Połączenie przezcewnikowej chemoembolizacji tętniczej (TACE) i ablacji termicznej w porównaniu z samą TACE w leczeniu raka wątrobowokomórkowego

Wprowadzenie

Rak wątrobowokomórkowy (HCC; powszechny rodzaj raka wątroby) jest szóstym najczęściej występującym nowotworem na świecie. Przezcewnikowa chemoembolizacja tętnicza (TACE) (wstrzykiwanie chemioterapeutyku do naczyń doprowadzających krew do guza w celu zmniejszenia dopływu do niego krwi i zniszczenia komórek nowotworowych) to najczęściej stosowana terapia HCC, ale wyniki tej metody nie są zadowalające. W ostatnich latach kombinacja TACE i ablacji termicznej (niszczenie komórek nowotworowych za pomocą ciepła lub zimna) wykazała większą skuteczność niż stosowanie samej TACE. Nadal jednak brakuje dowodów potwierdzających korzystne lub szkodliwe działanie połączenia TACE z ablacją termiczną u chorych na HCC.

Cel

Chcieliśmy ocenić korzystne i szkodliwe efekty stosowania TACE łącznie z ablacją termiczną, w porównaniu z samą TACE, w leczeniu HCC.

Najważniejsze wyniki

Do przeglądu pełnotekstowego zakwalifikowaliśmy 135 badań. Wykluczyliśmy 21 z nich, ponieważ stosowane interwencje były poza zakresem naszych zainteresowań lub nie były badaniami z randomizacją (RCT). Pozostałe 114 badań umieściliśmy na liście badań oczekujących na klasyfikację, ponieważ na podstawie informacji zawartych w głównym tekście nie byliśmy w stanie wywnioskować, że są to RCT. Nie udało nam się uzyskać informacji o rejestracji protokołu dla żadnego spośród 114 badań. Nie uzyskaliśmy również danych o zatwierdzeniu badań przez regionalne komisje etyczne, ani od autorów badań, ani poprzez własne poszukiwania w rejestrach badań klinicznych. Autorzy korespondencyjni nie odpowiedzieli na nasze zapytania dotyczące projektu i przebiegu badań, z wyjątkiem jednego, od którego jednak nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi. Próbowaliśmy również wyjaśnić te niespójności z redaktorami czasopism, które opublikowały 114 wybranych przez nas badań, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi z przydatnymi informacjami. Ponadto wydaje się, że uczestnicy niniejszych badań zostali do nich niewłaściwie włączeni na podstawie stadium zaawansowania nowotworu i ciężkości choroby wątroby. Zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych, powinni oni otrzymywać inny rodzaj leczenia.

Zidentyfikowaliśmy 5 trwających badań, przeszukując ręcznie strony internetowe poświęcone badaniom klinicznym.

Wnioski

Nie znaleźliśmy żadnych wiarygodnych RCT, w których oceniano łączne stosowanie TACE i ablacji termicznej, w porównaniu z samą TACE, u chorych na HCC, którzy mogliby zostać uwzględnieni w naszym przeglądzie. Dlatego też nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat leczenia HCC za pomocą TACE i ablacji termicznej, w porównaniu ze stosowaniem samej TACE.

Potrzebne są badania porównujące korzystne i szkodliwe efekty łącznego stosowania TACE i ablacji termicznej, w porównaniu ze stosowaniem samej TACE, u chorych na HCC niekwalifikujących się do leczenia z intencją wyleczenia (przeszczepu wątroby, chirurgicznej resekcji z ablacją) i mających wystarczającą rezerwę wątrobową ocenianą w skali Childa i Pugha, oraz u których nie występują przerzuty pozawątrobowe. Dlatego też przyszli uczestnicy badań powinni należeć do stadium B (pośredniego) według klasyfikacji Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC-B) lub analogicznego w równorzędnym, innym systemie oceny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Renata Pacholczak-Madej Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information