Kortykosteroidy u dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów

Badacze przeglądnęli dane naukowe dotyczące skuteczności dodatkowego stosowania kortykosteroidów oprócz antybiotyków u dzieci z infekcyjnym (septycznym) zapaleniem stawów. Wyszukiwaniem objęto dane, które pojawiły się do kwietnia 2018 roku. W czasie wyszukiwania wszystkich odpowiednich badań zidentyfikowano dwa, w których łącznie uczestniczyło 149 dzieci. Badania te przeprowadzono wśród dzieci przebywających w szpitalu, bez problemów z układem odpornościowym, w wieku od 3 miesięcy do 18 lat, mieszkających w Kostaryce i Izraelu. Najdłuższy z okresów obserwacji wynosił jeden rok. Podsumowanie wyników przedstawiono poniżej.

Co to jest infekcyjne zapalenie stawów i czym są kortykosteroidy?

Infekcyjne (septyczne) zapalenie stawów, które jest częstsze u dzieci, jest poważną chorobą wywoływaną przez bakterie, które atakują stawy. Pacjenci są zwykle leczeni antybiotykami, ale wtórne zapalenie może zniszczyć stawy oraz zaburzać normalną czynność stawów. Kortykosteroidy są grupą leków o właściwościach przeciwzapalnych. Mogą one zmniejszać konsekwencje wynikające z zapalenia stawów.

U dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów, które przyjmują antybiotyki lub placebo (fałszywe leczenie)

1. Kortykosteroidy mogą zmniejszać ból stawów dotkniętych zapaleniem w czasie rocznej obserwacji.

2. Kortykosteroidy mogą poprawiać czynność stawów dotkniętych chorobą w czasie rocznej obserwacji.

3. Kortykosteroidy mogą zmniejszać liczbę dni, przez które należy podawać antybiotyki dożylne.

4. Kortykosteroidy mogą mieć mały wpływ lub nie mieć żadnego wpływu na wszystkie oraz na poważne zdarzenia niepożądane.

Nie mamy informacji na temat wpływu kortykosteroidów na codzienne aktywności.

Co dzieje się z dziećmi chorymi na infekcyjne zapalenie stawów, które przyjmują kortykosteroidy razem z antybiotykami?

Brak bólu

1. Na 100 dzieci o 24 dzieci więcej nie miało bólu po 12 miesiącach przyjmowania kortykosteroidów (24% bezwzględnej poprawy)

2. Na 100 dzieci przyjmujących kortykosteroidy u 96 nie występował ból w porównaniu z 72 dziećmi na 100, które otrzymywały placebo.

Codzienne aktywności

W badaniach włączonych do przeglądu nie podano informacji na temat tego efektu zdrowotnego.

Normalna czynność fizyczna stawów

1. Na 100 dzieci stosujących kortykosteroidy o 24 dzieci więcej (niż w przypadku 100 dzieci otrzymujących placebo) miało normalną czynność stawów po 12 miesiącach (24% bezwzględnej poprawy)

2. Na 100 dzieci przyjmujących kortykosteroidy u 98 czynność stawów była prawidłowa w porównaniu z 74 dziećmi na 100, które otrzymywały placebo.

Liczba dni leczenia dożylnego antybiotykiem

1. Dzieci, które przyjmowały kortykosteroidy wymagały o 2,77 dnia krótszego leczenia dożylnego antybiotykiem w porównaniu z dziećmi przyjmującymi placebo.

2. Leczenie dożylne antybiotykiem u dzieci przyjmujących kortykosteroidy trwało 8,09 dni.

3. Dożylne leczenie antybiotykiem trwało 10,86 dni u dzieci przyjmujących placebo.

Długość pobytu w szpitalu

1. Nie jesteśmy pewni, czy przyjmowanie kortykosteroidów miało wpływ na długość pobytu w szpitalu, ponieważ dane dotyczące tego efektu leczenia były bardzo niskiej jakości.

Wszystkie lub poważne zdarzenia niepożądane

1. Żaden z pacjentów leczonych kortykosteroidami nie zgłaszał działań niepożądanych w ciągu 12 miesięcy obserwacji.

Jakość danych

Ogólnie, wyszukane badania są danymi naukowymi o niskiej jakości w związku z małą liczbą badanych osób oraz wątpliwościami co do metodologii badań. Dane dotyczące długości pobytu w szpitalu były bardzo niskiej jakości, ponieważ nie zostały jasno przedstawione.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Eliza Lisowska Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information