Rehabilitacja osób z otępieniem po operacji złamania szyjki kości udowej

Wprowadzenie

Złamanie szyjki kości udowej to uraz występujący głównie u osób starszych, którego przyczyną zazwyczaj jest upadek. Złamanie może wpłynąć na zdolność do poruszania się, wykonywania codziennych czynności oraz na zachowanie niezależności. Złamanie szyjki kości udowej występuje częściej u osób z otępieniem, u tych osób powrót do zdrowia może być trudniejszy, ponieważ są bardziej narażone na dezorientację i dodatkowe powikłania, takie jak odleżyny i zakażenia dróg oddechowych po operacji. Może im być również trudniej wyrazić ból i dyskomfort.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy różne metody leczenia osób z otępieniem po złamaniu szyjki kości udowej mogą mieć wpływ na ich powrót do zdrowia i jakie mogą być koszty rekonwalescencji. Jest to aktualizacja poprzedniego przeglądu Cochrane.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy badań z randomizacją (RCT; rodzaj badania, w którym uczestnicy zostają przydzieleni do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia za pomocą metody losowej), w których porównywano dowolny model specjalistycznej opieki i rehabilitacji skierowanej do osób z otępieniem po złamaniu szyjki kości udowej z opieką standardową świadczoną w miejscu prowadzenia badania klinicznego. Ostatnie wyszukiwanie przeprowadzono 16 października 2019 roku.

Zidentyfikowano 7 badań obejmujących łącznie 555 osób z otępieniem po złamaniu szyjki kości udowej. W 5 badaniach specjalistyczny interdyscyplinarny program rehabilitacji i opieki, w którym różni pracownicy ochrony zdrowia współpracowali w warunkach szpitalnych i środowiskowych lub tylko w szpitalu porównywano z opieką standardową w szpitalu. W 2 badaniach porównywano opiekę w szpitalu pod kierownictwem lekarza geriatry z opieką prowadzoną przez chirurga ortopedę.

Główne wyniki

Osoby z otępieniem, które otrzymują w szpitalu specjalistyczną opiekę i rehabilitację po złamaniu szyjki kości udowej mogą być mniej narażone na wystąpienie majaczenia. Gdy opieką kieruje lekarz geriatra, mogą przebywać w szpitalu o 3 do 4 dni krócej niż w przypadku opieki pod kierownictwem chirurga ortopedy. Nie podano informacji na temat wpływu któregokolwiek z modeli opieki na jakość życia pacjenta. Nie mogliśmy być pewni wpływu interwencji na inne ważne czynniki, takie jak: zdolność pacjenta do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, odzyskania mobilności, funkcje poznawcze, natężenie bólu, śmiertelność lub prawdopodobieństwo powrotu osoby do tego samego miejsca zamieszkania, w którym mieszkała przed złamaniem.

Jakość danych naukowych

Główny problem dotyczący jakości danych naukowych polegał na tym, że większość badań przeprowadzono w małych populacjach, a ich wyniki mogły zostać wypaczone przez błąd systematyczny. Większość wyników przeglądu jest bardzo niepewna. Żaden z modeli opieki nie został opracowany konkretnie dla osób z otępieniem. Wszystkie dane włączone do przeglądu pochodziły od osób z otępieniem, które uwzględniono w większych badaniach obejmujących wszystkie starsze osoby ze złamaniami szyjki kości udowej, mimo że osoby z otępieniem mogą mieć szczególne potrzeby.

Wnioski

Badane modele opieki mogą przynieść pewne korzyści, ale obecnie dostępne badania są niewystarczające, aby określić najlepsze sposoby opieki nad osobami z otępieniem po operacji złamania szyjki kości udowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Tiesler; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information