Inteligentna technologia i samodzielne postępowanie w POChP

Wprowadzenie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest przewlekłym schorzeniem oddechowym spowodowanym często przez palenie tytoniu. Smartfony, tablety i komputery osobiste mogą być bardzo pomocne dla osób cierpiących na POChP i mieszkających w domu, ponieważ te urządzenia mogą dostarczać przydanych informacji, wiedzy i wskazówek jak postępować w tej chorobie. Takie informacje mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb, na przykład można zalecić odpowiedni program ćwiczeń lub udzielić rad, jak przestać palić.

Charakterystyka badań

Do naszego przeglądu włączyliśmy 557 uczestników z trzech badań; 319 otrzymało inteligentną technologię (technologię smart), aby wesprzeć samodzielne postępowanie, a 238 otrzymało bezpośrednią ustną, pisemną lub cyfrową informację i edukację na temat samodzielnego radzenia sobie z chorobą. Przeciętny wiek uczestników wynosił 64 lata. Nasz przegląd objął więcej mężczyzn niż kobiet, ponieważ jedno z badań dotyczyło kombatantów, wśród których większość stanowili mężczyźni. W jednym badaniu uczestnicy używali technologii przez cztery tygodnie, w drugim do sześciu miesięcy, a w trzecim przez cztery miesiące; w ostatnich z tych badań raportowano też wyniki po 12 miesiącach. Urządzeniami stosowanymi w tych badaniach były smartfony lub komputery osobiste.

Główne wyniki

Grupa, która otrzymała technologię smart, wykazała większą poprawę w samodzielnym radzeniu sobie z chorobą i jakości życia oraz zwiększoną aktywność fizyczną w porównaniu z grupą kontrolną, która otrzymała bezpośrednie cyfrowe lub pisemne wsparcie w okresie od czterech tygodni do sześciu miesięcy. Nie było różnicy pod względem hospitalizacji i częstości zaostrzeń POChP pomiędzy pacjentami, którzy używali inteligentnej technologii lub nie. Tylko jedno badanie zawierało informacje o osobach, które zaprzestały palić tytoń i nie stwierdzono różnic między grupami w tym zakresie.

Jakość danych naukowych

Odnaleźliśmy tylko trzy badania i wszystkie z nich były obciążone dużym ryzykiem błędu. Mogliśmy przeprowadzić analizę tylko dwóch wyników - jakości życia i zwiększonej aktywności fizycznej. Uważamy, że obecnie dostępne informacje nie wskazują wyraźnie, czy inteligentna technologia pomaga osobom z POChP. Zalecamy dalsze badania wysokiej jakości, które skupią się na wynikach istotnych dla różnych stadiów POChP. Badacze powinni jasno określić, jak oceniany będzie poziom samodzielnego radzenia sobie z chorobą, przedstawiać standardowe wyniki, w szczególności te związane z kosztami oraz prowadzić obserwację przez co najmniej jeden rok, co pozwoli uzyskać informacje na temat zmian zachowania chorych i wpływie stosowanej interwencji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Klaudyna Strzelecka Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information