Terapie przeciwgrzybicze w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej u chorych na mukowiscydozę

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu terapii anty-IgE na leczenie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej (AAOP) u chorych na mukowiscydozę.

Wprowadzenie

Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczoną genetycznie, która nie jest rzadkością w świecie zachodnim. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna (AAOP) jest chorobą płuc spowodowaną skrajną wrażliwością na grzyba Aspergillus i może występować u 2% do 15% chorych na mukowiscydozę. Glikokortykosteroidy (GKS) i terapia przeciwgrzybicza są podstawą leczenia AAOP, ale długotrwałe lub powtarzające się stosowanie GKS może prowadzić do ciężkich skutków ubocznych. AAOP występuje w wyniku działania przeciwciał IgE (rodzaj białka). Lek, który działa przeciwko tym przeciwciałom IgE (terapia anty-IgE), taki jak omalizumab, może być możliwym sposobem leczenia AAOP u chorych na mukowiscydozę. Lek podaje się w postaci zastrzyku podskórnego co 2 do 4 tygodni. Przegląd miał na celu wykazanie, czy terapia anty-IgE w AAOP u chorych na mukowiscydozę jest skuteczna, a także podkreślenie wszelkich możliwych skutków ubocznych.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 09 września 2021 r.

Charakterystyka badań

W przeglądzie mogliśmy uwzględnić tylko 1 małe badanie (14 uczestników), które zakończono przedwcześnie, ponieważ niewystarczająca liczba osób zgodziła się dołączyć do badania jako ochotnicy. Badanie trwało 6 miesięcy i porównywano w nim zastrzyki omalizumabu (Xolair®) pod skórę ramienia lub uda z zastrzykami placebo (pozorowane leczenie niezawierające aktywnego leku). Ochotnikom podawano 600 mg omalizumabu lub placebo dziennie wraz z itrakonazolem (lekiem przeciwgrzybiczym) 2 x dziennie i doustnymi GKS, z maksymalną dawką dobową wynoszącą 400 mg.

Główne wyniki

Pełne wyniki badania nie zostały opublikowane. W Internecie opublikowano jedynie ograniczone wyniki dotyczące skutków ubocznych. U 6 spośród 9 ochotników (66,67%) w grupie omalizumabu i u 1 na 5 ochotników (20%) w grupie placebo zgłoszono ≥1 ciężkie działanie niepożądane.

Ze względu na brak danych naukowych nie jesteśmy w stanie sformułować zaleceń ani za, ani przeciw stosowaniu terapii anty-IgE (omalizumab) u chorych na mukowiscydozę i AAOP. Konieczne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information