Fizjoterapia zaburzeń postawy ciała u chorych na mukowiscydozę

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu fizjoterapii na leczenie zaburzeń postawy ciała u chorych na mukowiscydozę.

Wprowadzenie

Mukowiscydoza to choroba genetyczna, która powoduje zaburzenia funkcjonowania niektórych narządów, zwłaszcza płuc. Niedawno zauważono, że wraz z postępem choroby u pacjenta mogą pojawić się zaburzenia postawy ciała. Rodzaje fizjoterapii polegające na rozciąganiu oraz wzmacnianiu mięśni grzbietu mogą przyczynić się do zmniejszenia natężenia bólu oraz do poprawy jakości życia u osób cierpiących na mukowiscydozę.

Data wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do: 19 marca 2020 r.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono dwa badania z udziałem 50 uczestników w wieku od 17 do 58 lat, u których rozpoznano mukowiscydozę oraz zaburzenia postawy ciała. W badaniach porównywano terapię manualną (rodzaje fizjoterapii sprzyjające rozluźnieniu mięśni oraz ruchliwości kręgosłupa, takie jak masaż czy mobilizacja kręgosłupa) ze standardową opieką (jaką pacjenci otrzymywali do tej pory). Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do poszczególnych grup. Jedno z badań przeprowadzono szpitalu i trwało 20 dni, natomiast drugie badanie przeprowadzono w warunkach opieki ambulatoryjnej i trwało 3 miesiące. Większość wyników raportowano w obu badaniach.

Najważniejsze wyniki

W badaniach nie stwierdzono różnicy między stosowaniem terapii manualnej i standardowej opieki pod względem wpływu na zmiany w deformacji tułowia. Nie mogliśmy ocenić łącznie wyników dotyczących jakości życia ani natężenia bólu ze względu na ich zbyt dużą rozbieżność. Nie zdołaliśmy też odnaleźć różnic w funkcjonowaniu płuc u osób poddanych terapii manualnej i objętych standardową opieką. Tylko w jednym badaniu, obejmującym 15 uczestników, odnotowano zmianę w zakresie dystansu spaceru, która wydawała się przemawiać na korzyść terapii manualnej. Nie udało się jednak wyciągnąć jasnego wniosku ze względu na duże zróżnicowanie wyników. W jednym z badań stwierdzono, że uczestnicy z grupy poddawanej terapii manualnej byli zadowoleni z otrzymanego leczenia oraz chętnie stosowali się do zaleceń. W żadnym z badań nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Ogólnie rzecz biorąc, dane były niskiej lub bardzo niskiej jakości dla wszystkich rozpatrywanych wyników. Niska jakość danych oznacza, że nasza pewność co do wiarygodności wyników dotyczących wpływu terapii manualnej jest ograniczona, a rzeczywisty wpływ może być zupełnie inny od zaobserwowanego. Uważa się, że wiedza uczestników o rodzaju zastosowanego leczenia może mieć wpływ na wyniki dotyczące jakości życia, odczuwanego bólu oraz funkcjonowania płuc. Może ona jednak nie wpływać na inne wyniki. Z tego powodu nadal nie mamy pewności, czy terapia manualna przyczynia się do poprawy wyników uważanych za istotne w leczeniu zaburzeń postawy ciała.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Rejdych Redakcja: Magdalena Krubińska, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information