วิธีการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น อาจล้มบ่อยขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการเช่น ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว การมองเห็นไม่ดี และภาวะสมองเสื่อม มากถึง 30% อาจล้มในหนึ่งปี แม้ว่าการหกล้ม 1 ใน 5 ครั้งอาจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ แต่น้อยกว่า 1 ใน 10 ทำให้เกิดกระดูกหัก

การทบทวนวรรณกรรมนี้พิจารณาวรรณกรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสรุปว่าวิธีการป้องกันการหกล้มใดที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม 159 รายการโดยมีผู้เข้าร่วม 79,193 คน

โปรแกรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มและที่บ้าน ซึ่งมักจะมีการฝึกความสมดุลและความแข็งแรง ลดการหกล้มอย่างมีประสิทธิผลเช่นเดียวกับไทชิ โดยรวมแล้วโปรแกรมการออกกำลังกายที่มุ่งลดการหกล้มดูเหมือนจะช่วยลดกระดูกหักได้

วิธีการแบบหลายปัจจัย ประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่จะล้ม จากนั้นดำเนินการรักษาหรือจัดให้มีการส่งต่อเพื่อลดความเสี่ยงที่พบ โดยรวมแล้ว หลักฐานในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าวิธีการประเภทนี้ช่วยลดจำนวนการหกล้มลงของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน แต่ไม่ใช่จำนวนคนที่ล้มในระหว่างการติดตามผล สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่ซับซ้อนและประสิทธิผลอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ยังไม่ทราบ

วิธีการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบ้านดูเหมือนจะได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหกล้ม และเมื่อดำเนินการโดยนักกิจกรรมบำบัด อุปกรณ์รองเท้ากันลื่นที่สวมใส่ในสภาพน้ำแข็งสามารถลดการหกล้มได้เช่นกัน

การเสริมวิตามินดีดูเหมือนจะไม่ช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ แต่อาจช่วยในผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่าก่อนการรักษา

ยาบางชนิดเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม การทดลอง 3 รายการในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ไม่สามารถลดจำนวนการหกล้มโดยการทบทวนและปรับยา การทดลองที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจำครอบครัวและผู้ป่วยในการทบทวนยา มีประสิทธิผลในการลดการหกล้ม การถอนยาบางประเภทอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อปรับปรุงการนอนหลับ ลดความวิตกกังวล และรักษาภาวะซึมเศร้า (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) แสดงให้เห็นว่าช่วยลดการหกล้ม

การผ่าตัดต้อกระจกช่วยลดการหกล้มของสตรีที่ผ่าตัดตาแรกที่เป็น การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสามารถลดการหกล้มในผู้ที่มีอาการหกล้มบ่อยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองไวของ carotid sinus ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

ในผู้ที่มีอาการปวดเท้า การเพิ่มการประเมินรองเท้า พื้นรองเท้าแบบกำหนดเอง และการออกกำลังกายที่เท้าและข้อเท้าเป็นประจำ จะช่วยลดจำนวนการหกล้ม แต่ไม่ลดจำนวนคนที่ล้ม

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสื่อการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการหกล้มยังสรุปไม่ได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

โปรแกรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มและที่บ้าน และวิธีการเพื่อความปลอดภัยในบ้าน ช่วยลดอัตราการหกล้มและความเสี่ยงต่อการหกล้ม

โปรแกรมการประเมินและวิธีการแบบหลายปัจจัยช่วยลดอัตราการหกตก แต่ไม่ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ไทชิช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม

โดยรวมแล้ว การเสริมวิตามินดีไม่ได้ช่วยลดการหกล้ม แต่อาจได้ผลในผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำก่อนการรักษา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ประมาณ 30% ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่อาศัยอยู่ในชุมชนหกล้มในแต่ละปี การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2009

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อลดอุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Specialized Register (กุมภาพันธ์ 2012), CENTRAL ( The Cochrane Library 2012, Issue 3), MEDLINE (1946 ถึง มีนาคม 2012), EMBASE (1947 ถึง มีนาคม 2012), CINAHL (1982 ถึง กุมภาพันธ์ 2012) และการลงทะเบียนการทดลองออนไลน์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มของวิธีการเพื่อลดการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน ประเมินความเสี่ยงของอคติ และดึงข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราใช้อัตราส่วนอัตรา (RaR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) เพื่อเปรียบเทียบอัตราการหกล้ม (เช่นการหกล้มต่อคนต่อปี) ระหว่างกลุ่มวิธีการและกลุ่มควบคุม สำหรับความเสี่ยงที่จะล้มเราใช้อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และ 95% CI ตามจำนวนคนที่ล้ม (ผู้ล้ม) ในแต่ละกลุ่ม เรารวมข้อมูลตามความเหมาะสม

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 159 รายการโดยมีผู้เข้าร่วม 79,193 คน การทดลองส่วนใหญ่เปรียบเทียบวิธีการป้องกันการหกล้มกับไม่มีวิธีการ หรือวิธีการที่ไม่คาดว่าจะช่วยลดการหกล้มได้ วิธีการที่ทดสอบที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การออกกำลังกายเป็นวิธีการเดียว (59 การทดลอง) และโปรแกรมแบบหลากหลายปัจจัย (40 การทดลอง) 62 เปอร์เซ็นต์ (99/159) ของการทดลองมีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในเรื่อง sequence generation, 60% สำหรับ attrition bias สำหรับการหกล้ม (66/110), 73% สำหรับ attrition bias สำหรับผู้ล้ม (96/131) และ 38% (60/159) สำหรับ allocation concealment

การออกกำลังกายที่มีหลายองค์ประกอบแบบกลุ่ม ลดอัตราการหกล้มอย่างมีนัยสำคัญ (RaR 0.71, 95% CI 0.63 ถึง 0.82; 16 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 3622 คน) และความเสี่ยงต่อการล้ม (RR 0.85, 95% CI 0.76 ถึง 0.96; 22 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 5333 คน) เช่นเดียวกับการออกกำลังกายแบบหลายองค์ประกอบ ที่ทำที่บ้าน (RaR 0.68, 95% CI 0.58 ถึง 0.80; 7 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 951 คนและ RR 0.78, 95% CI 0.64 ถึง 0.94; 6 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 714 คน) สำหรับ Tai Chi การลดลงของอัตราการหกล้มอยู่ที่ขอบของการมีนัยสำคัญทางสถิติ (RaR 0.72, 95% CI 0.52 ถึง 1.00; 5 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 1563 คน) แต่ Tai Chi ช่วยลดความเสี่ยงในการล้มลงอย่างมีนัยสำคัญ (RR 0.71, 95% CI 0.57 ถึง 0.87 ; 6 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 1625 คน) โดยรวมแล้ว การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของกระดูกหักที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มได้อย่างมีนัยสำคัญ (RR 0.34, 95% CI 0.18 ถึง 0.63; 6 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 810 คน)

วิธีการแบบหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงรายบุคคล ลดอัตราการหกล้ม (RaR 0.76, 95% CI 0.67 ถึง 0.86; 19 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 9503 คน) แต่ไม่ลดความเสี่ยงของการล้ม (RR 0.93, 95% CI 0.86 ถึง 1.02; 34 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 13,617 คน)

โดยรวมแล้ว วิตามินดีไม่ได้ลดอัตราการหกล้ม (RaR 1.00, 95% CI 0.90 ถึง 1.11; 7 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 9324 คน) หรือความเสี่ยงต่อการหกล้ม (RR 0.96, 95% CI 0.89 ถึง 1.03; 13 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 26,747 คน) แต่ อาจทำได้ในผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำก่อนการรักษา

การประเมินความปลอดภัยในบ้านและการปรับเปลี่ยนมีประสิทธิผลในการลดอัตราการหกล้ม (RaR 0.81, 95% CI 0.68 ถึง 0.97; 6 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 4208 คน) และความเสี่ยงต่อการหกล้ม (RR 0.88, 95% CI 0.80 ถึง 0.96; 7 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 4051 คน ) วิธีการเหล่านี้ได้ผลดีกว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหกล้มรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาอย่างรุนแรง วิธีการเพื่อความปลอดภัยในบ้านดูเหมือนจะได้ผลดีกว่าเมื่อได้รับการจัดการโดยนักกิจกรรมบำบัด

วิธีการเพื่อรักษาปัญหาการมองเห็น (ผู้เข้าร่วม 616 คน) ส่งผลให้ อัตราการหกล้มเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ (RaR 1.57, 95% CI 1.19 ถึง 2.06) และความเสี่ยงต่อการหกล้ม (RR 1.54, 95% CI 1.24 ถึง 1.91) เมื่อผู้สวมแว่นตาแบบหลายโฟกัสอย่างสม่ำเสมอ (ผู้เข้าร่วม 597 คน) ได้รับแว่นตาเลนส์เดี่ยว การหกล้มทั้งหมดและการหกล้มภายนอกลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มย่อยที่มีกิจกรรมภายนอกเป็นประจำ ในทางกลับกันมีการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการหกล้มภายนอก ในผู้เข้าร่วมในกลุ่มรักษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกน้อย

เครื่องกระตุ้นหัวใจช่วยลดอัตราการหกล้มในผู้ที่มี carotid sinus hypersensitivity (RaR 0.73, 95% CI 0.57 ถึง 0.93; 3 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 349 คน) แต่ไม่ลดความเสี่ยงต่อการล้ม การผ่าตัดต้อกระจกตาข้างแรกแรกในสตรีช่วยลดอัตราการหกล้ม (RaR 0.66, 95% CI 0.45 ถึง 0.95; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 306 คน) แต่การผ่าตัดต้อกระจกตาข้างที่สองไม่ได้ช่วย

การถอนยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยลดอัตราการหกล้ม (RaR 0.34, 95% CI 0.16 ถึง 0.73; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 93 คน) แต่ไม่ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม โปรแกรมการปรับเปลี่ยนการสั่งจ่ายยาสำหรับแพทย์ปฐมภูมิช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มลงอย่างมีนัยสำคัญ (RR 0.61, 95% CI 0.41 ถึง 0.91; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 659 คน)

อุปกรณ์รองเท้ากันลื่นช่วยลดอัตราการหกล้มในสภาพน้ำแข็ง (RaR 0.42, 95% CI 0.22 ถึง 0.78; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 109 คน) การทดลอง 1 รายการ (ผู้เข้าร่วม 305 คน) เปรียบเทียบการรักษาโรคเท้าแบบหลายแง่มุมรวมถึงการออกกำลังกายเท้าและข้อเท้ากับการรักษาเท้าแบบมาตรฐานในผู้ที่มีอาการปวดเท้าช่วยลดอัตราการหกล้มได้อย่างมีนัยสำคัญ (RaR 0.64, 95% CI 0.45 ถึง 0.91) แต่ไม่ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ไม่มีหลักฐานของผลสำหรับวิธีการพฤติกรรมทางปัญญาต่ออัตราการหกล้ม (RaR 1.00, 95% CI 0.37 ถึง 2.72; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 120 คน) หรือความเสี่ยงต่อการหกล้ม (RR 1.11, 95% CI 0.80 ถึง 1.54; 2 การทดลอง 350 ผู้เข้าร่วม)

การทดลองทดสอบวิธีการเพื่อเพิ่มความรู้ / ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดอัตราการหกล้มอย่างมีนัยสำคัญ (RaR 0.33, 95% CI 0.09 ถึง 1.20; 1 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 45 คน) หรือความเสี่ยงต่อการหกล้ม (RR 0.88, 95% CI 0.75 ถึง 1.03; 4 การทดลอง; ผู้เข้าร่วม 2555 คน)

การทดลอง 13 รายการให้ผลการประเมินทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 3 การทดลอง แสดงให้เห็นถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับวิธีการในช่วงการทดลอง: การออกกำลังกายที่บ้านในผู้ที่อายุมากกว่า 80 ปี การประเมินความปลอดภัยในบ้านและการปรับเปลี่ยนในผู้ที่มีการหกล่มก่อนหน้านี้ และ 1 โปรแกรมหลายปัจจัยที่กำหนดเป้าหมายปัจจัยเสี่ยงเฉพาะ 8 ประการ

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 มีนาคม 2021

Tools
Information