Kortykosteroidy donosowe w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa

Pytanie badawcze

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy kortykosteroidy (sterydy podawane donosowo) są skuteczne w leczeniu nieżytu nosa, który nie jest spowodowany alergią.

Wprowadzenie

Niealergiczny nieżyt nosa to przewlekła choroba, która nie jest wywołana infekcją lub alergią. Osoby z niealergicznym nieżytem nosa mają takie objawy, jak niedrożność nosa, katar i kichanie, które wpływają na jakość ich życia. Pacjentów z niealergicznym nieżytem nosa można podzielić na różne podgrupy, a w każdej z nich przyczyna choroby jest inna. Główne przyczyny niealergicznego nieżytu nosa nie są w pełni poznane, dlatego też leczenie osób dotkniętych tą chorobą jest często nieskuteczne.

Miejscowe (donosowe) kortykosteroidy stosuje się w celu zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego. Są one najczęściej przepisywanymi lekami w innych przewlekłych chorobach nosa i zatok, takich jak alergiczny nieżyt nosa lub przewlekły nieżyt nosa oraz zatok. Kortykosteroidy donosowe mogą być podawane w postaci aerozoli lub kropli przez różny okres czasu.

Charakterystyka badań

W tym przeglądzie uwzględniliśmy 34 badania z randomizacją (RCT), w których wzięło udział łącznie 4452 osób. W większości badań było stosunkowo niewiele uczestników, jednak w największym wzięło udział 983 osoby. Pacjentami byli dorośli lub nastolatkowie (w wieku od 12 do 18 lat) z niealergicznym nieżytem nosa. Badania dotyczyły różnych rodzajów, dawek i metod podawania (np. aerozol lub krople) kortykosteroidów donosowych. Dziewięć badań było sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny lub sponsorów komercyjnych. Jedno badanie zostało sfinansowane przez rząd. Możliwe, że w kilku badaniach leki zostały dostarczone przez przemysł farmaceutyczny lub sponsorów komercyjnych, ale ich rola w finansowaniu była niejasna. W 8 badaniach nie ujawniono źródeł finansowania.

Kluczowe wyniki

Kortykosteroidy donosowe w porównaniu z placebo

Nie ma pewności, czy stosowanie kortykosteroidów donosowo zmniejsza nasilenie objawów u pacjentów z niealergicznym nieżytem nosa, w porównaniu z placebo (leczenie trwające do 3 miesięcy). Mogą one zmniejszać nasilenie objawów w porównaniu z placebo na podstawie oceny pacjentów podczas leczenia trwającego do 4 tygodni (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania). Leczenie kortykosteroidami donosowymi prawdopodobnie zwiększa ryzyko krwawienia z nosa, ale ryzyko wystąpienia innych skutków ubocznych jest takie samo dla obu metod. Na podstawie wyników tego przeglądu nie możemy stwierdzić, czy istnieją różnice w przypadku stosowania różnych stężeń, dróg podania lub schematów leczenia kortykosteroidami donosowymi. Brak jest badań dobrej jakości oceniających zmiany pod względem jakości życia osób leczonych kortykosteroidami donosowymi.

Kortykosteroidy donosowe w porównaniu z innymi metodami leczenia

Nie ma wystarczających danych naukowych wskazujących na to, że kortykosteroidy donosowe są lepsze, gorsze lub tak samo skuteczne, jak inne metody leczenia, takie jak: płukanie zatok solą fizjologiczną, donosowe leki przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne; przy.tłum.), kapsaicyna lub bromek ipratropium w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa.

Pewność oszacowania danych naukowych

Dane naukowe dotyczące stosowania kortykosteroidów donosowych w porównaniu z placebo były mało pewne (nasza pewność co do oszacowania efektów jest niska) lub bardzo mało pewne (nasza pewność co do oszacowania efektów jest bardzo niska). Wynikało to z faktu, że w większości badań liczba uczestników była bardzo mała i stosowano w nich różne metody pomiaru tego samego wyniku. Dane naukowe są aktualne do lipca 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information