Skuteczność chirurgicznego leczenia blaszkowatych otworów w plamce żółtej

Dlaczego to pytanie jest ważne?
Lamelarne (blaszkowate) otwory w plamce to niewielkie ubytki siatkówki w jej centralnej części, zwanej plamką żółtą. Siatkówka to warstwa z tyłu oka, która wykrywa światło, a plamka jest niezbędna do szczegółowego widzenia. Sugeruje się, że zabieg chirurgiczny może zapobiec utracie wzroku (lub poprawić widzenie) u osób z blaszkowatymi otworami plamki żółtej, ale nie ma obecnie konsensusu. Dokonaliśmy przeglądu opublikowanych badań w celu ustalenia, czy zabieg operacyjny poprawia widzenie u osób z blaszkowatym otworem plamki żółtej.

Jak zidentyfikowaliśmy i oceniliśmy dane naukowe?
Przeszukaliśmy literaturę medyczną pod kątem badań z randomizacją (badań klinicznych, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z grup leczenia), ponieważ badania te dostarczają najbardziej wiarygodnych danych na temat skutków leczenia. Następnie zaplanowaliśmy porównanie wyników i podsumowanie danych naukowych z badań. Na koniec staraliśmy się ocenić nasze zaufanie do danych naukowych, w oparciu o takie czynniki, jak metody i rozmiary badań oraz to, jak podobne były wyniki różnych badań.

Czego się dowiedzieliśmy?
Znaleźliśmy 1 badanie, które objęło łącznie 36 osób z rozpoznaniem blaszkowatego otworu plamki. W badaniu tym wykazano, że osoby, które przeszły zabieg operacyjny mogą osiągnąć lepsze widzenie 6 miesięcy po zabiegu, w porównaniu z osobami, które były obserwowane bez poddania się operacji. Jednak ograniczenia w projekcie badania i jego niewielki rozmiar oznaczają, że nasze zaufanie do danych naukowych było niskie.

Co to oznacza?
Pozostaje niejasne, czy zabieg operacyjny jest skuteczny w leczeniu chorych z blaszkowatymi otworami w plamce żółtej. Konieczne są dalsze badania.

Jak aktualne są powyższe dane naukowe?
Dane naukowe w tym przeglądzie Cochrane są aktualne do 20 lipca 2021 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information