Skutki zdrowotne wzbogacania mąki pszennej i kukurydzianej kwasem foliowym

Wprowadzenie

Kwas foliowy jest niezbędną witaminą potrzebną do produkcji i naprawy DNA oraz podziału komórek. Witamina ta występuje zasadniczo w dwóch formach: naturalnej pojawiającej się w żywności (folian) oraz stosowanej w suplementach i żywności wzbogaconej (kwas foliowy). Pszenica i kukurydza (mąka kukurydziana) są podstawowymi uprawami spożywanymi na całym świecie. Wzbogacanie/fortyfikacja (tj. dodawanie witamin i minerałów do żywności w celu zwiększenia jej wartości odżywczej) mąki pszennej lub kukurydzianej kwasem foliowym stosuje się w ponad 80 krajach, aby zapobiec uszkodzeniom cewy nerwowej (płodów; przyp.tłum.) u kobiet w okresie rozrodczym. Jednak nie przeprowadzono dotychczas żadnych przeglądów systematycznych, aby ocenić wpływ spożycia mąki wzbogaconej kwasem foliowym na stężenie folianu lub inne wyniki zdrowotne w populacji ogólnej.

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu jest ustalenie, jakie są korzyści i bezpieczeństwo wzbogacania mąki pszennej i kukurydzianej kwasem foliowym (sam kwas foliowy lub w połączeniu z innymi witaminami i minerałami), w porównaniu z mąką pszenną lub kukurydzianą niezawierającą kwasu foliowego (lub brakiem interwencji) w odniesieniu do poziomu folianu (w organizmie; przyp.tłum.) i różnych wskaźników zdrowotnych w populacji ogólnej.

Charakterystyka badań

Dokonaliśmy przeglądu literatury w marcu i maju 2018 roku. Włączyliśmy 10 badań; 4 z nich dostarczyły danych do metaanalizy. Sześć badań przeprowadzono w krajach o średnio-wysokim dochodzie (Chiny, Meksyk, Republika Południowej Afryki), jedno w kraju o średnio-niskim dochodzie (Bangladesz), a trzy w kraju o wysokim dochodzie (Kanada). W 3 badaniach oceniano efekty stosowania mąki pszennej wzbogaconej samym kwasem foliowym, natomiast w 4 badaniach - efekty spożywania mąki pszennej wzbogaconej nie tylko kwasem foliowym, ale również innymi mikroelementami. W 1 badaniu oceniano wpływ spożywania mąki kukurydzianej wzmocnionej samym kwasem foliowym, natomiast w 2 badaniach oceniono wpływ mąki kukurydzianej wzmocnionej dodatkowo innymi mikroelementami.

Najważniejsze wyniki i pewność oszacowania danych naukowych

Spożywanie mąki pszennej wzbogaconej kwasem foliowym może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u płodów kobiet w okresie prokreacyjnym - przyp.tłum. (wszystkich wad cewy nerwowej i dwóch szczególnych rodzajów wad - rozszczepu kręgosłupa i przepukliny mózgowej [rodzaj wady, która polega na uszkodzeniu opon mózgowych lub elementów mózgowia poprzez obecność wrodzonego ubytku w jednej z kości czaszki]). Wzbogacenie mąki pszennej lub kukurydzianej samym kwasem foliowym lub w połączeniu z innymi witaminami i minerałami może zwiększyć stężenie folianu we krwi. Istnieją ograniczone dane naukowe dotyczące wpływu spożywania mąki pszennej wzbogaconej kwasem foliowym na stężenie hemoglobiny lub wystąpienie niedokrwistości. Wpływ spożycia mąki pszennej lub kukurydzianej wzbogaconej kwasem foliowym na inne istotne wyniki zdrowotne oceniane w tym przeglądzie nie jest znany. W żadnym z badań nie raportowano działań niepożądanych. Ograniczeniem niniejszego przeglądu była niewielka liczba badań i uczestników oraz niska pewność co do wiarygodności zaobserwowanego efektu, co wynikało ze sposobu zaprojektowania badań i przedstawienia wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information