Rodzaje implantów w chirurgii rekonstrukcyjnej piersi po mastektomii

Pytanie przeglądu

Oceniano wpływ różnych typów implantów piersi na krótko- i długoterminowe powikłania chirurgiczne, efekt kosmetyczny, satysfakcję z zabiegu chirurgicznego i jakość życia u kobiet poddanych rekonstrukcji piersi po mastektomii (usunięciu piersi).

Wprowadzenie

Szacuje się, że 28% do 60% kobiet chorych na raka piersi podda się mastektomii (czyli chirurgicznemu usunięciu piersi). Po mastektomii kobieta może wybrać jedną z wielu możliwości rekonstrukcji piersi i osiągnąć naturalny wygląd, odpowiednią wielkość i kształt piersi, w zależności od indywidualnych potrzeb. Te możliwości rekonstrukcji dostępne są również dla coraz większej liczby kobiet obciążonych dużym ryzykiem zachorowania na dziedzicznego raka piersi, u których wykonuje się profilaktyczną mastektomię. Możliwości obejmują: implanty silikonowe (wypełnione obojętnym, syntetycznym polimerem w postaci żelu), implanty wypełnione solą fizjologiczną (powłoka silikonowa wypełniona sterylną słoną wodą), o anatomicznym kształcie lub okrągłe, o teksturowanej lub gładkiej powierzchni, o stałej lub zmiennej objętości. Chcieliśmy zbadać, czy rodzaj zastosowanego implantu piersi wpływa na wyniki leczenia operacyjnego i satysfakcję pacjentek z zabiegu.

Charakterystyka badania

Dane są aktualne do lipca 2015 roku. Przeprowadziliśmy przegląd, którego celem było porównanie krótko- i długoterminowych powikłań zabiegu operacyjnego (takich jak: powstawanie ściskających blizn wokół implantu, określanych jako "przykurcz torebki", a także "pęknięcie implantu"), efektu kosmetycznego, pooperacyjnej jakości życia kobiet i zadowolenia z różnego rodzaju implantów stosowanych w rekonstrukcji piersi. Odnaleźliśmy 5 badań z randomizacją obejmujących 202 kobiety; wyniki tych badań dostarczyły danych naukowych, które umożliwiły przeprowadzenie pięciu różnych porównań: teksturowana vs gładka powierzchnia implantu, porównanie różnych materiałów wypełniających ze sobą (silikon vs sól fizjologiczna, hydrożel vs sól fizjologiczna), anatomiczny vs okrągły kształt implantu, oraz stała vs zmienna objętość implantu. Do 4 badań włączono kobiety, u których wykonano mastektomię z powodu raka piersi, a do 1 badania kobiety które poddano obustronnej profilaktycznej mastektomii.

Autorzy dwóch badań zgłosili brak konfliktu interesów; autorzy pozostałych trzech badań nie podali takiej informacji. W trzech badaniach wskazano, że autorzy otrzymali wsparcie finansowe od fundacji naukowych; w pozostałych badaniach nie podano żadnych informacji na temat źródła finansowania.

Kluczowe wyniki

Jedynie w dwóch badaniach odnotowano różnice pod względem ocenianych punktów końcowych między poszczególnymi rodzajami implantów.

W jednym badaniu obejmującym 65 kobiet, w którym porównano implanty silikonowe i implanty wypełnione solą fizjologiczną stwierdzono, że zastosowanie tych drugich wiązało się z mniejszą liczbą przypadków przykurczu torebki oraz z większą liczbą kobiet zadowolonych ze zrekonstruowanej piersi. Jednak w grupie, w której zastosowano implanty wypełnione solą fizjologiczną u większej liczby kobiet konieczna była dodatkowa operacja rekonstruowanej piersi, w porównaniu z grupą pacjentek, u których stosowano implanty silikonowe.

W innym badaniu, obejmującym 40 kobiet, porównywano stosowanie implantów o zmiennej objętości (umieszczonymi podczas jednego zabiegu chirurgicznego) i implantów o stałej objętości (wszczepionymi podczas drugiego oddzielnego zabiegu) i stwierdzono znacznie większe zadowolenie pacjentek i znacznie mniejszy odsetek ponownych zabiegów operacyjnych w grupie kobiet, u których zastosowano implanty o stałej objętości.

W pozostałych trzech badaniach dokonano następujących porównań: teksturowana vs gładka powierzchnia implantu silikonowego (u 20 kobiet), implant wypełniony PVP-hydrożelem vs implant wypełniony solą fizjologiczną (u 41 kobiet) oraz anatomiczny vs okrągły kształt implantu (u 36 kobiet). W badaniach tych nie stwierdzono żadnych różnic między poszczególnymi rodzajami implantów pod względem częstości występowania punktów końcowych, takich jak: przykurcz torebki, inne krótkoterminowe powikłania lub konieczność wykonania ponownego zabiegu operacyjnego.

Nie odnaleziono żadnych badań, w których porównywano implanty silikonowe najnowszej i starszej generacji lub implanty różnych producentów.

Jakość danych naukowych

Odnalezione dane naukowe są ograniczone: tylko nieznaczny, niewielki odsetek kobiet, u których wykonano rekonstrukcję piersi uczestniczył w badaniach z randomizacją. Jakość danych naukowych jest bardzo niska, ze względu na duże ograniczenia metodologiczne badań włączonych do przeglądu.

Pomimo tego, że kilka milionów kobiet w ciągu ostatnich 20 lat poddało się rekonstrukcji piersi, to mała liczba badań i mała liczba kobiet uczestniczących w tych badaniach nie pozwala nam na wyciąganie ostatecznych wniosków dotyczących tego, który rodzaj implantów piersi jest najlepszy. Brak danych naukowych należy omówić podczas informowania kobiet o ryzyku i powikłaniach różnych możliwości rekonstrukcji piersi. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, które będą obejmowały większą liczbę kobiet i w których porówna się różne rodzaje implantów, aby kobiety mogły podjąć decyzję nie tylko na podstawie opinii chirurga.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Pisarska. Redakcja Karolina Moćko

Tools
Information