Suplementacja witaminy D u niemowląt karmionych piersią w celu zapobiegania niedoborom witaminy D i poprawy stanu kości

Pytanie badawcze Czy suplementacja witaminy D u niemowląt karmionych piersią lub u ich matek zapobiega niedoborom witaminy D i poprawia stan kości u niemowląt?

Wprowadzenie Niedobór witaminy D jest powszechny na całym świecie, a niemowlęta narażone są na szczególne ryzyko z powodu pigmentacji, zasłoniętej skóry, unikania ekspozycji na słońce lub szerokości geograficznej, na której mieszkają. Witamina D jest ważna dla stanu kości, pomaga zapobiegać krzywicy niedoborowej oraz złamaniom. Stężenie witaminy D w mleku matki jest małe, a niemowlęta karmione wyłącznie piersią są narażone na ryzyko wystąpienia niedoboru.

Charakterystyka badania Dane są aktualne do maja 2020 roku. Zidentyfikowaliśmy 19 badań z udziałem 2837 par matka-niemowlę, w których oceniono podawanie witaminy D niemowlętom (9 badań), matkom karmiącym (8 badań) oraz niemowlętom i matkom karmiącym (6 badań). W żadnym z badań nie porównano podawania niemowlętom witaminy D z okresowym przebywaniem niemowląt na słońcu.

Główne wyniki W przypadku niemowląt karmionych piersią suplementacja może zwiększyć stężenie witaminy D i zmniejszyć częstość występowania niedoborów, dane te nie są jednak wystarczające, aby określić, czy nastąpiło zmniejszenie niedoboru witaminy D lub złagodzenie objawów złego stanu kości (małej gęstości mineralnej kości, krzywicy niedoborowej lub złamań). W przypadku niemowląt karmionych piersią, u których występuje zwiększone ryzyko niedoboru witaminy D, suplementacja witaminy D przez matkę może u nich zwiększyć stężenie witaminy D i zapobiec niedoborom. Nie dostarczono wystarczających informacji, aby określić, czy istnieją korzyści dla stanu kości. W populacjach obciążonych zwiększonym ryzykiem niedoboru witaminy D suplementacja u niemowląt może być lepszym sposobem zapobiegania niedoborom niż suplementacja u matki karmiącej piersią. Jednak w przypadku markerów świadczących o zdrowiu kości dowody są bardzo niepewne. Suplementacja witaminy w dużych dawkach u matek (≥4000 IU dziennie) pozwoliła na uzyskanie podobnych wyników jak w przypadku suplementacji 400 IU dziennie u niemowląt.

Pewność danych naukowych Dowody są obecnie bardzo niepewne w odniesieniu do suplementacji witaminy D u matek karmiących piersią lub suplementacji tej witaminy u niemowląt w populacjach obciążonych małym ryzykiem niedoboru witaminy D. W populacjach obciążonych dużym ryzykiem wystąpienia niedoboru witaminy D istnieją dowody o niskiej wiarygodności wskazujące, że suplementacja witaminy D – w dawce 400 IU dziennie u niemowląt lub w większych dawkach u matek karmiących – może zapobiec niedoborom, mimo że jej wpływ na stan kości pozostaje niejasny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Wiktoria Hercog Redakcja: Magdalena Wijas, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information