อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรืออาหารคาร์โบไฮเดรตที่สมดุล: แบบไหนดีกว่าสำหรับการลดน้ำหนักและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ใจความสำคัญ

• ผู้ที่รับประทานอาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำ (หรือที่เรียกว่า ''low-carb diets'') อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่สูญเสียไปโดยผู้ที่รับประทานอาหารลดคาร์โบไฮเดรตแบบสมดุล นานถึง 2 ปี

• ในทำนองเดียวกัน อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างอาหารสำหรับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงของโรคหัวใจ เช่น ความดันโลหิตตัวล่าง, glycosylated hemoglobin (HbA1c, การวัดระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง 2-3 เดือน) และ LDL cholesterol ่ "cholesterol ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ" ) นานถึง 2 ปี

• เป็นกรณีผู้ที่มีและไม่มีเบาหวานชนิดที่ 2

อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำและคาร์โบไฮเดรตที่สมดุลคืออะไร

ผู้คนใช้เงินจำนวนมากเพื่อพยายามลดน้ำหนักโดยใช้การอดอาหาร ผลิตภัณฑ์ อาหาร และหนังสือ และยังคงถกเถียงกันต่อไปว่าอาหารประเภทใดมีประสิทธิผลและปลอดภัย ดังนั้น การตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวอ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำเป็นอาหารประเภทลดน้ำหนักที่ควบคุมและจำกัดคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันในอาหาร ไม่มีคำจำกัดความที่สอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายของอาหารเหล่านี้และมีการใช้คำอธิบายที่แตกต่างกัน (เช่น 'คาร์โบไฮเดรตต่ำ โปรตีนสูง' 'คาร์โบไฮเดรตต่ำ ไขมันสูง' หรือ 'คาร์โบไฮเดรตต่ำมาก')

อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ แต่จำกัดธัญพืช ซีเรียล และพืชตระกูลถั่ว และอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ เช่น นม ผลไม้ส่วนใหญ่และผักบางชนิด อาหารเหล่านี้มักจะถูกแทนที่ด้วยอาหารที่มีไขมันและโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ชีส เนย ครีม น้ำมัน อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำบางชนิดแนะนำให้รับประทานตามต้องการ ในขณะที่อาหารอื่นๆ แนะนำให้จำกัดปริมาณพลังงานที่รับประทาน

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสมดุลประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันในปริมาณปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำการกินเพื่อสุขภาพในปัจจุบันจากหน่วยงานด้านสุขภาพ เมื่อใช้สำหรับการลดน้ำหนัก อาหารที่สมดุลแนะนำให้จำกัดปริมาณพลังงานที่รับประทานโดยแนะนำให้คนลดขนาดสัดส่วนและเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (เช่น ไม่ติดมันแทนเนื้อสัตว์ที่มีไขมัน)

อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำได้รับการส่งเสริม ทำการตลาด และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางว่ามีประสิทธิผลในการลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีขึ้น มากกว่าอาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรต 'สมดุล'

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการค้นหาว่าอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำดีกว่าสำหรับการลดน้ำหนักและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ มากกว่าอาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรตสมดุลในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

เราต้องการค้นหาข้อมูลนี้สำหรับผู้ที่เป็นและไม่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

เราทำอะไร
เราค้นหา 6 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการลงทะเบียนทดลอง สำหรับการทดลองทั้งหมด* ที่เปรียบเทียบอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำกับอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตสมดุลในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การทดลองต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และประเมินความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

*การทดลองเป็นการศึกษาประเภทหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มการรักษา 2 กลุ่มขึ้นไป นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้กลุ่มผู้เข้าร่วมที่คล้ายคลึงกัน

เราพบอะไร

เราพบ 61 การทดลอง เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 6925 คนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การทดลองที่ใหญ่ที่สุดคือใน 419 คนและการทดลองที่เล็กที่สุดคือใน 20 คน ทั้งหมดยกเว้น 1 การทดลอง ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูงทั่วโลก และเกือบครึ่งหนึ่งดำเนินการในสหรัฐอเมริกา (26) การทดลองส่วนใหญ่ (36) ดำเนินการในผู้ที่ไม่มีโรคหัวใจหรือปัจจัยเสี่ยง คนส่วนใหญ่ (5118 คน) ไม่มีโรคเบาหวานประเภท 2 น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยของคนในการทดลองคือ 95 กก. การศึกษาส่วนใหญ่ (37) ใช้เวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่านั้น และการศึกษาที่ยาวนานที่สุด (6) ใช้เวลา 2 ปี

ผลลัพธ์หลัก

อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำอาจส่งผลให้น้ำหนักลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระยะสั้น (การทดลองใช้ระยะเวลา 3 ถึง 8.5 เดือน) และระยะยาว (การทดลองใช้ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี) เมื่อเทียบกับอาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรตสมดุล ในผู้ที่มีและไม่มีเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการลดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1 กก. และในระยะยาวความแตกต่างเฉลี่ยจะน้อยกว่า 1 กก.

ผู้คนลดน้ำหนักด้วยอาหารทั้ง 2 อย่างในบางการทดลอง ปริมาณน้ำหนักที่ลดลงโดยเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมากกับอาหารทั้ง 2 แบบในการทดลอง โดยมีน้ำหนักลดน้อยกว่า 1 กก. ในบางการทดลอง และสูงถึง 12 กก. ในการทดลองอื่นๆ ในระยะสั้นและระยะยาว

ในทำนองเดียวกัน อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำอาจส่งผลให้ความดันโลหิต diastolic, glycosylated hemoglobin (HbA1c) และคอเลสเตอรอล LDL (คอเลสเตอรอลที่ "ไม่ดี" แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย) นานถึง 2 ปี

เราไม่สามารถสรุปผลใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รายงานโดยผู้เข้าร่วมได้ เนื่องจากมีการทดลองน้อยมากที่รายงานสิ่งเหล่านี้

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราค่อนข้างมั่นใจในหลักฐาน ความเชื่อมั่นของเราลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินของบางการทดลอง ซึ่งรวมถึงการทดลองจำนวนมากไม่ได้รายงานผลการทดลองทั้งหมด งานวิจัยเพิ่มเติมจึงมีแนวโน้มจะเปลี่ยนข้อสรุปนี้ได้

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนมิถุนายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การลดน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการติดตามผลนานถึง 2 ปี เมื่อผู้เข้าร่วมที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนที่ไม่มี T2DM ได้รับการสุ่มเลือกให้ได้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือสมดุลคาร์โบไฮเดรต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การถกเถียงเกี่ยวกับอาหารที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยสำหรับการจัดการโรคอ้วนในผู้ใหญ่ยังมีอยู่ อาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำ (หรือที่เรียกว่า 'อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ') ยังคงได้รับการส่งเสริม ทำการตลาด และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางว่ามีประสิทธิผลในการลดน้ำหนักและมีสุขภาพที่ดีขึ้น มากกว่าอาหารลดน้ำหนักแบบคาร์โบไฮเดรต 'สมดุล'

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบผลของอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำกับอาหารลดน้ำหนักที่มีช่วงคาร์โบไฮเดรตที่สมดุล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนที่ไม่มีและมีเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา MEDLINE (PubMed), Embase (Ovid), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics), ClinicalTrials.gov และ WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2021 และคัดกรองรายการอ้างอิงของการทดลองที่รวมและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการจำกัดภาษาหรือการตีพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ในผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มีน้ำหนักเกินหรืออยู่กับโรคอ้วน โดยไม่มีหรือเป็นโรค T2DM และไม่มีหรือมีภาวะหัวใจและหลอดเลือดหรือปัจจัยเสี่ยง การทดลองต้องเปรียบเทียบอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำกับอาหารลดน้ำหนักที่มีคาร์โบไฮเดรตสมดุล (45% ถึง 65% ของพลังงานทั้งหมด (TE)) อาหารลดน้ำหนัก มีระยะการลดน้ำหนัก 2 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น และดำเนินการอย่างชัดเจนสำหรับ จุดประสงค์หลักของการลดน้ำหนัก โดยมีหรือไม่มีคำแนะนำในการจำกัดการบริโภคพลังงาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดกรองชื่อและบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มอย่างอิสระเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และคัดลอกข้อมูลอย่างอิสระ ประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้ RoB 2 และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE เราแบ่งชั้นการวิเคราะห์โดยผู้เข้าร่วมที่ไม่มี T2DM และมี T2DM และโดยการควบคุมอาหารที่มีขั้นตอนการลดน้ำหนักเท่านั้น และผู้ที่มีระยะการลดน้ำหนักตามด้วยขั้นตอนการรักษาน้ำหนัก ผลลัพธ์หลักคือการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว (กก.) และจำนวนผู้เข้าร่วมต่อกลุ่มที่น้ำหนักลดอย่างน้อย 5% ประเมินที่การติดตามระยะสั้น (สามเดือนถึง <12 เดือน) และระยะยาว (≥ 12 เดือน)

ผลการวิจัย: 

เรารวม 61 RCTs ที่สุ่มผู้เข้าร่วม 6925 คนเข้ารับอาหารลดน้ำหนักที่เป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือคาร์โบไฮเดรตสมดุล การทดลองทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง ยกเว้นการทดลองเดียวในประเทศจีน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ (n = 5118 สุ่ม) ไม่มี T2DM น้ำหนักพื้นฐานเฉลี่ยคือ 95 กก. (ช่วง 66 ถึง 132 กก.) ผู้เข้าร่วมที่มี T2DM มีอายุมากกว่า (เฉลี่ย 57 ปี ช่วง 50 ถึง 65) ผู้ที่ไม่มี T2DM (เฉลี่ย 45 ปี ช่วง 22 ถึง 62) การทดลองส่วนใหญ่รวมผู้ชายและผู้หญิง (42/61; 3/19 ชายเท่านั้น; ผู้หญิง 16/19 เท่านั้น) และผู้ที่ไม่มีภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่การตรวจวัดพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณ์ (36/61) ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต diastolic (DBP) และ low-density lipoprotein (LDL) cholesterol ทุกการทดลองอยู่ในช่วงปกติ ระยะการลดน้ำหนักที่ยาวที่สุดของอาหารคือ 2 ปีในผู้เข้าร่วมที่ไม่มี T2DM และไม่มี T2DM หลักฐานจากการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการลดน้ำหนักที่ตามด้วยขั้นตอนการรักษาน้ำหนักมีจำกัด

การทดลองส่วนใหญ่ตรวจสอบอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ (> 50 g ถึง 150 g ต่อวันหรือ < 45% ของ TE; n = 42) ตามด้วยอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมาก (≤ 50 g ต่อวันหรือ < 10% ของ TE; n = 14) แล้วเพิ่มขึ้นทีละน้อยจากต่ำมากไปต่ำ (n = 5) อาหารที่มีการเปรียบเทียบกันมากที่สุดคืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ ไขมันสมดุล (20 ถึง 35% ของ TE) และโปรตีนสูง (> 20% ของ TE) อาหารสำหรับการรักษาเทียบกับอาหารควบคุมที่สมดุลสำหรับธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด (24/61) ในการทดลองส่วนใหญ่ (45/61) การสั่งหรือแนวทางพลังงานที่ใช้ในการจำกัดการบริโภคพลังงานมีความคล้ายคลึงกันในทั้ง 2 กลุ่ม เราประเมินความเสี่ยงโดยรวมของอคคิของผลลัพธ์ในการทดลองต่างๆ ว่าสูงโดยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากอคติเนื่องจากข้อมูลผลลัพธ์ที่หายไป เมื่อใช้ GRADE เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานในระดับปานกลางถึงต่ำมากในทุกผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีและมี T2DM สูญเสียน้ำหนักเมื่อทำตามขั้นตอนการลดน้ำหนักของอาหารทั้ง 2 แบบในระยะสั้น (ช่วง: 12.2 ถึง 0.33 กก.) และระยะยาว (ช่วง: 13.1 ถึง 1.7 กก.)

ในผู้เข้าร่วมที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนที่ไม่มี T2DM: อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำเมื่อเทียบกับอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตที่สมดุล (เฉพาะช่วงลดน้ำหนัก) อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วงสามถึง 8.5 เดือน (mean difference (MD) −1.07 กก. (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −1.55 ถึง −0.59, I 2 = 51%, ผู้เข้าร่วม 3286 คน, 37 RCTs หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และในช่วง 1 ถึง 2 ปี (MD −0.93 กก. , 95% CI −1.81 ถึง −0.04, I2 = 40%, ผู้เข้าร่วม 1805 คน, 14 RCTs, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ DBP และ LDL โคเลสเตอรอลในระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่ามีความแตกต่างในจำนวนผู้เข้าร่วมต่อกลุ่มที่ลดน้ำหนักอย่างน้อย 5% ใน 1 ปี (risk ratio (RR) 1.11, 95% CI 0.94 ถึง 1.31, I 2 = 17% ผู้เข้าร่วม 137 คน, 2 RCTs, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนที่มี T2DM: อาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตต่ำเมื่อเทียบกับอาหารลดน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตที่สมดุล (เฉพาะช่วงลดน้ำหนัก) อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วง 3 ถึง 6 เดือน (MD −1.26 กก., 95% CI −2.44 ถึง −0.09, I2 = 47%, ผู้เข้าร่วม 1114 คน, 14 RCTs, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และในช่วง 1 ถึง 2 ปี (MD −0.33 กก., 95% CI −2.13 ถึง 1.46, I 2 = 10%, ผู้เข้าร่วม 813 คน, 7 RCT หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของ DBP, HbA1c และ LDL cholesterol ในระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่ามีความแตกต่างในจำนวนผู้เข้าร่วมต่อกลุ่มที่ลดน้ำหนักอย่างน้อย 5% ใน 1 ถึง 2 ปีหรือไม่ (RR 0.90, 95% CI 0.68 ถึง 1.20, I 2 = 0%, ผู้เข้าร่วม 106 คน, 2 RCTs, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

หลักฐานเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่ผู้เข้าร่วมรายงานมีจำกัด และเราไม่สามารถสรุปใดๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information