Redukcja zagrożeń środowiskowych zwiększających ryzyko upadków

Najważniejsze informacje

W przypadku osób starszych obciążonych zwiększonym ryzykiem upadku, takich jak osoby, które upadły w ciągu ostatniego roku, były niedawno hospitalizowane lub wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, usunięcie środowiskowych zagrożeń upadkami w domu może zmniejszyć ich liczbę o 38%. Przykłady środowiskowych zagrożeń upadkiem to schody bez poręczy, śliskie ścieżki lub słabe oświetlenie.

Dlaczego tak ważne jest uwzględnienie zagrożeń środowiskowych w ramach programu zapobiegania upadkom?

Upadki są powszechne i mogą być śmiertelne, ale można im zapobiegać. Około ⅓ osób w wieku powyżej 65 lat upada każdego roku. Większość upadków ma miejsce w domu, a ponad 30% wszystkich upadków jest spowodowanych zagrożeniami środowiskowymi. Programy usuwania środowiskowych zagrożeń upadkami to interwencje prowadzone przez profesjonalistów, którzy identyfikują i likwidują te czynniki.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy sprawdzić:

• jakie rodzaje programów środowiskowych najlepiej sprawdzają się w zapobieganiu upadkom.

Chcieliśmy również dowiedzieć się:

• jakie są najlepsze sposoby realizacji takich programów; oraz

• czy mogą one zapobiec upadkom skutkującym poważnymi obrażeniami.

Zbadaliśmy cztery rodzaje programów, w tym te, które:

• koncentrują się na usuwaniu zagrożeń upadkami w domu i jego najbliższym otoczeniu;

• zapewniają jedynie przedmioty wspomagające, takie jak okulary ze szkłami dostosowanymi do aktualnej wady wzroku lub specjalne obuwie;

• zapewniają jedynie edukację na temat ryzyka upadku związanego ze środowiskiem; oraz

• koncentrują się na modyfikacjach domowych umożliwiających niezależność i wykonywanie codziennych czynności w domu.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których analizowano różne rodzaje programów środowiskowych dotyczących zagrożeń upadkiem dla osób starszych mieszkających w społeczności lokalnej. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy pewność otrzymanych danych w oparciu o takie czynniki jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 22 badania z udziałem 8463 starszych osób dorosłych, które mieszkały w społeczności lokalnej. Uczestnicy badania mieli średnio 78 lat, a 65% z nich stanowiły kobiety. Badania przeprowadzono w 10 krajach. W większości badań uczestnicy byli obserwowani przez 12 miesięcy.

Kluczowe wnioski

Program, który usuwa zagrożenia związane z upadkami w domu, oferowany osobom starszym mieszkającym w społeczności, może zmniejszyć liczbę upadków.

Nie jesteśmy pewni, czy przedmioty wspomagające (takie jak okulary zgodne z aktualną receptą, specjalne obuwie lub systemy alarmowe przy łóżku) mogą zmniejszyć ryzyko upadku.

Nie jesteśmy pewni, czy samo przekazanie osobie starszej żyjącej w społeczności lokalnej wiedzy na temat ryzyka upadku ma jakikolwiek wpływ na zmniejszenie ryzyka jego wystąpienia.

Nie znaleźliśmy żadnych ukończonych badań, które pomogłyby nam odpowiedzieć na nasze pytanie dotyczące zmniejszenia liczby upadków w przypadku programów modyfikacji domowych ukierunkowanych na niezależność w wykonywaniu codziennych czynności.

Znaleźliśmy niewiele dowodów pozwalających określić, czy środowiskowe programy usuwania zagrożeń upadkami jakiegokolwiek rodzaju zmniejszają ryzyko odniesienia poważnych obrażeń.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane są aktualne do stycznia 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Emilia Stasiewicz Redakcja: Zuzanna Młodzianowska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information