Żeń-szeń na potencję

Pytanie badawcze

Czy stosowanie żeń-szenia pomaga mężczyznom w uzyskaniu erekcji?

Wprowadzenie

Wielu mężczyzn ma problemy z osiągnięciem erekcji. Może to skutkować niską samooceną, problemami w związkach i obniżoną jakością życia. Pomocne w leczeniu tego schorzenia mogą być farmakoterapia i zabieg operacyjny, ale wyniki badań sugerują, że stosowanie suplementów ziołowych również może pomóc. Dokonaliśmy przeglądu literatury, aby dowiedzieć się, czy niektóre formy żeń-szenia, popularnego korzenia stosowanego w wielu krajach, mogą pomóc w problemach z erekcją.

Charakterystyka badania

Uwzględniliśmy 9 badań, w których porównywano działanie żeń-szenia z placebo (lekiem pozorowanym). Badania te objęły 587 uczestników w wieku od 20 do 70 lat z łagodnymi lub umiarkowanymi trudnościami z osiągnięciem erekcji. Wszystkie informacje, które znaleźliśmy, były ograniczone do krótkiego okresu obserwacji, wynoszącego ≤12 tygodni.

Najważniejsze wyniki

W porównaniu z leczeniem pozorowanym, stosowanie żeń-szenia może mieć niewielki wpływ na funkcję erekcji, co oceniono za pomocą dwóch specjalnie opracowanych w tym celu kwestionariuszy. Może również mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Stosowanie żeń-szenia może mieć także niewielki wpływ na satysfakcję mężczyzn ze współżycia, co wynika z odpowiedzi respondentów zamieszczonych w dwóch specjalistycznych kwestionariuszach.

Gdy mężczyzn zapytano po prostu, czy ich erekcja uległa poprawie (bez użycia specjalistycznego kwestionariusza), wyniki tego przeglądu systematycznego wskazują, że stosowanie żeń-szenia może poprawiać zdolność do odbycia stosunku płciowego.

Wiarygodność danych naukowych

Jakość danych naukowych dotyczących większości wyników była niska. Oznacza to, że rzeczywiste efekty mogą być znacząco odmienne od tego, co przedstawia ten przegląd.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Szałańska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information