Kompleksowa ocena geriatryczna osób starszych ze społeczności lokalnych zagrożonych złym stanem zdrowia

Wraz z wydłużeniem średniej długości życia na całym świecie, istnieje pilna potrzeba zbadania różnych sposobów zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej osobom starszym i najlepszego dostosowania jej do potrzeb i okoliczności. Coraz więcej osób starszych żyje obecnie z zespołem kruchości, który charakteryzuje się podatnością na niekorzystne skutki zdrowotne, w tym na przedwczesną śmierć, przyjęcie do domu opieki lub utratę niezależności.

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy zorganizowana i skoordynowana opieka świadczona przez pracowników ochrony zdrowia (takich jak lekarze, pielęgniarki lub terapeuci) mających doświadczenie w opiece nad osobami starszymi ze słabym stanem zdrowia (znana jako kompleksowa opieka geriatryczna, ang. Comprehensive Geriatric Assessment, CGA) zwiększa szanse tych osób na przeżycie oraz pozostanie w swoim środowisku lokalnym (zamiast przeniesienia do domu opieki), w porównaniu ze standardową opieką. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy CGA zmniejsza prawdopodobieństwo przyjęcia do szpitala lub wizyty na oddziale ratunkowym oraz jaki wpływ może mieć na poziom funkcjonowania i jakość życia osób starszych.

CGA świadczył w domu osoby starszej lub w jej lokalnym otoczeniu zespół specjalistów opieki zdrowotnej mających doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Szukaliśmy badań, w których porównywano opiekę opartą na CGA ze standardową opieką medyczną oferowaną osobom starszym w ramach społeczności lokalnej.

Autorzy przeglądu znaleźli 21 badań zawierających informacje na temat 7893 starszych osób o słabym stanie zdrowia pochodzących z 10 krajów i 4 kontynentów. W przeglądzie wykazano, że ryzyko zgonu ogółem u osób starszych, które poddały się CGA zamiast standardowej opiece medycznej, nie było znacząco mniejsze.

Podczas gdy prawdopodobieństwo przyjęcia do domu opieki nie zmieniło się, istnieją niskiej jakości dane naukowe wskazujące na mniejsze ryzyko przyjęcia do szpitala u osób, które poddano CGA.

Chociaż CGA nie wydaje się wpływać na potrzebę wizyty na oddziale ratunkowym, ani na częstość upadków, nie było wystarczających badań, które umożliwiłyby wyciągnięcie wniosków dla tych punktów końcowych .

Szukaliśmy badań opublikowanych do kwietnia 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information