Realizowane przez mHealth interwencje edukacyjne w niewydolności serca z wykorzystaniem smartfonów, tabletów oraz programów i aplikacji internetowych

Pytanie badawcze

Jakie są dane naukowe pochodzące z randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną dotyczące interwencji edukacyjnych mHealth w zakresie wiedzy na temat niewydolności serca, samoopieki i poczucia samoskuteczności u osób z niewydolnością serca w porównaniu z tradycyjnymi metodami edukacji pacjentów?

Wprowadzenie

Edukacja jest kluczowa dla samoopieki (działania podejmowane przez jednostki w celu poprawy zdrowia, zapobiegania chorobom, ograniczania chorób i powrotu do zdrowia) w niewydolności serca. Tradycyjnie edukację osób z niewydolnością serca zapewnia się poprzez kontakt bezpośredni, korzystając z materiałów w formie papierowej lub prezentacji wideo/DVD. W dobie szybko rozwijającej się technologii i powszechnego używania smartfonów i tabletów, oparte na mHealth technologie są nowym sposobem zapewnienia edukacji zdrowotnej, z korzyścią dla osób, które nie potrafią korzystać lub nie chcą mieć dostępu do tradycyjnych programów i usług edukacyjnych w zakresie niewydolności serca.

Data wyszukiwania

Znaleźliśmy badania w wyniku poszukiwań przeprowadzonych w październiku 2019 roku.

Charakterystyka badań

W niniejszym przeglądzie uwzględniamy pięć randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną (971 uczestników) dotyczących interwencji edukacyjnych mHealth u osób z niewydolnością serca. Średni wiek uczestników wahał się od 60 do 75 lat, a 63% uczestników stanowili mężczyźni. Badania pochodziły z Australii, Chin, Iranu, Szwecji i Holandii.

Główne wyniki

Pięć badań dotyczyło stanu wiedzy na temat niewydolności serca. Okazało się, że stosowanie programów edukacyjnych w ramach mHealth w porównaniu ze zwykłą opieką nie wykazało różnic w poziomie wiedzy na temat niewydolności serca. W jednym z badań oceniających samowystarczalność stwierdzono, że dane dotyczących edukacji w ramach mHealth w porównaniu do zwykłej opieki są niepewne. W trzech badaniach oceniano samoopiekę w niewydolności serca przy użyciu różnych skal. Nie połączyliśmy tych badań z powodu różnic pomiędzy wynikami; dane naukowe są niepewne. W badaniach nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych interwencji. W czterech badaniach przeanalizowano jakość życia związaną ze zdrowiem i wykazano niepewność w danych naukowych dotyczących porównania edukacji świadczonej przez mHealth a zwykłą opieką. Trzy badania raportowały wskaźnik hospitalizacji związanej z niewydolnością serca. Korzystanie z edukacji dostarczanej przez mHealth może skutkować niewielką lub żadną różnicą w hospitalizacjach związanych z niewydolnością serca.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych naukowych jako bardzo niską lub niską, ze względu na ograniczenia w opracowaniu i wykonywaniu badania oraz mniej niż 500 uczestników w analizie.

Wnioski

Nie ma danych naukowych,które wskazywałyby na różnicę w stosowaniu interwencji edukacyjnej mHealth u osób z niewydolnością serca w zakresie wiedzy o tej chorobie. Dane naukowe dotyczące samoskuteczności, samoopieki i jakości życia związanej ze zdrowiem były niepewne. Różnice w hospitalizacjach związanych z niewydolnością serca mogą być niewielkie lub żadne w porównaniu do zwykłej opieki. „Zwykła opieka" oznacza w tym przypadku zapisanie się do programu leczenia niewydolności serca (w klinice lub w domu). Jest to obszar badań nad niewydolnością serca, z którego w krótko- i długoterminowej perspektywie wyłonią się dalsze dane naukowe.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Kosowska

Tools
Information