எங்களுடைய ஆதாரங்கள்

மேலும் மேம்பட்ட தேடலுக்கு காக்ரேன் நூலக இணையதளத்திற்கு செல்லவும்.


எங்கள் சுகாதார ஆதாரம் - எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்கள் சுகாதார ஆதாரம் - உங்களுக்கு எப்படி உதவும்.

“காக்ரேன், ஆய்வு முடிவுகளை மக்களுக்கு தொகுத்து வழங்குகிறது - உங்களுக்கு, உங்கள் மருத்துவருக்கு, மருத்துவ கொள்கைகளை எழுதுவோரும் - ஒளிவுமறைவு இல்லாத தகவல்களை அறிந்து, கடினமில்லாத தேர்வுகளை முதல் தவணையிலே படித்துக்கொள்ளலாம்”.
Sifting the evidence, The Guardian, 14 செப்டம்பர் 2016

மனித சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் கொள்கைக்கு முதன்மை ஆராய்ச்சியில் முறைப்படுத்தப்பட்ட மறு ஆய்வுகளை காக்ரேன் தயாரிக்கிறது. ஒவ்வொரு காக்ரேன் ஆய்வும் தெளிவாக முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கேள்வியை கொண்டதாகும்; உதாரணமாக:

தொண்டை புண்களின் அறிகுறிகளை அகற்றுவதற்கு நுண்ணுயிர்க் கொல்லி மருந்துகள் உதவ முடியுமா?

இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க, நாம் இந்த தலைப்பின் கீழ் கிடைக்கப்படும் முதன்மை ஆய்வு தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து, பின்பு நாம் கடினமான முறைமையில் மதிப்பீடு செய்து ஒரு சிகிச்சை முறைக்கும் மற்றொரு சிகிச்சை முறைக்கும் உறுதியான ஆதாரம் உள்ளதா என்று தீர்மானிக்கின்றோம். காக்ரேன் ஆய்வுகள் சர்வதேச அளவில் மிக உயர்ந்த தரமான சுகாதார ஆதாரம் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் இந்த ஆய்வுளை இணையதள காக்ரேன் நூலகத்தில் வெளியிடுகிறோம்.

காக்ரேன் ஆய்வுகள் புதிய ஆய்வு முறைகளை சேர்க்க வழக்கமாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது, அதன் மூலம் சிகிச்சை முறையின் தீர்மானங்கள் சரியாகவும் மற்றும் நம்பகமான சுகாதார ஆதாரமாக இருக்கும்.

மேலுள்ள தேடும் முறையை வைத்து நீங்கள் சாதாரண மொழி சுருக்கங்களை தேடலாம், அவை ஒவ்வொரு ஆய்வு அறிக்கையின் முக்கிய பகுதியாக இருக்கின்றது.


எளிய மொழி சுருக்கங்கள்காக்ரேனின் எளிய மொழி சுருக்கங்கள் என்றால் என்ன?

சாதாரண மொழி சுருக்கங்கள் (PLSs) ஆய்வு விளக்கங்களை மக்கள் புரிந்துகொள்ளவும் மற்றும் விளக்கவும் உதவுகிறது மற்றும் இவை அனைத்து காக்ரேன் விமர்சனங்களிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எளிய மொழி சுருக்கங்கள் தரமான தகவல், கட்டமைப்பு மற்றும் புரிந்துக்கொள்ள எளிய மொழியையும் மொழிபெயர்யையும் கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன.

நம்மிடத்தில் 7000 த்திற்கும் அதிகமான எளிய மொழி சுருக்கங்கள் உள்ளன அவைகளை மேலுள்ள தேடும் முறையை வைத்து தேடலாம்.

நாங்கள் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள எல்லா சுகாதார தலைப்புகளை பார்க்க இங்கே அழுத்தவும்.

ஆரோக்கிய தலைப்புகள்

 • ஒவ்வாமை மற்றும் வெறுப்பு
 • இரத்த கோளாறுகள்
 • புற்றுநோய்
 • குழந்தைகள் நலம்
 • கூடுதல் மற்றும் மாற்று மருத்துவம்
 • நுகர்வோர் & தொடர்பு யுத்திகள்
 • பல்மருத்துவம் & வாய் நலம்
 • வளர்ச்சி, உளவியல் மற்றும் கற்றல் பிரச்சினைகள்
 • நோய் கண்டறிதல்
 • காது, மூக்கு மற்றும் தொண்டை
 • பயனுள்ள நடைமுறை மற்றும் சுகாதார அமைப்புகள்
 • உட்சுரப்பி மற்றும் வளர்சிதை
 • கண்கள் மற்றும் பார்வை
 • இரைப்பை குடல் & கல்லீரல் பிரிவு
 • மரபியல் கோளாறுகள்
 • மகளிர் நோய் மருத்துவ இயல்
 • பணியில் பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நலம்
 • இதயம் மற்றும் இரத்த ஓட்டம்
 • தொற்று நோய்கள்
 • சிறுநீரக நோய்
 • நுரையீரல் மற்றும் சுவாச குழாய்கள்
 • மனநலம்
 • ஆய்வு செய்முறை
 • சிசு நலம்
 • நரம்பியல்
 • எலும்பியல் மற்றும் விபத்து பிரிவு
 • வலி மற்றும் மயக்க மருந்து
 • கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவம்
 • பொது சுகாதாரம்
 • வாதவியல்
 • தோல் கோளாறுகள்
 • புகையிலை,போதை பொருள் மற்றும் மது
 • சிறுநீரகயியல்
 • காயங்கள்
மூடு

எளிய மொழி சுருக்கங்களை தேடுவது எப்படிஎளிய மொழி சுருக்கங்களை தேடுவது எப்படி


சுகாதார ஆதாரங்களை பற்றி மேலும் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா? சுகாதார ஆதாரங்களை பற்றி மேலும் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டுமா?

உங்களுக்கு சுகாதாரம் சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்க காக்ரேன் பொருள் செல்வம் போன்ற தகவல்களை அளித்து உங்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் வழி நடத்தவும் செய்கிறது. இங்கு சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உள்ளன:

 • சிறப்பு விமர்சனங்கள் - சமீபத்திய சிறப்பு காக்ரேன் ஆதாரங்கள் உடன் இணைக்கப்பட்ட எளிய மொழி சுருக்கங்களையும் முழு விமர்சனங்களை பற்றி அறிந்துக்கொள்ள.
 • போட்காஸ்டுகள் - சமீபத்திய காக்ரேன் ஆதாரங்களை ஒலி வடிவில் எளிதாக கேட்கவும், நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் புதியதாக வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகளை அறியலாம்.
 • காக்ரேனுடன் இணைய - எங்களுடைய மாத செய்திமடல் பெறவும் மற்றும் புதிய திறன்களையும் விருப்பங்களையும் உருவாக்கிட
 • காக்ரேன் பயிற்சி - எங்களிடமிருந்து படிக்கவும் மற்றும் பயிற்சிகளை குறித்து மேலும் அறிந்துக்கொள்ள
 • காக்ரேன் நுகர்வோர் இணையம் - நோயாளிகள் குழுக்களாக, காப்பாளர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உயர்ந்த தரம் கொண்ட ஆதாரங்களை உருவாக்கவும் உதவவும் விரும்புகின்ற எவரேனும் கொண்ட இணையம்.
 • சிகிச்சைகளை சோதிப்பதில் பங்குப்பெறுதல் - ஏன் சிகிச்சைகளை கவனமாக சோதிப்பது அவசியம் என்பதை அறிந்துக்கொள்ளவும். இது ஒரு இலவச e-புத்தகம் மற்றும் தொடர்புடைய தகவல் கொண்டவை.
 • சிறந்த ஆதாரத்திற்கான மாணவர்கள் - இது ஆதாரம் அடிப்படையிலான சுகாதாரத்திற்கு விருப்பம் கொண்ட மாணவர்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட இணைய சமூகமும் அதிகமான உபயோகமான தகவல்களை கொண்டவை.

காக்ரேன் நூலகத்திற்கு செல்ல