Suplementacja fluoru u kobiet w ciąży w celu zapobiegania próchnicy zębów mlecznych u ich dzieci

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo suplementacji fluoru (w postaci tabletek, kropli, pastylek do ssania lub gumy do żucia) u kobiet w ciąży w celu zapobiegania próchnicy zębów mlecznych u ich dzieci w porównaniu z placebo (podawaniem tabletek lub innych suplementów niezawierających fluoru) lub niestosowaniem żadnego leczenia?

Wprowadzenie

Próchnica zębów jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych u dzieci. Skala tego problemu zmniejsza się u dzieci w większości regionów świata w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, najprawdopodobniej z powodu powszechnego stosowania past do zębów zawierających fluor oraz fluoryzacji wody, prowadzenia edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej i niewielkiego spadku spożycia cukru. Jeżeli suplementacja fluoru u kobiet w ciąży może zapobiegać próchnicy zębów u ich dzieci, to kobiety ciężarne, które nie mają dostępu do fluorowanych źródeł wody pitnej, mogą uzyskać korzyści z ogólnoustrojowej fluoryzacji. Tabletki, krople, pastylki do ssania lub gumy do żucia są żute lub ssane w celu podania miejscowego fluoru, a połknięte w celu ogólnoustrojowego dostarczenia fluoru.

Charakterystyka badań

Przegląd dostępnych badań przeprowadzony przez badaczy Cochrane Oral Health Group jest aktualny do 25 stycznia 2017 roku. Obejmuje tylko jedno badanie, w którym 1400 ciężarnych kobiet losowo przydzielono do jednej z dwóch z grup, w której otrzymywały fluor albo placebo. W badaniu tym uczestniczkom od czwartego miesiąca ciąży do porodu podawano tabletkę zawierającą 1 mg fluorku sodu lub tabletkę placebo dziennie. Obie grupy zachęcano do przyjmowania po porodzie kropli zawierających fluor. Podczas trwania badania urodziło się łącznie 1175 dzieci, spośród których 938 dzieci obserwowano przez 3 lata (464 tabletki zawierające fluor w porównaniu z 484 tabletkami placebo) oraz 798 dzieci obserwowano przez 5 lat (398 tabletek zawierających fluor w porównaniu z 400 tabletkami placebo). To badanie opublikowane w 1997 r. przeprowadzono wśród społeczności korzystającej z niefluorowanej wody pitnej w Southern Maine w Stanach Zjednoczonych.

Główne wyniki

Próchnica zębów mlecznych u dzieci, oceniana w wieku 3 i 5 lat, była bardzo mała zarówno w grupie suplementacji fluoru, jak i w grupie placebo. 92% dzieci matek poddanych suplementacji fluoru nie miało próchnicy w wieku 5 lat, w grupie placebo u 91% dzieci nie stwierdzono próchnicy; nie wykazano różnicy między grupami. Częstość występowania fluorozy u dzieci była po 5 latach podobna w grupie kobiet przyjmujących suplementy fluoru (tabletki) w ciągu ostatnich 6 miesięcy ciąży i w grupie placebo.

Nie ma dowodów na to, że przyjmowanie suplementów zawierających fluor przez kobiety w ciąży jest skuteczne w zapobieganiu próchnicy u ich potomstwa.

Jakość danych naukowych

Uwzględnione badanie oceniono jako obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego, a dane naukowe były bardzo niskiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Grzegorz Gryziak Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information