அமைப்புசார் உள்நோயாளி (பக்கவாதம் சிகிச்சைப் பிரிவு) பேணுகை

இந்த மொழிபெயர்ப்பு காலாவதி ஆனது. இந்த ஆய்வின் சமீபத்திய ஆங்கில பதிப்பை பார்க்க தயவுச்செய்து இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

பக்கவாத நோயாளிகளை அதில் நிபுணத்துவம் கொண்ட செவிலியர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் இதர சிகிச்சையாளர்கள் ஒரு அணியாக ஒருங்கிணைந்து பேணுவதே ஒருஅமைப்புசார் பக்கவாதம் சிகிச்சைப் பிரிவு ஆகும் . 5855 பங்கேற்பாளர்கள் கொண்ட 28 ஆய்வுகள் இந்த திறனாய்வு,இந்த விதமான பேணுகை பெறும் நோயாளிகளுக்கு , பக்கவாதத்திற்கு பின் உயிர் பிழைப்பதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளதென்றும், அவர்கள் வீட்டிற்கு திரும்பி சென்று சுதந்திரமாக பிறர் துணையின்றி தங்களைத் தாங்களே கவனித்துக்கொள்ள்ள முடிகிறது என்றும் கண்டறிந்தது . பல்வேறு வகையான பக்கவாதம் சிகிச்சைப் பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன . அர்ப்பணிப்பு அடிப்படையிலான மருத்துவ கூடங்களிலிருந்துதான் (வார்டு) சிறந்த முடிவுகள் வருவதுபோல் தெரிகிறது.

மொழிபெயர்ப்பு குறிப்புகள்: 

மொழிபெயர்ப்பு: சி.இ.பி.என்.அர் குழு