Wszczepienie implantu antykoncepcyjnego wkrótce po urodzeniu dziecka

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Autorzy Cochrane porównali wskaźnik inicjacji, skuteczność i efekty uboczne wszczepienia implantu antykoncepcyjnego (w celu kontroli urodzeń) w niedługim czasie po urodzeniu w porównaniu z wszczepieniem podczas późniejszej wizyty po porodzie.

Wprowadzenie

Zaplanowanie odstępów pomiędzy kolejnymi ciążami ma pozytywny wpływ na zdrowie matki i dziecka. Implanty antykoncepcyjne są wysoce skuteczną progestagenową metodą antykoncepcji. Zazwyczaj implant antykoncepcyjny jest wszczepiany na pierwszej wizycie po porodzie (zazwyczaj w szóstym tygodniu). Jednak niektóre kobiety nie pojawiają się lub rozpoczynają współżycie przed tą wizytą kontrolną. Warto rozważać wszczepienie implantu antykoncepcyjnego po porodzie, ale przed opuszczeniem szpitala. Rozwiązanie to jest komfortowe pod względem czasu i miejsca, a także może zwiększyć liczbę kobiet, które stosują tą metodę.

Charakterystyka badań

Wyszukiwanie badań randomizowanych przeprowadziliśmy do 28 października 2016 roku. Poszukiwaliśmy, czy wszczepienie implantu antykoncepcyjnego niedługo po porodzie lub podczas pierwszej wizyt kontrolnej wpłynęło na stosowanie tej metody antykoncepcji. Włączyliśmy trzy badania obejmujące łącznie 410 kobiet.

Główne wyniki

Stosowanie implantu antykoncepcyjnego było częstsze jeśli został wszczepiony od razu niż w okresie czterech do sześciu tygodni po porodzie. Okazało się, że pomiędzy grupami występowała niewielka lub żadna różnica w częstości stosowania implantów antykoncepcyjnych po 6 miesiącach. Nie jest jasne, czy występowały różnice pomiędzy grupami w kontynuacji stosowania antykoncepcji lub odsetku nieplanowanych ciąż po 12 miesiącach.

Wydaje się, że występowanie krwawienia z pochwy i innych działań ubocznych w ciągu pierwszych sześciu tygodni po urodzeniu, w tym nudności, łysienia, nadmiernego owłosienia, bólu głowy i trądziku jest częstsze u kobiet stosujących tą metodę antykoncepcji już kilka dni po urodzeniu dziecka w porównaniu z kobietami, które stosują implant cztery do sześciu tygodni po porodzie, jednak nie można tego jednoznacznie stwierdzić, gdyż wszyscy uczestnicy znali naturę interwencji, którą otrzymali (nie zostali zaślepieni), a doniesienia o tych niekorzystnych skutkach nie były obiektywnie ocenione. Nie ma jasności, czy występowały jakiekolwiek różnice pomiędzy grupami po 12 miesiącach w odniesieniu do ciężkości i obecności nieregularnych krwawień z pochwy lub towarzyszących ciężkich skurczów, odsetka nieplanowanych ciąż lub pomiaru satysfakcji uczestników. Nie było również jasne, czy występowała różnica w odsetku karmienia piersią po 6 miesiącach. Włączone badania zostały przeprowadzone w USA i należy zachować ostrożność przy odnoszeniu niniejszych wyników do innych populacji.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych wahała się od umiarkowanej do bardzo niskiej. Główne ograniczenia dotyczyły nieprecyzyjności oraz ryzyka popełnienia błędu systematycznego (związanego z brakiem zaślepienia oraz utratą pacjentów z badania). Dalsze, dobrej jakości i prawidłowo zaprojektowane badania z randomizacją są niezbędne w celu zdobycia dodatkowych informacji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając