใหญ่ที่มีภาวะเยื่อบุตาอักเสบจากการระบาด เราสรุปผลการศึกษาเหล่านี้และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานตามขนาดและวิธีการศึกษา

สิ่งที่เราพบ
เราพบ 10 การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเยื่อบุตาอักเสบจากการแพร่ระบาด(epidemic keratoconjunctivitis) จำนวน 892 ราย (อายุ 9 ถึง 82 ปี); การศึกษาใช้เวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 18 เดือน เมื่อเทียบกับน้ำตาเทียม ยาต้านไวรัสอาจสามารถย่นระยะเวลาของอาการหรืออาการแสดงได้ Povidone-iodine เพียงอย่างเดียวทำให้โรคฟื้นตัวมากขึ้นภายในเจ็ดวันแรกของการรักษา เราไม่พบหลักฐานว่าการรักษาใดๆ ที่ป้องกันรอยแผลเป็นที่กระจกตาได้บ่อยกว่าน้ำตาเทียม ยากดภูมิคุ้มกัน cyclosporin A ไม่มีประสิทธิผลมากไปกว่าการใช้สเตียรอยด์ในการรักษารอยแผลเป็นที่กระจกตา Cyclosporin A และยาหยอดตา Tacrolimus มักทำให้เกิดอาการไม่สบายตา แต่ไม่ได้เพิ่มความดันในลูกตาเมื่อเทียบกับสเตียรอยด์

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร
การศึกษาที่รวบรวมมาเกือบทั้งหมดมีวิธีการศึกษาที่มีข้อบกพร่องและมีการรายงานไม่ดี จุดอ่อนเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลของเราเกี่ยวกับผลการศึกษา และลดความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานโดยรวมที่สรุปในการทบทวนวรรณกรรม

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน
หลักฐานที่มีอยู่เป็นปัจจุบันจนถึงเดือน เมษายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานสำหรับผลลัพธ์ที่ระบุทั้ง 7 รายการมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมากเนื่องจากความไม่แม่นยำและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติ หลักฐานที่แสดงว่ายาต้านไวรัสช่วยลดระยะเวลาของอาการหรืออาการแสดงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาเทียมยังไม่เป็นที่แน่ชัด หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำแสดงให้เห็นว่า PVP-I เพียงอย่างเดียวสามารถแก้ไขอาการและอาการแสดงได้ภายในเจ็ดวันเมื่อเทียบกับน้ำตาเทียม PVP-I หรือ PVA-I เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับ steroid มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของการเกิด SEI เทียบกับน้ำตาเทียมหรือ steroid (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าการรักษาที่ได้รับการประเมินมีข้อได้เปรียบเหนือ steroid หรือน้ำตาเทียมในแง่ของการกำจัดไวรัสหรือการแพร่กระจายไปยังดวงตาอีกข้าง การปรับปรุงในอนาคตของการทบทวนวรรณกรรมนี้ควรให้หลักฐานของความเชื่อมั่นระดับสูงจากการทดลองที่มีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมที่มีระยะเวลาของอาการและอาการแสดงใกล้เคียงกัน และวิธีการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะสั้นและระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ประมาณ 80%ของเยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัส เชื่อกันว่า human adenoviruses ทำให้เกิด 65% ถึง 90% ของ viral conjunctivitis หรือ 20% ถึง 75% ของสาเหตุทั้งหมดของ infectious keratoconjunctivitis ทั่วโลก Epidemic keratoconjunctivitis (EKC) เป็นกลุ่มย่อยของเยื่อบุตาอักเสบจาก adenoviral ที่ติดต่อได้ง่ายมากและทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในค่ายทหารและสถานพยาบาล มันมาพร้อมกับการอักเสบของเยื่อบุตาอย่างรุนแรง ตาแฉะ และมีความไวต่อแสง และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น แผลเป็นที่กระจกตาและเยื่อบุตาที่ทำให้ระคายเคืองและคุณภาพของการมองเห็นไม่ดี เนื่องจากไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเภสัชบำบัดใดๆ ที่จะเปลี่ยนแนวทางการรักษาของ EKC จึงไม่มีมาตรฐานในการดูแล ดังนั้นแพทย์จำนวนมากจึงให้การดูแลแบบประคับประคองเท่านั้น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาทางเภสัชวิทยาเฉพาะที่ เทียบกับยาหลอก การควบคุมแบบแอคทีฟ หรือการไม่มีการรักษาสำหรับผู้ใหญ่ที่มี EKC

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL ซึ่งประกอบด้วย Cochrane Eyes and Vision Trials Register; 2021 ฉบับที่ 4); Ovid MEDLINE; Ovid Embase; Latin American and Caribbean Health Sciences database (LILACS); ClinicalTrials.gov; and the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาหรือปีที่พิมพ์ วันที่ของการค้นหาครั้งล่าสุดคือ 27 เมษายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบสารฆ่าเชื้อ สาร virustatic หรือการบำบัดปรับภูมิคุ้มกันเฉพาะที่กับยาหลอก กลุ่มควบคุมเชิงรุก หรือไม่ได้รับการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการ Cochrane มาตรฐาน

ผลการวิจัย: 

เราพบ 10 การศึกษา ที่ดำเนินการในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 892 คนซึ่งได้รับการรักษาเป็นเวลา 7 วันถึง 6 เดือนและติดตามเป็นเวลา 7 วันจนถึง 1.5 ปี

ลักษณะของการศึกษาและความเสี่ยงของอคติ

ในการศึกษาส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ช่วง: 44% ถึง 90%) โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 9 ถึง 82 ปี 3 การศึกษารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนการทดลอง แต่เราไม่พบโปรโตคอลการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ การทดลองส่วนใหญ่มีขนาดตัวอย่างเล็กๆ ผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 18 ถึง 90 คนต่อการศึกษา ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือการทดลองที่มีผู้เข้าร่วม 350 คน เราตัดสินว่าการศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติในทุก domains

ผลการศึกษา

เรารวม 10 การศึกษา ของผู้เข้าร่วม EKC 892 คน และประเมินผลการรักษารวมในการวิเคราะห์ที่แบ่งชั้นด้วยการบำบัดควบคุมที่มีสเตียรอยด์หรือน้ำตาเทียม 6 การทดลองมีส่วนในการเปรียบเทียบการให้ยาเฉพาะที่ (povidone-iodine [PVP-I], trifluridine, ganciclovir, dexamethasone กับ neomycin) กับน้ำตาเทียม (หรือน้ำเกลือ) หลักฐานความเชื่อมั่นที่ต่ำมากจาก 2 การทดลองที่เปรียบเทียบ trifluridine or ganciclovir กับน้ำตาเทียม แสดงผลที่ไม่สอดคล้องกันในการทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยของอาการสำคัญหรืออาการแสดงของ EKC สั้นลง หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำจาก 2 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 409 คน) ระบุว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาด้วย PVP-I เพียงอย่างเดียวมีการดีขึ้นของอาการมากกว่า (risk ratio (RR) 1.15, 95% trust ช่วง (CI) 1.07 ถึง 1.24) และอาการแสดง (RR 3.19 , 95% CI 2.29 ถึง 4.45) ในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา เทียบกับผู้ที่รักษาด้วยน้ำตาเทียม หลักฐานความเชื่อมั่นที่ต่ำมากจาก 2 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 77 คน) ชี้ให้เห็นว่า PVP-I หรือ ganciclovir ป้องกันการเกิด subepithelial infiltrates (SEI) เมื่อเทียบกับน้ำตาเทียมภายใน 30 วันของการรักษา (RR 0.24, 95% CI 0.10 ถึง 0.56)

4 การศึกษาเปรียบเทียบการให้การรักษาเฉพาะที่ (tacrolimus, cyclosporin A [CsA], trifluridine, PVP-I + dexamethasone) กับ steroids เฉพาะที่ และ 1 การศึกษาเปรียบเทียบ fluorometholone (FML) ร่วมกับ polyvinyl alcohol iodine (PVA-I) กับ FML ร่วมกับ levofloxacin หลักฐานจาก 1 การทดลองแสดงให้เห็นว่าดวงตาที่ได้รับ PVP-I 1.0% ร่วมกับ dexamethasone 0.1% มีอาการดีขึ้นภายในวันที่เจ็ดมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับ dexamethasone เพียงอย่างเดียว (RR 9.00, 95% CI 1.23 ถึง 66.05; 52 ตา) ใน 2 การทดลอง ดวงตาที่ได้รับการรักษาด้วย PVP-I หรือ PVA-I ร่วมกับ steroid เกิด SEI ภายใน 15 วันของการรักษาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ steroid เพียงอย่างเดียวหรือ steroid ร่วมกับ levofloxacin (RR 0.08, 95% CI 0.01 ถึง 0.55; 69 ตา) 1 การศึกษาพบว่า CsA ไม่มีประสิทธิผลมากไปกว่าการใช้ steroid ในการแก้ไข SEI ภายในสี่สัปดาห์ของการรักษา (RR 0.84, 95% CI 0.67 ถึง 1.06; N = 88) หลักฐานจากการทดลองเปรียบเทียบการให้การรักษาเฉพาะที่กับ steroid โดยรวมมีความเชื่อมั่นในระดับต่ำมาก

ผลข้างเคียง

ยาต้านไวรัสหรือยาต้านจุลชีพบวกกับ steroid ไม่แตกต่างจากน้ำตาเทียมในแง่ของความรู้สึกไม่สบายตาเมื่อหยอด (RR 9.23, 95% CI 0.61 ถึง 140.67; N = 19) ยาหยอดตา CsA และ tacrolimus สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่รู้สึกไม่สบายตาอย่างรุนแรง และบางครั้งก็ไม่สามารถทนต่อยาได้ เมื่อเทียบกับ steriods (RR 4.64, 95% CI 1.15 ถึง 18.71; 2 การศึกษา; N = 141) เมื่อเทียบกับ steroids, tacrolimus ไม่เพิ่มความเสี่ยงของความดันในลูกตาสูง (RR 0.07, 95% CI 0 ถึง 1.13; 1 การศึกษา; N = 80) ในขณะที่ trifluridine ไม่ได้ให้ความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับน้ำตาเทียม (RR 5.50, 95% CI 0.31 ถึง 96.49; 1 การศึกษา; N = 97) โดยรวมแล้ว การติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้น้อย (ผู้ใช้ CsA 1 ใน 23 ราย) และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้การรักษาด้วย steroid (RR 3.63, 95% CI 0.15 ถึง 84.98; N = 51) หลักฐานสำหรับการประมาณการทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มีนาคม 2022 edit โดย ผกากรอง 27 ตุลาคม 2022

Tools
Information