Ranolazyna podawana chorym na stabilną dławicę piersiową

Pytanie przeglądu

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy stosowanie ranolazyny (leku zapobiegającemu bólowi w klatce piersiowej) przynosi lepsze rezultaty niż stosowanie substancji bez jakiegokolwiek działania farmakologicznego (placebo) lub innych leków przeciwko stabilnej dławicy.

Wprowadzenie

Dławica piersiowa objawia się nagłym bólem w klatce piersiowej spowodowanym tym, że do serca nie dopływa wystarczająca ilość tlenu lub innymi sytuacjami stresowymi. U ludzi cierpiących na stabilną dławicę piersiową objawy pojawiają się w określonych, przewidywalnych sytuacjach. Objawy nasilają się w czasie wysiłku fizycznego, a ustępują po odpoczynku lub po zażyciu leków. Ranolazyna jest stosunkowo nowym lekiem stosowanym u chorych z dławicą piersiową przyjmujących już inne leki przeciwko tej chorobie.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne do lutego 2016 roku.

Źródła finansowania badań

Większość badań była albo w pełni (9 z 17) albo częściowo (3 z 17) finansowana przez firmy farmaceutyczne, dwa badania nie były finansowane z zewnątrz, a w trzech nie podano źródeł finansowania.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączyliśmy 17 badań, w których brało udział łącznie 9975 dorosłych osób. Trwały one od 1 do 92 tygodni.

Główne wyniki

Porównaliśmy jedynie ranolazynę z placebo, ponieważ było zbyt mało danych do innych porównań. Dane dotyczące wpływu stosowania wyłącznie ranolazyny (1000 mg dwa razy dziennie) u chorych ze stabilną dławicą piersiową na ryzyko śmierci z przyczyn związanych z sercem były niepewne. Nie znaleźliśmy danych na temat wpływu ranolazyny na ryzyko zgonu z przyczyn niezwiązanych z sercem.

Dane na temat wpływu stosowania 1000 mg ranolazyny dwa razy dziennie na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, jakość życia, ryzyko zawału serca lub częstotliwość ataków dławicy (przy przyjmowaniu wyłącznie ranolazyny) były wprawdzie niepewne, ale ranolazyna zmniejszyła w niewielkim stopniu ilość ataków dusznicy w tygodniu, gdy była podawana z innymi lekami przeciwdławicowymi. Podawanie dwa razy dziennie 1000 mg ranolazyny zwiększyło ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i zaparć związanych z przyjęciem leku (łagodne działania niepożądane).

Jakość danych naukowych

Ogólnie jakość danych dotyczących ryzyka wystąpienia łagodnych działań niepożądanych (u pacjentów przyjmujących wyłącznie ranolazynę) została oceniona jako bardzo niska. Niska była również jakość danych odnośnie ryzyka zgonu z przyczyn związanych z sercem (przy przyjmowaniu wyłącznie ranolazyny) lub z innych przyczyn, ryzyko zawału serca oraz częstotliwość występowania ataków dławicy (przy przyjmowaniu wyłącznie ranolazyny). Znaleźliśmy dane umiarkowanej jakości dotyczące jakości życia, częstotliwości występowania ataków dławicy i ryzyka wystąpienia łagodnych działań niepożądanych (u chorych przyjmujących ranolazynę wraz z innymi lekami przeciw dławicy).

Uzyskano dane o niskiej jakości z powodu problemów w metodologii i jej raportowania oraz zbyt małej liczby danych do precyzyjnego oszacowanie efektu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Rosłoń Redakcja: Piotr Szymczak, Wiktoria Leśniak

Tools
Information