Jakie są efekty stosowania interwencji fizykoterapeutycznych przed, w trakcie i po leczeniu nowotworów u dzieci?

Cel przeglądu

Dokonano przeglądu danych dotyczących wpływu interwencji fizykoterapeutycznych, innych niż ogólne ćwiczenia fizyczne, na jakość życia dzieci i młodzieży z rozpoznaniem choroby nowotworowej w porównaniu z grupą kontrolną dzieci otrzymujących standardową opiekę, bez interwencji fizykoterapeutycznej lub z interwencją porównawczą. Dokonano również przeglądu występowania jakichkolwiek szkód (skutków niepożądanych) wynikających z interwencji fizykoterapeutycznych. Dla celów niniejszego przeglądu interesujące nas interwencje fizykoterapeutyczne skupiały się na łagodzeniu objawów lub zajmowały się związanymi z terapią skutkami niepożądanymi (objawami i upośledzeniem). Wykluczyliśmy badania analizujące ogólne interwencje w zakresie ćwiczeń fizycznych, których głównym celem była poprawa sprawności fizycznej poprzez trening kondycyjny, oporowy lub łączenie schematów treningu fizycznego (tj. treningu kondycyjnego z oporowym).

Wprowadzenie

U dzieci i młodzieży chorych na nowotwory często występują skutki niepożądane związane z chorobą i jej leczeniem. Mogą one negatywnie wpływać na jakość życia dziecka i jego zdolność do uczestniczenia w codziennych czynnościach, takich jak zabawa. Badacze przeprowadzili badania, w których analizowali wpływ interwencji fizykoterapeutycznych u dzieci chorych na nowotwory. Jednak korzyści płynące z fizykoterapii są słabo zauważalne.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do marca 2020 roku. Nie zidentyfikowaliśmy żadnych badań spełniających kryteria włączenia do przeglądu.

Kluczowe wyniki

Nie zidentyfikowaliśmy żadnych badań, w których oceniano wpływ interwencji fizykoterapeutycznych na jakość życia dzieci i młodzieży z rozpoznaniem choroby nowotworowej, w porównaniu z grupą kontrolną dzieci otrzymujących standardową opiekę, bez interwencji fizykoterapeutycznej lub z interwencją porównawczą. W związku z tym nie można wyciągnąć żadnych wniosków. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych badań dotyczących wpływu interwencji fizykoterapeutycznych u dzieci i młodzieży chorych na nowotwory.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information