พาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดฝีเย็บหลังคลอด

เรื่องนี้มีประเด็นอย่างไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวน Cochrane นี้คือเพื่อค้นหาว่าพาราเซตามอล (acetaminophen) เพียงครั้งเดียวช่วยลดอุบัติการณ์ของอาการปวดฝีเย็บในสตรีหลังคลอดบุตรทางช่องคลอดได้หรือไม่ เรารวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้ (วันที่สืบค้นธันวาคม 2019)

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การเกิดของทารกควรเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสำหรับสตรีและครอบครัว บางครั้งอาการปวดฝีเย็บอาจรบกวนความเป็นอยู่ของสตรีและทำให้พวกเขามีปัญหาในการดูแลทารก

ฝีเย็บคือบริเวณระหว่างช่องคลอดและทวารหนักซึ่งอาจช้ำหรือฉีกขาดได้เมื่อทารกคลอด สตรีบางคนได้รับการตัดฝีเย็บ (episiotomy) เพื่อให้ทารกคลอด Episiotomies และการฉีกขาดตามธรรมชาติจำเป็นต้องมีการเย็บแผล (เย็บ) อาจต้องใช้คีมหรือเครื่องดูด (ventouse) เพื่อช่วยให้ทารกคลอด วิธีการดังกล่าวอาจทำให้รู้สึกไม่สบายฝีเย็บและเจ็บปวด การลดโอกาสบาดเจ็บที่ฝีเย็บและอาการปวดฝีเย็บทีมักจะรุนแรงมีความสำคัญอย่างชัดเจน เนื่องจากสามารถลดความสามารถในการเคลื่อนไหวของสตรี ให้นมบุตร และดูแลลูก นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ และการมีเพศสัมพันธ์ที่เจ็บปวด อาการปวดอาจคงอยู่เป็นสัปดาห์ หลายเดือนหรือบางครั้งอาจนานกว่านั้น การควบคุมความเจ็บปวดอย่างเพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพาราเซตามอลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดฝีเย็บในสองสามชั่วโมงแรกหลังคลอด

เราพบหลักฐานอะไรบ้าง

เราไม่พบการศึกษาใหม่ในการอัปเดตนี้ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมจึงยังคงรวบรวมการศึกษาได้ 10 รายการที่เกี่ยวข้องกับสตรี 1301 คน การศึกษาค่อนข้างเก่าตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถึงต้นทศวรรษ 1990 การศึกษาทั้งหมดดูที่การบรรเทาอาการปวดฝีเย็บที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ และไม่พบการศึกษาที่ความเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับฝีเย็บที่ไม่ฉีกขาด โดยรวมแล้วหลักฐานมีคุณภาพต่ำเนื่องจากวิธีการที่รายงานไม่ชัดเจนและความแตกต่างของข้อค้นพบ

พาราเซตามอลอาจลดจำนวนสตรีที่มีอาการปวดที่ 4 ชั่วโมงหลังคลอด (10 การทดลอง สตรี 1279 คน) และสตรีที่ได้พาราเซตามอลจำนวนน้อยกว่าอาจต้องการการบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติม (การทดลอง 8 รายการ สตรี 1132 คน)

มีงานวิจัยเพียงชิ้นเดียวที่รายงานจำนวนสตรีที่มีอาการคลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย) หรือง่วงนอนโดยไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจน ไม่มีผลข้างเคียงอื่น ๆ และไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาถึงผลกระทบต่อทารก

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

โดยทั่วไปพาราเซตามอลมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดและทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อย การทบทวนวรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าอาจมีประโยชน์โดยเฉพาะบางอย่าง ด้วยพาราเซตามอลเพียงครั้งเดียว สำหรับอาการปวดฝีเย็บหลังคลอดทางช่องคลอด สตรีให้นมบุตรควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับผลของพาราเซตามอลในทารกที่กินนมแม่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยาพาราเซตามอลเพียงครั้งเดียวอาจช่วยบรรเทาอาการปวดฝีเย็บหลังคลอดทางช่องคลอดและอาจลดความจำเป็นในการบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติม ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งสตรีและทารกแรกเกิดไม่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม การทดลองเพิ่มเติมใด ๆ ควรจัดการช่องว่างของหลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ของมารดา เช่นความพึงพอใจต่อการดูแลหลังคลอดการทำงานของมารดา / ความเป็นอยู่ที่ดี (ความผูกพันทางอารมณ์ ความสามารถในตนเอง ความสามารถ ความเป็นอิสระความมั่นใจการดูแลตนเอง ทักษะการเผชิญปัญหา) และผลกระทบของยาต่อทารกแรกเกิด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดฝีเย็บเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยหลังการคลอดบุตร แต่มีการศึกษาไม่ดี ความเจ็บปวดอาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บของฝีเย็บอันเนื่องมาจากรอยฟกช้ำ การฉีกขาดที่เกิดขึ้นเอง การตัด (ตัดฝีเย็บ) หรือเกี่ยวกับการคลอดทางช่องคลอด (การคลอดด้วยเครื่องดูดหรือด้วยคีม) นี่คือการอัปเดตของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ล่าสุดในปี 2013

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้ยาพาราเซตามอล (acetaminophen) เพียงครั้งเดียวที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดฝีเย็บเฉียบพลันหลังคลอด

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการอัปเดตนี้เราได้ค้นหา Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform (9 ธันวาคม 2019) และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่พบ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomized controlled trials (RCTs) รวมทั้ง cluster-RCTs เปรียบเทียบพาราเซตามอลกับยาหลอก การวิจัยแบบ Quasi-RCTs และ cross-over trials ไม่ได้รวมเข้ามาในการทบทวนวรรรกรรมครั้งนี้ ข้อมูลจากบทคัดย่อจะรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้เขียนยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลที่จะรวมในการทบทวนวรรณกรรมนั้นมาจากการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายและจะไม่เปลี่ยนแปลง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนได้ทำการประเมินงานวิจัยเพื่อการคัดเข้า และคัดลอกข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัย 1 คน ได้ตรวจสอบการตัดสินใจ และยืนยันการคำนวณคะแนนการบรรเทาอาการปวด และประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยวิธีแนวทางของ GRADE

ผลการวิจัย: 

การอัปเดตนี้ระบุว่าไม่มีการทดลองใหม่ดังนั้นผลลัพธ์จึงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามด้วยการใช้การประเมิน GRADE ของหลักฐาน การตีความผลลัพธ์หลักแตกต่างจากการทบทวนวรรณกรรมรุ่นก่อนหน้านี้

เราพบการศึกษา 10 รายการที่เกี่ยวข้องกับสตรี 2044 คน แต่การศึกษาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ 3 หรือ 4 กลุ่มโดยพิจารณายาหรือขนาดที่ต่างกัน เราได้รวมเฉพาะสตรี 1301 คนที่อยู่ในกลุ่มยาพาราเซตามอลเทียบกับยาหลอกในการศึกษาเหล่านี้ ในจำนวนนี้ มีการศึกษา 5 รายการ (สตรี 482 คน) ประเมิน 500 มก. ถึง 650 มก. และการศึกษา 6 รายการ (สตรี 797 คน) ประเมินพาราเซตามอล 1,000 มก. การศึกษาหนึ่งรายการประเมิน 650 มก. และ 1,000 มก. เมื่อเทียบกับยาหลอก และมีส่วนในการเปรียบเทียบทั้งสอง เราใช้ random-effects meta-analysis เนื่องจากความแปรปรวนทางคลินิกระหว่างการศึกษา การศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถึงต้นทศวรรษ 1990 และมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของอคติได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตีความข้อค้นพบภายในบริบทนี้ ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์หลัก 2 อย่าง ที่มีข้อมูลอยู่นั้นได้รับการประเมินว่าต่ำ โดยลดระดับลงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนโดยรวมของอคติและความแตกต่างกัน ( สถิติ I² 60% ขึ้นไป)

สตรีจำนวนมากกว่า อาจได้รับการบรรเทาอาการปวดด้วยพาราเซตามอลเมื่อเทียบกับยาหลอก (อัตราส่วนความเสี่ยงโดยเฉลี่ย (RR) 2.14, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.59 ถึง 2.89; การทดลอง 10 รายการ, สตรี 1279 คน) และสตรีจำนวนน้อยกว่าอาจต้องการยาบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติม ในกลุ่มพาราเซตามอลเมื่อเทียบกับยาหลอก (เฉลี่ย RR 0.34, 95% CI 0.21 ถึง 0.55; การทดลอง 8 รายการ, สตรี 1132 คน) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ โดยลดระดับลงเนื่องจากความเสี่ยงโดยรวมของอคติที่ไม่ชัดเจน และความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาหนึ่งรายการ ใช้พาราเซตามอลในปริมาณที่สูงขึ้น (1,000 มก.) และรายงานผลข้างเคียงของยาในมารดา อุบัติการณ์ของอาการคลื่นไส้อาจมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง (ค่าเฉลี่ย RR 0.18, 95% CI 0.01 ถึง 3.66; การทดลอง 1 รายการ, สตรี 232 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หรือง่วงนอน (RR เฉลี่ย 0.89, 95% CI 0.18 ถึง 4.30; การทดลอง 1 รายการ, สตรี 232 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ของมารดา

ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลข้างเคียงของยาในทารกแรกเกิด

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information