เมทฟอร์มิน (Metformin) เทียบกับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมสำหรับภาวะขนดก สิว และประจำเดือนผิดปกติ ในกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (Polycystic ovary syndrome)

คำถามของการทบทวนวรรรกรรม

Metformin มีประสิทธิผลและปลอดภัยมากกว่ายาเม็ดคุมกำเนิด (OCP) (ให้อย่างเดียวหรือให้ร่วมกัน) ในการปรับปรุงลักษณะทางคลินิก ฮอร์โมน และการเผาผลาญ (รอบเดือนที่ผิดปกติ / เป็นนาน ขนบนใบหน้าและร่างกายมากเกินไป สิว โรคอ้วน) ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS)

ความเป็นมา

PCOS เป็นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนและกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่พบบ่อย พบได้ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ประมาณ 1 ใน 10 คน ซึ่งมักส่งผลให้ประจำเดือนมานานๆครั้ง มีขนบนใบหน้าและร่างกาย สิว และมีถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (รังไข่ขยายเนื่องจากมีของเหลวจำนวนมาก (ฟองไข่)) OCP ได้รับการพิสูจน์มานานแล้วว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลในการรักษาสตรีที่มีภาวะ PCOS ที่ไม่ได้พยายามจะตั้งครรภ์ เมื่อไม่นานมานี้ Metformin (ยาที่ช่วยลดระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดและมักใช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2) ได้รับการเสนอว่าอาจใช้รักษาสตรีที่เป็น PCOS ในระยะยาวที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยกว่า OCP ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษาทั้งสองวิธีนี้ในการรักษาสตรีที่มีภาวะ PCOS

ลักษณะของการศึกษา

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) 44 รายการ เปรียบเทียบ metformin กับ OCP (แบบใช้ตัวเดียวหรือแบบใช้ร่วมกัน) ในสตรีทั้งหมด 2253 คนที่มีภาวะ PCOS ซึ่งประกอบด้วย RCTs 39 รายการในสตรีผู้ใหญ่ (สตรี 2047 คน) และ RCTs 5 รายการในสตรีวัยรุ่น (สตรี 206 คน) เรารวมผลจากการศึกษาและประเมินคุณภาพของการศึกษาเพื่อจะตัดสินว่า เราสามารถมั่นใจในผลลัพธ์เหล่านั้นได้ขนาดไหน หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคม 2019

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ในสตรีผู้ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบ metformin กับ OCP ในแง่ของการปรับปรุงขนบนใบหน้าและร่างกายที่มากเกินไป metformin อาจมีประสิทธิผลน้อยกว่าในสตรีที่มี PCOS ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25 กก. / ม. 2 ถึง 30 กก. / ม. 2 แต่เรามีความไม่แน่ใจของผลนี้ในกรณีที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 กิโลกรัม / เมตร 2 หรือมากกว่า 30 กิโลกรัม / เมตร 2 สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง (ต้องหยุดยา) metformin อาจมีอุบัติการณ์ของระบบทางเดินอาหารสูงกว่า (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง) แต่มีอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ต่ำกว่า หลักฐานแสดงให้เห็นว่าหากอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงจาก OCP เท่ากับ ร้อยละ 0.3 อัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงหลังจากการใช้ยา metformin อยู่ระหว่างร้อยละ 1 ถึง 4.5 หลักฐานยังชี้ให้เห็นว่าหากอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงตามมาจากการใช้ OCP คือร้อยละ 12 อัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงหลังจาก metformin จะอยู่ระหว่างร้อยละ 1ถึง 6

ทั้ง metformin อย่างเดียวหรือ OCP อย่างเดียวอาจมีประสิทธิผลน้อยกว่า ในการทำให้ขนบนใบหน้าและร่างกายที่มากเกินไปลดลงเมื่อเทียบกับการใช้ OCP ร่วมกับ metformin สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง metformin และ metformin ร่วมกับ OCP สำหรับระบบทางเดินอาหารหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ หรือไม่ หากอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงหลังจาก metformin ร่วมกับ OCP เท่ากับร้อยละ 7 อัตราที่สอดคล้องกันหลังจาก metformin จะอยู่ระหว่าง ร้อยละ 2 ถึง 17 และหากอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงหลังจาก metformin ร่วมกับ OCP คือ ร้อยละ 6 อัตราที่สอดคล้องกันหลังจาก metformin จะอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.7 ถึง 15

เมื่อเปรียบเทียบ OCP กับ metformin ร่วมกับ OCP ในแง่ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง อาจมีอุบัติการณ์ที่ต่ำกว่าของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารกับ OCP แต่เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ หรือไม่ หากอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงเท่ากับร้อยละ 10 หลังจาก metformin ร่วมกับ OCP อัตราที่สอดคล้องกันหลังจาก OCP จะอยู่ระหว่างร้อยละ 1 ถึง 7 หากอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงคือร้อยละ 4 หลังจาก Metformin รวมกับ OCP อัตราที่สอดคล้องกันหลังจาก OCP จะอยู่ระหว่างร้อยละ 2 ถึง 18

ในสตรีวัยรุ่น เราไม่แน่ใจว่าจะมีความแตกต่างในการเปรียบเทียบทั้งสามอย่างในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ในแง่ของขนดกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ทั้งที่รุนแรงจนต้องหยุดยาและรุนแรงน้อย) เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานคุณภาพต่ำมากจากหนึ่งการทดลอง

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ข้อจำกัดหลักของหลักฐานคือ การรายงานวิธีการศึกษาที่ไม่ดีและขาดความแม่นยำและความสม่ำเสมอของผลการศึกษา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในสตรีผู้ใหญ่ที่มี PCOS metformin อาจมีประสิทธิผลน้อยกว่าในการปรับปรุงภาวะขนดกเมื่อเทียบกับ OCP ในกลุ่มย่อยที่มี BMI 25 kg / m 2 ถึง 30 kg / m 2 แต่เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง metformin และ OCP ใน กลุ่มย่อยที่มี BMI น้อยกว่า 25 กก. / ม. 2 และ BMI มากกว่า 30 กก. / ม. 2 เมื่อเทียบกับ OCP ยา metformin อาจเพิ่มอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารและลำไส้อย่างรุนแรงและลดอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงโดยไม่มีการศึกษาใดที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย metformin เพียงอย่างเดียว หรือ OCP เพียงอย่างเดียว อาจมีประสิทธิผลน้อยกว่าในการปรับปรุงขนดกเมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง OCP เพียงอย่างเดียวและ metformin เพียงอย่างเดียวหรือไม่เมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงหรือเล็กน้อยยกเว้น OCP เทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP ซึ่ง OCP อาจลดอุบัติการณ์ของระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงและเล็กน้อยของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหาร

ในสตรีวัยรุ่นที่มี PCOS เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่างการเปรียบเทียบใด ๆ สำหรับภาวะขนดกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก

ในอนาคต RCTs ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพิ่มเติมซึ่งจะต้องแบ่งขั้นของ BMI เพื่อประเมิน metformin เทียบกับ OCP และการใช้ร่วมกัน ในสตรีที่มี PCOS โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Metformin ได้รับการเสนอให้เป็นวิธีการรักษาในระยะยาวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลมากกว่ายาเม็ดคุมกำเนิด (OCP) ในสตรีที่เป็นกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา metformin กับ OCP โดยตรงในการรักษาระยะยาวในสตรีที่เป็น PCOS นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane เปรียบเทียบสารกระตุ้นความไวต่ออินซูลินกับ OCP และรวมเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับเมตฟอร์มิน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ metformin เทียบกับ OCP (ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกัน) ในการปรับปรุงลักษณะทางคลินิก ฮอร์โมนและการเผาผลาญของ PCOS

วิธีการสืบค้น: 

ในเดือนสิงหาคม 2019 เราได้สืบค้นหาจาก Cochrane Gynecology and Fertility Group Trials Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase และ CINAHL, ทะเบียนการทดลอง เอกสารอ้างอิงของบทความที่ค้นด้วยมือและติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุบ (RCTs) ของการใช้ยาเมตฟอร์มินเทียบกับ OCP (ใช้ตัวเดียวหรือใช้ร่วมกัน) สำหรับสตรีที่มี PCOS

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane ผลลัพท์หลักของการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ตัวชี้วัดทางคลินิกของภาวะขนดกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่รุนแรง (ต้องหยุดยา) และเล็กน้อย ในกรณีที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก (สถิติ I 2 มากกว่า 50) ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยการวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่ระบุไว้ล่วงหน้าบนพื้นฐานของค่าดัชนีมวลกาย เรารายงานกลุ่มย่อยแยกกัน

ผลการวิจัย: 

นี่คือการปรับปรุงที่สำคัญ เราพบุการศึกษาเพิ่มเติม 38 รายการ เราได้รวม 44 RCTs (สตรี 2253 คน) ซึ่งประกอบด้วย 39 RCTs สำหรับสตรีผู้ใหญ่ (สตรี 2047 คน) และ 5 RCTs สำหรับสตรีวัยรุ่น (สตรี 206 คน) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ข้อจำกัดที่สำคัญคือความเสี่ยงของอคติ ความไม่แน่นอนและความไม่สอดคล้องกัน

Metformin เทียบกับ OCP

ในสตรีผู้ใหญ่เราไม่แน่ใจถึงผลของ metformin เมื่อเทียบกับ OCP ต่อภาวะขนดกในกลุ่มย่อยที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 กก. / ม. 2 (mean difference (MD) 0.38, 95% confidence interval (CI) -0.44 ถึง 1.19, 3 RCTs, n = 134, I 2 = 50%, หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และกลุ่มย่อย BMI มากกว่า 30 kg / m 2 (MD -0.38, 95% CI -1.93 ถึง 1.17; 2 RCTs, n = 85, I 2 = 34% หลักฐานคุณภาพต่ำ) Metformin อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการปรับปรุงขนดกเมื่อเทียบกับ OCP ในกลุ่มย่อยที่มี BMI 25 กก. / ม. 2 ถึง 30 กก. / ม. 2 (MD 1.92, 95% CI 1.21 ถึง 2.64, 5 RCTs, n = 254, I 2 = 0% , หลักฐานคุณภาพต่ำ). เมตฟอร์มินอาจเพิ่มอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหารและลำไส้อย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับ OCP (Peto odds ratio (OR) 6.42, 95% CI 2.98 ถึง 13.84, 11 RCTs, n = 602, I 2 = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) เมตฟอร์มินอาจเพิ่มอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระบบทางเดินอาหารและลำไส้อย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับ OCP (Peto OR 0.20, 95% CI 0.09 ถึง 0.44, 8 RCTs, n = 363, I2 = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) ไม่มีการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย
ในกลุ่มวัยรุ่นเราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง Metformin กับ OCP เกี่ยวกับขนดกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่

Metformin เทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP

ในสตรีผู้ใหญ่ metformin อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการปรับปรุงขนดกเมื่อเทียบกับ Metformin ร่วมกับ OCP (MD 1.36, 95% CI 0.62 ถึง 2.11, 3 RCTs, n = 135, I 2 = 9%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง metformin และ metformin ร่วมกับ OCP สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงหรือไม่ (OR 0.74, 95% CI 0.21 ถึง 2.53, 3 RCTs, n = 171, I 2 = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำ ) หรือสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรง (OR 0.56, 95% CI 0.11 ถึง 2.82, 2 RCTs, n = 109, I 2 = 44%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) ไม่มีการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย ในวัยรุ่นไม่มีการทดลองสำหรับการเปรียบเทียบนี้

OCP เทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP

ในสตรีผู้ใหญ่ OCP อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการปรับปรุงขนดกเมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP (MD 0.54, 95% CI 0.20 ถึง 0.89, 6 RCTs, n = 389, I 2 = 1%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) OCP อาจลดอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงเมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP (OR 0.20, 95% CI 0.06 ถึง 0.72, 5 RCTs, n = 228, I 2 = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างระหว่าง OCP และ metformin ร่วมกับ OCP สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รุนแรงหรือไม่ (หรือ 1.61, 95% CI 0.49 ถึง 5.37, 4 RCTs, n = 159, I 2 = 12%, หลักฐานคุณภาพต่ำ ). OCP อาจลดอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย (ทางเดินอาหารและลำไส้) เมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP (OR 0.06, 95% CI 0.01 ถึง 0.44, 2 RCTs, n = 98, I 2 = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำ ). ในวัยรุ่นเราไม่แน่ใจว่า OCP มีความแตกต่างกันหรือไม่เมื่อเทียบกับ metformin ร่วมกับ OCP ในเรื่องขนดกหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 29 สิงหาคม 2020

Tools
Information