Klonazepam jako leczenie uzupełniające w padaczce lekoopornej u dorosłych i dzieci

Pytanie badawcze
Celem przeglądu była ocena skuteczności i tolerancji klonazepamu, stosowanego jako terapia uzupełniająca u dorosłych i dzieci z opornymi na leczenie ogniskowymi lub uogólnionymi napadami padaczkowymi, w porównaniu z placebo lub innym środkiem przeciwpadaczkowym.

Wprowadzenie
Padaczka dotyka około 70 milionów osób na całym świecie, a niespełna jedna czwarta chorych z napadami ma padaczkę lekooporną. Klonazepam jest jednym z 1,4-benzodiazepinowych leków powszechnie stosowanych w leczeniu padaczki rekomendowanym do stosowania w drugiej linii leczenia uzupełniającego w różnych rodzajach napadów. W poprzednich badaniach wykazano, że klonazepam jest skuteczny w porównaniu z placebo, gdy stosuje się go jako dodatek do istniejącej terapii u osób z niewystarczającą odpowiedzią na tradycyjne leczenie przeciwpadaczkowe.

Metoda badawcza
Przeszukaliśmy różne bazy danych pod kątem wyników zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych badań klinicznych. Planowaliśmy włączyć jedynie badania z randomizacją (tj. takie, w których pacjenci są losowo przydzielani do jednej lub więcej grup leczenia), które w literaturze naukowej uznaje się za złoty standard badań eksperymentalnych. Dwóch autorów przeglądu planowało niezależnie wybrać badania do włączenia, wyodrębnić odpowiednie dane i ocenić ich jakość.

Główne wyniki
Nie odnaleźliśmy żadnych podwójnie zaślepionych badań z randomizacją, w których klonazepam byłby leczeniem uzupełniającym u dorosłych i dzieci z opornymi na leczenie ogniskowymi lub uogólnionymi napadami padaczkowymi, dlatego jego skuteczność i tolerancja nie mogły zostać przeanalizowane w tym przeglądzie. Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań z randomizacją z zastosowaniem podwójnie ślepej próby dotyczących oceny stosowania klonazepamu jako terapii uzupełniającej w padaczce lekoopornej.

Dane naukowe są aktualne do czerwca 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Zaleska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information